Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка22/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

статті 31 цього Закону щодо здійснення повноважень Вищим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які вводяться в дію з 1 січня 2015 року;

статей 52, 63, 88, 112, 113, 124, 129, 133 цього Закону щодо здійснення повноважень кваліфікаційною комісією суддів, порядку призначення, обрання і переведення суддів, які вводяться в дію після початку діяльності кваліфікаційної комісії суддів, сформованої у порядку, встановленому цим Законом;

статей 47, 52, 93 – 100, 106 – 110, 116, 124, 129, 133, 145 цього Закону щодо здійснення повноважень дисциплінарною комісією суддів, які вводяться в дію після початку діяльності дисциплінарної комісії суддів, сформованої у порядку, встановленому цим Законом;

статей 47, 52, 93 – 100, 106 – 110, 116, 124, 129, 133, 145 цього Закону щодо здійснення повноважень комісією з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, які вводяться в дію після початку діяльності комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, сформованої у порядку, встановленому цим Законом;

положень статті 53 цього Закону щодо перевірки доброчесності суддів, а також положень статей 56, 75, 76, 79 цього Закону щодо моніторингу способу життя судді, які набирають чинності одночасно з введенням в дію законів, які визначають порядок здійснення перевірки доброчесності та моніторингу способу життя відповідних посадових осіб;

статей 135 та 136 цього Закону щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення, які вводяться в дію з 1 січня 2015 року. Суддівська винагорода, нарахована судді відповідно до цього Закону з 1 січня 2015 року за повний відпрацьований місяць, не може бути меншою, ніж його середній дохід за попередні 12 місяців. До 1 січня 2015 року суддівська винагорода та допомога на оздоровлення виплачується відповідно до статей 129, 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, яка діяла до набрання чинності цим Законом;

статей 143 та 144 цього Закону щодо одноразової виплати у зв’язку з виходом судді у відставку, пенсійного забезпечення і довічного грошового утримання суддів у відставці, які вводяться в дію з 1 січня 2015 року. До 1 січня 2015 року пенсійне забезпечення і довічне грошове утримання суддів у відставці регулюється статтею 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, яка діяла до набрання чинності цим Законом;

частини другої статті 148 цього Закону щодо визначення головних розпорядників коштів Державного бюджету України, які вводяться в дію з 1 січня 2015 року;

пунктів 2, 3, 4, 5, 7 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності 1 січня 2015 року.

2. Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ утворюється шляхом реорганізації Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ і Вищого господарського суду України і розпочинає свою діяльність з 1 січня 2015 року. До початку діяльності цього суду його повноваження здійснюють Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ і Вищий господарський суд України.

3. Окружні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ утворюються шляхом реорганізації місцевих господарських судів і розпочинають свою діяльність з 1 січня 2015 року.

З 1 січня 2015 року цивільні і кримінальні справи (провадження), віднесені до підсудності окружних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглядаються цими судами. Кримінальні справи (провадження), клопотання щодо негласних слідчих (розшукових) дій, які надійшли до судів до 1 січня 2015 року, розглядаються згідно з правилами підсудності, що діяли до 1 січня 2015 року.

4. Апеляційні господарські суди реорганізуються шляхом приєднання до відповідних апеляційних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення і припиняють свою діяльність 1 березня 2015 року.

Справи та скарги, які подані до апеляційних господарських судів до 1 січня 2015 року, розглядаються ними згідно з правилами підсудності, що діяли до 1 січня 2015 року, але не довше ніж до 1 березня 2015 року. Нерозглянуті до 1 березня 2015 року справи передаються до відповідних апеляційних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

5. Зменшення складу Верховного Суду України з метою приведення його у відповідність до статті 39 цього Закону відбувається шляхом скорочення до необхідної кількості посад, які стануть вакантними внаслідок припинення повноважень або після звільнення суддів на підставах, встановлених Конституцією України.

Кворум для ухвалення рішень Верховним Судом України до моменту скорочення його складу до кількості суддів, установленої цим Законом, визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у Верховному Суді України на момент ухвалення рішення.

6. Встановлений цим Законом порядок переведення судді до іншого суду того ж рівня не поширюється на суддів місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють судочинство у відповідних справах.

Судді цих судів, які на день набрання чинності цим Законом здійснюють судочинство, за їх згодою переводяться до відповідних судів того ж рівня на підставі заяви про переведення рішенням Ради суддів України. Такі судді за їх бажанням також можуть бути переведені до судів нижчого рівня на підставі заяви про переведення рішенням Ради суддів України.

Такі судді за їх згодою також можуть бути звільнені в установленому порядку з посади судді. Такі судді, які звільнені у зв’язку з поданням ними заяви про відставку, мають право на отримання одноразової виплати відповідно до статті 143 цього Закону і до 1 січня 2015 року.

7. Голови судів та їх заступники, призначені (обрані) на посади голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови суду, заступника голови суду до закінчення строку, на який їх призначено (обрано), крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

У судах, де кількість заступників голів судів більша, ніж передбачена цим Законом, а також судах, де такої посади не передбачено, з набранням чинності цим Законом повноваження заступників голів судів припиняються. У судах, де передбачена така посада, збори суддів відповідного суду, а також Пленум Верховного Суду України обирають заступника голови відповідного суду.

8. Не пізніше п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом у всіх судах загальної юрисдикції проводяться збори суддів з метою висунення кандидатів у делегати на з’їзд суддів України.

Не пізніше одного місяця після закінчення строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, Рада суддів України організовує проведення з'їзду в порядку, передбаченому цим Законом.

З'їзд суддів України формує новий склад Ради суддів України відповідно до цього Закону.

9. Вища кваліфікаційна комісія суддів України після початку діяльності кваліфікаційної комісії суддів і дисциплінарної комісії суддів передає наявні в неї матеріали до Ради суддів України, сформованої після набрання чинності цим Законом, для передання їх до відповідних органів.

Перебіг строків притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у справах, що передаються до Ради суддів України, сформованої відповідно до цього Закону, зупиняється до передання нею справ до відповідних органів.

Матеріали про призначення чи обрання суддів на посади, передані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом.

10. Апарат Ради суддів України формується шляхом реорганізації секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

11. Якщо Верховна Рада України, Президент України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнська конференція працівників прокуратури до набрання чинності цим Законом призначили членів Вищої ради юстиції з числа суддів, тоді з’їзд суддів України має право таємним голосуванням висловити їм недовіру, що має наслідком припинення їх повноважень як члена Вищої ради юстиції. За відсутності рішення про недовіру вважається, що такий член Вищої ради юстиції підтриманий з’їздом суддів України на цій посаді.

12. Судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день набрання чинності цим Законом.

13. Вимоги щодо наявності стажу роботи для зайняття посади судді в апеляційному, вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України не поширюються на суддів, які обіймають ці посади на день набрання чинності цим Законом.

14. Судові рішення, прийняті судами першої інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом.

Судові рішення, прийняті судами апеляційної інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом.

15. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

визначити порядок передачі архівів, таємного діловодства з апеляційних господарських судів, що ліквідуються;2) у річний строк з дня набрання чинності цим Законом внести до Верховної Ради України законопроект щодо визнання такими, що втратили чинність Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, та внесення відповідних змін до законодавчих актів;

3) передбачити у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка