Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка1/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України

"Про судоустрій і статус суддів"

та інших законодавчих актів

щодо удосконалення засад організації

та функціонування судової влади

відповідно до європейських стандартівВерховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:


«ЗАКОН УКРАЇНИ

Про судоустрій і статус суддів


Цей Закон визначає правові засади функціонування в Україні судової влади, що діє на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Розділ I. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ


Стаття 1. Судова влада


1. Судову владу в Україні відповідно до конституційної засади поділу державної влади здійснює незалежний та безсторонній суд, утворений відповідно до закону.

2. Судочинство здійснюють суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

3. Судову владу реалізують професійні судді. У визначених законом випадках професійні судді реалізують судову владу разом з народними засідателями або присяжними.

Стаття 2. Мета та завдання правосуддя


1. Завданням правосуддя є утвердження верховенства права в суспільстві й забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд незалежним та безстороннім судом з метою захисту прав людини і основоположних свобод як цінностей, що визначають зміст і спрямованість діяльності держави і гарантовані Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України.

Стаття 3. Система судів України


1. Систему судів України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.

2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.

3. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

4. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України визначається Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

5. Суд як судовий орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів


1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 5. Здійснення правосуддя


1. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

2. Громадяни України беруть участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.Стаття 6. Незалежність судів


1. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, дотримуючись принципу верховенства права.

2. Втручання у здійснення правосуддя, незаконний вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів забороняється.

3. З метою утвердження незалежності суддів і сприяння ефективному функціонуванню судової влади діє суддівське самоврядування.

Стаття 7. Право на справедливий суд


1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону, з дотриманням справедливої судової процедури.

2. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції та підсудності якого ця справа віднесена процесуальним законом.

3. Розподіл справ між суддями здійснюється через автоматизовану систему розподілу судових справ в порядку, встановленому процесуальним законом. Розподіл судових справ в інший спосіб забороняється.

4. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції та у Верховному Суді України в порядку, визначеному процесуальним законом.

5. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають в Україні рівне з громадянами і юридичними особами України право на справедливий суд.

Стаття 8. Одноособовий та колегіальний розгляд справ


1. Справи у судах розглядають суддя одноособово, колегія суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.

2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.Стаття 9. Автоматизована система документообігу


1. У судах загальної юрисдикції функціонує стандартизована автоматизована система документообігу, що забезпечує:

1) реєстрацію вхідних та вихідних документів суду та етапів їх руху;

2) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципу випадковості розподілу та з урахуванням спеціалізації судді, його навантаження, а також вимог процесуального закону;

3) надання учасникам процесу інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь;

4) централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів;

5) видання судових рішень та наказів суду на підставі наявних в автоматизованій системі документообігу даних щодо судового рішення та реєстрації заяви особи, на користь якої воно ухвалено;

6) підготовку статистичних даних;

7) передання справ до електронного архіву;

8) обмін інформацією щодо справ між судами;

9) функціонування і розвиток системи електронного суду;

10) виконання інших завдань, спрямованих на належну організацію роботи суду та забезпечення доступу громадян до правосуддя.

2. Деталізовані вимоги до функціональності автоматизованої системи документообігу та порядку роботи з нею визначаються положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яке затверджує Рада суддів України за поданням Державної судової адміністрації України.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка