Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка7/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Стаття 52. Вимоги щодо несумісності


1. Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.

2. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до складу керівного, виконавчого або контрольного органу підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку.

3. Якщо суддя володіє часткою майна в господарському товаристві, то управління цим майном він здійснює через довірену особу.

4. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

5. Перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації.

6. Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Раді суддів України, Вищій раді юстиції, кваліфікаційній комісії суддів, Національній школі суддів України.

7. Суддя повинен дотримуватися вимог щодо несумісності, визначених законом про запобігання корупції.

Стаття 53. Права та обов'язки судді


1. Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та іншими законами.

2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні.

Судді можуть утворювати громадські організації та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення свого професійного рівня.

Суддя може бути членом національних або міжнародних асоціацій, що мають метою захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії.

Суддя має право брати участь у роботі міжнародних органів і організацій, а також бути членом робочих груп, комісій, створених для вироблення рекомендацій.

3. Суддя повинен вдосконалювати свій професійний рівень та проходить з цією метою відповідну підготовку.

4. Суддя зобов'язаний невідступно додержуватися присяги судді.

5. Суддя зобов'язаний:

1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати судові справи, ухвалювати вмотивовані судові рішення;

2) дотримуватися правил суддівської етики;

3) виявляти повагу до учасників процесу;

4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати та закритого судового засідання;

5) дотримуватися вимог щодо несумісності;

6) дотримуватися вимог закону про запобігання корупції;

7) письмово інформувати про кожен випадок незаконного впливу на суддю впродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок, Раду суддів України і Генеральну прокуратуру України, які зобов'язані невідкладно розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози;

8) дотримуватися вимог частини дев‘ятої статті 133 цього Закону.

6. Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну підготовку в Національній школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, підвищує кваліфікацію в Національній школі суддів України не менше ніж раз на три роки.

7. Суддя, якого призначено на адміністративну посаду в суді, проходить відповідну підготовку в Національній школі суддів України.

8. Суддя до звільнення з посади не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений лише державними нагородами за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

9. Суддя за посадою має допуск до державної таємниці в межах, необхідних для здійснення правосуддя. Суддя, який обіймає адміністративну посаду, має допуск до державної таємниці також в межах, необхідних для здійснення відповідних адміністративних повноважень.Стаття 54. Присяга судді


1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:

"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, бути доброчесним, справедливим, незалежним і безстороннім, здійснювати правосуддя задля утвердження верховенства права, не вчиняти діянь, що ганьблять звання судді і принижують авторитет правосуддя".

2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у Верховному Суді України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його особовій справі.

Стаття 55. Етика судді


1. Питання етики судді визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з'їздом суддів України.

2. Для розроблення проекту Кодексу суддівської етики, змін до нього, консультування суддів, суддів у відставці, комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарної комісії суддів, Вищої ради юстиції щодо вирішення проблемних питань суддівської етики і надання рекомендацій щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, запобігання одержанню неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними діє комісія з питань суддівської етики.

Комісію з питань суддівської етики утворює і положення про неї затверджує Рада суддів України. Комісія з питань етики діє на громадських засадах. Її діяльність забезпечує апарат Ради суддів України.

Стаття 56. Моніторинг способу життя судді


1. З метою встановлення відповідності рівня життя судді наявним у нього та членів його сім‘ї майну і одержаним доходам згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та приватні інтереси, стосовно судді проводиться моніторинг способу життя відповідно до закону.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка