Закони, теорії та концепції народонаселенняДата конвертації20.01.2017
Розмір36,4 Kb.

Закони, теорії та концепції народонаселення.

 • Закони, теорії та концепції народонаселення.
 • Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі.
 • Основні концепції розселення.
 • Урбанізація як соціально-географічний процес.
 • Якість населення. Євгеніка та євгенічні рухи.
 • Соціальний розвиток
 • Індекс людського розвитку

Лекція 4

Теоретичні аспекти

соціально-демографічного розвитку та розселення населення

«Из всех глобальных проблем, волнующих человечество, вопрос роста народонаселения мира представляется одной из главных»

«Из всех глобальных проблем, волнующих человечество, вопрос роста народонаселения мира представляется одной из главных»

С. П. Капиця

 • Населення — сукупність людей, що проживають у межах певної території
 • Населення – компонент ландшафтної оболонки Землі – антропосферу.
 • Діяльність людини – техносфера

Основні поняття теми

АНТРОПОСФЕРА

ТЕХНООСФЕРА

СОЦІОСФЕРА

Основні поняття теми

 • Народонаселення – самовідтворювана множина людей, що має свій природно-історичний розвиток і є головною складовою суспільства. В 1806 р. рос. вчений К.Ф.Герман ввів це поняття.

31 жовтня 2011 року

чисельність

населення світу

досягла 7 млрд осіб

Основні поняття теми


Відтворення як рух

Природний

Міграційний

Соціальний

Економічний

Традиційний

Сучасний

Режими відтворення населення

Звужений

Простий

Розширений

Історичні типи відтворення населення

Архетип

 • Відтворення населення — це історично і соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь.

Демографічний перехід – це концепція, яка застосовується в сучасній демографії для пояснення зміни типів відтворення населення. Теорія – Адольфом Ланді на поч. 20 ст.

 • Демографічний перехід – це концепція, яка застосовується в сучасній демографії для пояснення зміни типів відтворення населення. Теорія – Адольфом Ланді на поч. 20 ст.
 • Фази демографічного переходу:


Закони, теорії та концепції народонаселення

1

коефіцієнт природного приросту населення збільшується до найвищого значення;

2

коефіцієнт смертності продовжує знижуватися і досягає найменшого значення, проте коефіцієнт народжуваності знижується ще швидше, внаслідок чого приріст населення поступово уповільнюється3

підвищення коефіцієнта смертності, обумовленого демографічним старінням і одночасним уповільненням зниження народжуваності.

4

коефіцієнт смертності підвищується, зближуючись з коефіцієнтом народжуваності, процес демографічної стабілізації закінчується.


Концепція демографічного раціоналізму – міське індустріальне суспільство свідомо обмежує кількість дітей;

 • Концепція демографічного раціоналізму – міське індустріальне суспільство свідомо обмежує кількість дітей;
 • Концепція демографічної революції – переходи від одного до іншого типу відтворення. 2-і фази – несинхронний розвиток – демографічні вибухи.

Закони, теорії та концепції народонаселення

А. Сміт - зробив спробу визначити зміст дії економічного закону зростання населення.

 • А. Сміт - зробив спробу визначити зміст дії економічного закону зростання населення.
 • Д. Рікардо - виявив суперечність між зростанням населення і наявністю предметів споживання.
 • К. Маркс сформулював закон народонаселення, властивий капіталістичному способу виробництва.

Закони, теорії та концепції народонаселення

Закони, теорії та концепції народонаселенняТ. Мальтус (1766-1834) автор першої в історії науки теорії народонаселення.

Показав загрозу зростання

розриву між кількістю населення, що збільшується у геометричній прогресії, та ресурсами продовольства, які зростають в арифметичній прогресії.

Модель Денніса Медоуза, що висвітлена у роботі «Межі росту» (1972) і представлена на засіданні Римського клубу, повторює висновки Т.Мальтуса

 • Модель Денніса Медоуза, що висвітлена у роботі «Межі росту» (1972) і представлена на засіданні Римського клубу, повторює висновки Т.Мальтуса
 • Моделі
 • Т. Мальтуса і Д. Медоуза

  чітко показують

  наявність меж росту

  населення і виробництв,

  за якими починаються

  негативні наслідки

  для насе­лення,

  чисельність якого

  зростає.


Закони, теорії та концепції народонаселення
 • С. П. Капиця – доктор наук, професор, засновник феноменологічної математичної моделі гіперболічного зростання чисельності населення Землі та запропонував математичну модель світового демографічного процесу.

Закони, теорії та концепції народонаселення

Закон гіперболічного зростання чисельності населення Землі, як об'єктивно існуюча причинний зв'язок, що пояснює гіперболічне зростання, і виражається у формі абстрактного причинного закону, розробляється дотепер.

Население мира от 2000 до Р.Х. до 3000 г. Предел роста


Демографічна та соціально-демографічна політика

Демографічна та соціально-демографічна політика

Поняття, мета, складові та регіональні особливості

Поняття «розселення населення»

САМОСТІЙНО

Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі

 • Розселення – розміщення населення на території Землі і форми його територіальної організації у вигляді системи населених пунктів зі складною системою взаємовідносин.

За Б. Хорєвим розселення

у соціологічному аспекті

– просторова форма організації суспільствау географо-демографічному – розподіл і перерозподіл населення на території його проживання

у економічному – форма територіальної організації продуктивних сил

Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі


Форми розселення

дисперсне (розсіяне) сільське розселення (садиби)

розселення кочових народів - певна форма розсе-лення зі специфічним господарським побутом

промислові поселення, що не досягли рівня міста, так звані малі центри виробництва

міста як найпоширеніша та найважливіша форма розселення

дисперсно-групове сільське розселення як переважаюча форма сільського розселення в світі

5. Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі


поселення представляє собою територіально цілісний і компактний ареал концентрації населення зі всіма необхідними умовами й обладнанням для життя, праці та відпочинку людей

територіальна група населення

матеріальні форми, створені людиною

територія, на якій розміщене поселення і проходить життя його мешканців

функцію просторового середовища проживання людини

функцію вираження зв'язку між самим поселенням та суспільством

функцію соціального розвитку населення

5. Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі

«Система поселень» - «...цілеспрямовано сформована група міських і сільських населених місць різних величини і народногосподарського профілю, які об'єднані розвинутими територіально-виробничими, інформаційно-діловими та іншими зв'язками, загальною інженерно транспортною і комунікаційною інфраструктурою, єдиною мережею громадських центрів і місць дозвілля населення» [Я. Олійник, А. Степаненко]

«Система розселення» - «...сукупність населених пунктів певної території неоднакових за кількістю жителів і функціями та об'єднаних різними видами зв'язків» [О. Шаблій]

Найбільші міста світу (за населенням)

1. Токіо (32,5 млн. – 2010 р., 35,2 млн. – 2015 р.)


2. Мумбаї (Бомбей, 18,2 млн. – 2010 р., 21,9 млн. – 2015 р.)
 • 3. Мехіко (19,4 млн. – 2010 р., 21,6 млн. – 2015 р.)

4. Сан-Паулу (18,3 млн. – 2010 р., 20,5 млн. – 2015 р.)
 • 5. Нью-Йорк (18,7 млн. – 2010 р., 19,9 млн. – 2015 р.)

Найбільші міста світу у 1900 р.

Найбільш густозаселені міста світуСАМОСТІЙНО

Найбільш густозаседлені міста світу


Мумбаї, Індія. 29 650 осіб/км2

Калькута, Індія. 23 900 осіб/км2

Карачі, Пакістан. 18 900 осіб/км2

Лагос, Нігерія. 18 150 осіб/км2

Шеньчжень, Китай. 17 150 осіб/км2

Основні концепції розселення


Теорія

центральних

місць

Інтегральні системи розселення

Концепція опорного каркаса розселення

Теорія центральних місць В. Кристаллера

 • Найоптимальнішою розміщення поселень – гексагональна (шестистороння) структура.
 • Закон гексагональності:
 • 1. У системі розселення формуються різні групи поселень за людністю.

  2. Чим більше поселення, тим менша кількість міст потрібно для системи розселення.

  3. Поселення розміщуються за гексагальною структурою. Території, які формують підсистеми поселень, мають вигляд шестикутників. У їх вершинах знаходяться 6 поселень, які тяжіють до “свого” центра.

  Кількість населених пунктів є сталою на усіх ступенях ієрархії центральних місць: між хуторами і селами, селами і містечками, малими і великими містами.

Теорія центральних місць В. Кристаллера


А) збутова, Б) транспортна, В) адміністративна

Ієрархічні системи центральних місць А.Льоша

Теорія базується на майже безперервній послідовності центрів (центральних місць), а не на чітких ступенях, як у В. Кристаллера.


Спрощена схема А. Льоша

Населені пункти – це центральні місця однакових розмірів, але вони не завжди виконують одні і ті ж функції.


Модифікація гексагональної моделі В. Ізардом

Правильні решітки Кристаллера-Льоша зустрічаютсья дуже рідко.


Внаслідок великої щільності населення у центральному ядрі, вчений запропонував ефект агломерації.

Шестикутники неправильної форми, менші за формою біля головного ядра агломерації, більші на відстані від нього.

Перетворення схеми А.Льоша В.Ізардом

Концепція опорного каркаса розселення

 • Опорний каркас міського розселення – сукупність міських поселень країни, великих і середніх, разом з лініями комунікації між ними (Георгій Лаппо, Москва, 1987 р.)

радіально-кільцевий

гратчастий, решітчастий

лінійно-вузловий

приморський

нерегулярний, багатоядерний

Інтегральна система розселення

 • Первинними елементами СР – міські і сільські поселення.
 • 2. Між поселеннями існують різні зв'язки: демографічні, економічні, соціальні, культурні, управлінські тощо.

  3. СР є ієрархічними структурами. Найвищий рівень – загальнодержавна система розселення (ядро-столиця). Найнижчий рівень – елементарна система розселення (сільські поселення).

Інтегральна система розселення


Загальнодержавна система розселення України [О. Шаблій]

Євгеніка (від гр. – значить благородний, гарного роду) – вчення про спадкове здоров’я людини і шляхи його покращення.

 • Євгеніка (від гр. – значить благородний, гарного роду) – вчення про спадкове здоров’я людини і шляхи його покращення.
 • Мета євгеніки - вплив на передачу генетичного матеріалу, щоб допомогти позитивним властивостям перейти до наступного покоління і уникнути передачі негативних властивостей.
 • Напрямками в євгенічному русі:

  Перший – запобігання народженню дітей в осіб з небажаними генами.

  Другий – заохочення народжуваності серед певних категорій людей, т.з. «корисних громадян суспільства».

  Третій пов’язаний з генною інженерією.

  Четвертий – з клонуванням.


Якість населення. Євгеніка та євгенічні рухи

САМОСТІЙНО:

 • Основні демографічні характеристики населення
 • Поняття розселення населення, поселення, системи поселень та розселень
 • Основні світові форми розселення населення + приклади
 • Урбанізаційні процеси (основні поняття, тенденції, особливості)
 • Поняття міст, Великі міста, Світові міста, функції міст, класифікації

Домашнє завдання: практична робота № 1

(файл додається)

Рівень та якість життя. Соціальний розвиток

 • Умови життя (екологічне середовище, характер житлових умов, стан комунальної інфраструктури).
 • Спосіб життя (сукупність форм життєдіяльності людей).
 • Рівень життя (фактичний рівень споживання матеріальних, духовних і соціальних благ та послуг).
 • Якість життя - можливість людей під дією низки геопросторово організованих чинників задовольняти власні потреби та інтереси (фізичні, економічні, соціальні, екологічні, духовні) в умовах сталого розвитку.

Рівень та якість життя. Соціальний розвиток


Добробут і бідність характеризують полярні рівні якості життя населення.

Людський розвиток

процес зростання можливостей людини

у сферах добробуту, безпеки,

здоров’я і духовності(індекс людського розвитку)

Межа бідності в Україні становить 1025 гривень щомісячного доходу

Кожна друга сім'я з трьома й більше дітьми живе за межею бідності.

Рівень прожиткового мінімуму1176,00 грн

з 01.01.2015 року

Рівень та якість життя. Соціальний розвиток

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯЖН

Економічні

Соціальні

Екологічні

Духовні

демографічні показники, стан інфраструктури, благоустрій, забезпеченість житлом, рівень освіти, рівень злочинності тощо


 • Рівень народжуваності (195) – Україна на 185 місці (9,2);
 • Рівень смертності (195) – Україна17 (16,6).
 • Безпека материнства (66) – Україна – 51 позиція.
 • Середня тривалість життя (195) – у розвинених країнах - 75, найменш розвинених - 52 роки; мінімальна - 40 років (Сьєрра-Леоне), максимальна - 80 років - (Японія, Андорра). Україна – 148 місце

рівень розвитку регіональної економіки, продовольча безпека, стан ринку праці, підприємництво тощо
 • Створення бізнесу (181) – Україна – 145 місце.

 • Лідери: Нова Зеландія, Сінгапур, Гонконг, Данія, Великобританія, США, Ірландія, Канада, Австралія, Норвегія.
 • Індекс економічної свободи – Гонконг, Сінгапур, Ірландія, Австралія, США, Нова Зеландія, Канада.
 • Найнижчі показники – Венесуела, Білорусь, Куба, Північна Корея.
 • Ясність податкової системи – Мальдіви (1), Ірландія, Оман, ОАЕ, Гонконг; Податкова ставка - Україна - 57,3% , більше 100% - Білорусь, Аргентина, 286,7% - Гамбія

Доступ до Інтернету
 • Китай – 54% (23.00), Турція – 52% (17.00), Франція – 78% (21.00), Бразилія – 48% (16.00), Польща – 46% (20.00), Росія – 43% (20.00), США – 42% (20.00)
 • Китай – сайти опозиції, духовні організації Фалуньгун, деякі міжнародні сайти.
 • Таїланд – після 2006 р. сайти новин ВВС, CNN, You Tube.
 • Іран – заблоковано 10 млн. сайтів.
 • Саудовская Аравія – опозицінерські сайти, ізраїльські сайти.
 • Північна Корея – фактично відсутні користувачі.

Кожного дня – 8,7 млн. осіб (19%);

Раз в тиждень – 11,8 млн.осіб (26%);

Раз на місяць – 12,9 млн. осіб (33%).

15-30 років – 58%

31-45 років – 29%

Старше 45 років – 13%
 • Індекс освіти (122) - Україна - 30 місце, Швеція, США, Японія Великобританія, Росія, Польща.
 • Середній рівень –Китай, Туркменістан, Казахстан.
 • Низький рівень – Індія, Туреччина, Єгипет, Ефіопія.

Питома вага населення,

що знаходиться за межею бідності, %
 • Білорусь – 28,9
 • Росія – 27,6
 • Румунія – 21,5
 • Україна – 27,2
 • Бангладеш – 35,6
 • Киргизстан – 47,6
 • Філіппіни – 36,8
 • Танзанія – 51,1

У 2013 року Україна за якістю життя посіла 57 місце серед 63 країн світу.

Якість життя в Україні – одна з найгірших серед усіх європейських країн.


ІЛР (до 2013 року «Індекс розвитку людського потенціалу», англ. Human Development Index, HDI)) - інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території.

 • ІЛР (до 2013 року «Індекс розвитку людського потенціалу», англ. Human Development Index, HDI)) - інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території.
 • Він є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів.
 • При підрахунку ІЛР враховуються 3 види показників:
 • Очікувана тривалість життя - оцінює довголіття.
 • Рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) та очікувана тривалість навчання.
 • Рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) в доларах США.

Індекс людського розвитку

Індекс людського розвитку

В першій 10-ці

Норвегія, Швеція; США; Японія; Франція; Великобританія; Німеччина; Ірландія, Канада, Швейцарія.

Низький рівень ІЛР

Індія, Гана, Камбоджі, Лесото, Кенія, Конго, Судан, Бутан, Непал, Лаос, Мадагаскар, Нігерія, Замбія, Малі, Чад.Динамікка ІЛР 1990-2012 рр

ІЛРв країнах світу, 2013 р.

Регіональний індекс людського розвитку


Відтворення населення

Соціальне становище

Комфортне життя

Добробут

Гідна праця

Освіта

Індекс регіонального людського розвитку в регіонах України, 2013 р.

Міжнародний індекс щастя

 • Міжнародний індекс щастя (англ. Happy Planet Index) - являє собою індекс, що відображає добробут людей та стан навколишнього середовища в різних країнах світу, який був запропонований New Economics Foundation (NEF) в липні 2006.
 • Головне завдання індексу відобразити «реальний» добробут націй.
 • Для розрахунку індексу використовуються три показники:

 • суб'єктивна задоволеність життям людьми,
 • очікувана тривалість життя
 • так званий «екологічний слід»

Міжнародний індекс щастя


Карта мира, отражающая показатель МЕЖДУНАРОДНОГО ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ. Самые «счастливые» обозначены светло-зеленым, наименее «счастливые» —коричневым. Данные 2006 года

САМОСТІЙНО:

 • Індекс щастя. Сутність та рейтинг країн
 • Поняття рівня та якості життя населення
 • Індекс якості життя
 • Індикатори обчислення індексу розвитку людського потенціалу
 • Методика обчислення індексу розвитку людського потенціалу (файл додається)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка