Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка5/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Стаття 37. Науково-консультативна рада


1. При вищому спеціалізованому суді діє науково-консультативна рада, на яку покладається наукове забезпечення узагальнення судової практики, підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства та розгляду інших питань, що потребують наукової експертизи.

2. Порядок організації та діяльності науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджує пленум вищого спеціалізованого суду.Глава 5. Верховний Суд України


Стаття 38. Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції


1. Верховний Суд України:

1) переглядає судові рішення та вирішує інші питання в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;

3) вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

4) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

5) аналізує судову статистику;

6) узагальнює судову практику з метою забезпечення однакового застосування принципів і норм права усіма судами загальної юрисдикції при вирішенні судових справ;

7) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Місцезнаходженням Верховного Суду України є місто Київ.Стаття 39. Склад Верховного Суду України


1. До складу Верховного Суду України входять тридцять шість суддів – по дванадцять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (адміністративної, цивільної, кримінальної), що відповідають вимогам частини четвертої статті 62 цього Закону і пройшли відповідний конкурс, з числа яких обирають Голову Верховного Суду України та його заступника.

2. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та статтею 44 цього Закону.

3. Для вирішення питань про допуск до справ до перегляду у складі Верховного Суду України діють колегії суддів відповідних судових юрисдикцій.

4. При Верховному Суді України діє науково-консультативна рада.Стаття 40. Суддя Верховного Суду України


1. Суддя Верховного Суду України:

1) бере участь у розгляді питання про допуск судової справи до розгляду;

2) бере участь у розгляді судових справ;

3) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Стаття 41. Голова Верховного Суду України


1. Голова Верховного Суду України:

1) представляє Верховний Суд України як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

2) скликає засідання Пленуму Верховного Суду України; формує порядок денний засідання Пленуму та головує на засіданнях;

3) повідомляє Раду суддів України, а також через веб-сайт суду про наявність вакантної посади у Верховному Суді України впродовж десяти днів з дня утворення такої вакантної посади;

4) контролює ефективність діяльності апарату суду;

5) призначає на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та звільняє їх з посад за згодою зборів суддів Верховного Суду України, а також застосовує до керівника апарату суду, його заступника заохочення або дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;

7) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Голова Верховного Суду України видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень.

3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови – суддя цього суду, який має триваліший стаж роботи на посаді судді.Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України


1. Голову Верховного Суду України обирає на посаду та звільняє з посади Пленум Верховного Суду України шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу Пленуму. Голову Верховного Суду України обирають на посаду строком на один рік. Суддя не може обіймати посаду Голови Верховного Суду України двічі поспіль.

2. Засідання Пленуму Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.

3. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.

Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду України


1. Заступника Голови Верховного Суду України обирає на посаду строком на один рік та звільняє з посади Пленум Верховного Суду України шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу Пленуму.

2. Заступник Голови Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади в порядку, встановленому регламентом Пленуму Верховного Суду України.

3. Заступник Голови Верховного Суду України здійснює адміністративні повноваження, визначені Пленумом Верховного Суду України, та інформує Пленум Верховного Суду України про свою діяльність.

Стаття 44. Пленум Верховного Суду України


1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначено Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.

2. Пленум Верховного Суду України:

1) обирає на посади з числа суддів цього суду та звільняє з посад Голову Верховного Суду України, його заступника, секретаря Пленуму Верховного Суду України;

2) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України та його заступника;

3) узагальнює судову практику з метою забезпечення однакового застосування принципів і норм права при вирішенні справ, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду України з посиланням на судові рішення, де вони були сформульовані, звертається до суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства;

4) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

5) вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, визначених статтею 110 та частиною шостою статті 111 Конституції України.

3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.

4. На засідання Пленуму Верховного Суду України можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.

5. Засідання Пленуму Верховного Суду України скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає засідання Пленуму Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України засідання Пленуму скликає і веде заступник Голови Верховного Суду України, а в разі відсутності заступника Голови Верховного Суду України – суддя цього суду, який має триваліший стаж роботи на посаді судді. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.

6. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.

7. Пленум Верховного Суду України приймає рішення у формі постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписують головуючий на засіданні Пленуму та секретар Пленуму. Постанови Пленуму Верховного Суду України оприлюднюються шляхом опублікування в офіційному друкованому органі та розміщення на веб-сайті Верховного Суду України.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка