Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка6/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Стаття 45. Науково-консультативна рада


1. При Верховному Суді України діє науково-консультативна рада, на яку покладається наукове забезпечення узагальнення судової практики, підготовка пропозицій щодо удосконалення судової практики, внесення змін до чинного законодавства та розгляду інших питань, що потребують наукової експертизи.

2. Порядок організації та діяльності науково-консультативної ради визначається положенням, яке затверджує Пленум Верховного Суду України.Розділ III. ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ


Глава 1. Загальні положення статусу судді


Стаття 46. Незалежність судді


1. Суддя у здійсненні правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.

2. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.

3. При застосуванні принципів і норм права суддя враховує рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України, Верховного Суду України.

4. Втручання в здійснення суддею правосуддя тягне за собою відповідальність, установлену законом.

5. Суддя має право не давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, коли він зобов‘язаний навести мотиви у самому судовому рішенні.

6. Незалежність судді забезпечується:

1) побудовою судової системи на засадах самоврядності;

2) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;

3) недоторканністю та імунітетом судді;

4) незмінюваністю судді;

5) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;

6) забороною втручання у здійснення правосуддя;

7) відповідальністю за неповагу до суду чи судді, встановленою законом;

8) окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;

9) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;

10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;

11) правом судді на відставку і довічне грошове утримання.

7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові й службові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на неї.

8. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності судді.

Стаття 47. Недоторканність судді


1. Суддя є недоторканним. Суддю не може бути затримано чи заарештовано без згоди Верховної Ради України до винесення судом обвинувального вироку.

2. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду.

3. Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором України або його заступником.

4. Відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснює дисциплінарна комісія суддів на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України.

5. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за судовим рішенням.

6. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення не може здійснювати той суд, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. У разі, якщо згідно із загальними правилами підсудності кримінальне провадження стосовно судді має здійснювати той суд, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснює суд, найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя).

7. За шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в порядку, визначених законом.

Стаття 48. Відповідальність за неповагу до суду чи судді


1. Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 49. Посвідчення судді


1. Судді, судді у відставці, народні засідателі та присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджує Рада суддів України.

2. Посвідчення судді, судді у відставці підписує голова Ради суддів України.

3. Посвідчення народних засідателів, присяжних підписує голова суду, в якому народний засідатель, присяжний здійснює правосуддя.

4. Посвідчення вручає особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа.Глава 2. Професійний суддя


Стаття 50. Статус судді


1. Громадянин України набуває статусу судді після призначення на посаду судді з моменту складення присяги судді.

2. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.Стаття 51. Незмінюваність судді


1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до цього Закону.

2. Суддю без його згоди не може бути переведено до іншого суду.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка