Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка2/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Стаття 10. Рівність перед законом і судом


1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Стаття 11. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд


1. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, визначених законом, ця допомога надається безоплатно.

2. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом.Стаття 12. Гласність і відкритість судового процесу


1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду у випадках, визначених процесуальним законом.

3. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби, проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, відеозапис, а також транслювати судове засідання.

У випадках, визначених процесуальним законом, суд може обмежити використання технічних засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання.

4. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.

Стаття 13. Мова судочинства і діловодства в судах


1. Судочинство і діловодство в судах України провадяться державною мовою.

2. Суд забезпечує рівність прав осіб у судовому процесі за мовною ознакою.

3. Суд використовує державну мову в процесі судочинства. Суд забезпечує право осіб використовувати в судовому процесі рідну мову або мову, якою вони володіють, в порядку, визначеному законом.

Стаття 14. Обов'язковість судових рішень


1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України.

2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами, громадськими об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом.

3. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 15. Право на оскарження судового рішення


1. Учасники судового процесу та інші особи мають право оскаржити судове рішення з підстав і в порядку, встановлених процесуальним законом.

Стаття 16. Символи судової влади


1. Символами судової влади є державні символи України – Державний Герб України і Державний Прапор України.

2. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знака затверджує Рада суддів України.Розділ II. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ


Глава 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції


Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції


1. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

2. Систему судів загальної юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України.

3. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції


1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді адміністративних справ, цивільних справ, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення.

2. У судах загальної юрисдикції за рішенням зборів суддів відповідного суду може бути запроваджена спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.Стаття 19. Порядок утворення судів загальної юрисдикції


1. Суди загальної юрисдикції утворює, у тому числі шляхом реорганізації, Президент України за поданням Державної судової адміністрації України на підставі пропозицій Ради суддів України.

2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.

3. Підставами для утворення суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступ до правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.

4. Кількість суддів у суді загальної юрисдикції визначає Рада суддів України на підставі подання Державної судової адміністрації України з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.

Кількість суддів у Верховному Суді України визначається цим Законом.

Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади і звільнення з цих посад


1. Адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника голови суду, секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України.

2. Строк перебування на адміністративній посаді становить один рік. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду.

3. Голову місцевого суду, його заступника, голову апеляційного суду, його заступника, голову вищого спеціалізованого суду, його заступника обирають із числа суддів цього суду та звільняють з посад збори суддів відповідного суду таємним голосуванням.

У вищому спеціалізованому суді або апеляційному суді суддя не може обіймати посаду голови суду двічі поспіль. У місцевому суді суддя не може обіймати посаду голови суду більше ніж двічі поспіль.

4. Голову Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, секретаря Пленуму Верховного Суду України обирає на посади і звільняє з посад Пленум Верховного Суду України. Секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду обирає на посаду і звільняє з посади пленум відповідного вищого спеціалізованого суду.

Такі рішення приймаються таємним голосуванням.

5. Суддю має бути звільнено з адміністративної посади у разі:

1) подання ним заяви про звільнення з адміністративної посади за власним бажанням;

2) відрядження його до роботи у кваліфікаційній комісії суддів, Раді суддів України, Вищій раді юстиції, Національній школі суддів України;

3) внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення з посади судді.

Збори суддів відповідного суду достроково звільняють суддю з адміністративної посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від кількості суддів відповідного суду рішенням, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.

Звільнення особи з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в суді, припиняє повноваження на адміністративній посаді.

Припинення повноважень судді на адміністративній посаді, а також звільнення судді з адміністративної посади самі по собі не припиняють його повноважень судді.

6. Оголошення про проведення зборів суддів для вирішення питань відповідно до цієї статті з інформацією про дату, час і місце проведення зборів, їх порядок денний і регламент розміщується на офіційному веб–порталі судової влади не пізніше ніж за сім днів до їх проведення.

Оголошення розміщується Державною судовою адміністрацією України в день надходження письмового повідомлення, підписаного головою суду або не менше ніж третиною від загальної кількості суддів відповідного суду, в якому міститься інформація про дату, час проведення зборів, їх порядок денний. Збори суддів відповідного суду затверджують регламент для вирішення питань відповідно до цієї статті.

Представники засобів масової інформації можуть бути присутніми під час проведення голосування, підрахунку голосів та оголошення результатів голосування, вести стенограму, робити нотатки, вести аудіо-, відеозапис, трансляцію перебігу зборів суддів, проведення голосування, підрахунку голосів та оголошення результатів, не перешкоджаючи проведенню зборів суддів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка