Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» «Про охорону атмосферного повітря»Скачати 33,95 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір33,95 Kb.

Облік викидів забруднюючих речовин та парникових газів в Україні

 • 25 червня 2015 року
 • ГУСЄВА НАТАЛІЯ
 • начальник відділу екологічної статистики
 • Державна служба статистики України

Нормативно-правова база:

 • Закони України
 • «Про охорону навколишнього природного середовища»
 • «Про охорону атмосферного повітря»
 • «Про державну статистику»
 • Підзаконні нормативно-правові акти:
 • постанови Кабінету Міністрів України
 • накази органів виконавчої влади (Мінприроди,
 • Держстату тощо)

Відповідно до статті 31 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» затверджено:

 • I. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (Наказ Мінприроди № 7 від 10.02.1995)
 • II. Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» (Постанова Кабінету Міністрів України 1655 від 13.12.2001р.)
 • III. Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря (Наказ Мінприроди № 177 від 10.05.2002)

I. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (Наказ Мінприроди № 7 від 10.02.1995)

 • Мета: визначає основні положення інвентаризації викидів в Україні.
 • Інвентаризація викидів є невід’ємною складовою отримання дозволу на викиди діючого промислового об’єкту.
 • Матеріали інвентаризації використовуються для :
 • - розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;
 • - розробки нормативів гранично допустимих викидів;
 • - регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
 • - здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
 • - розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
 • - розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих
 • речовин в атмосферу.

I. Продовження

 • Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин
 • на підприємстві має такі розділи:
 • Відомості про підприємство
 • 2. Загальна частина (переліки договорів, методик, відомості про організацію, що
 • виконувала інвентаризацію….)
 • 3. Об'ємно-планувальні рішення промплощадки
 • 4. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин
 • 5. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин ( у тому числі
 • пересувних джерел ). Містить координати джерел викидів.
 • 6. Характеристика газоочисних установок.
 • 7. Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних
 • виробництв.
 • 8. Висновки та рекомендовані заходи

7. Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

 • Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання.
 • Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
 • повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання:
 • об’єкт якого належить до першої групи - сім років
 • об’єкт якого належить до другої групи - десять років
 • об’єкт якого належить до третьої групи - необмежений
 • До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва
 • або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні
 • технології та методи керування.
 • До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв
 • або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні
 • технології та методи керування.
 • До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп.

II. Державний облік згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1655 від 13.12.2001р. включає:

 • 1. Взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив, здійснює Мінприроди за критеріями, встановленими цим Міністерством за погодженням з Держстатом.
 • 2. Ведення на об'єктах первинного обліку стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив (виконується господарюючими суб’єктами)
 • 3. Складення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря за стаціонарними та пересувними джерелами, які справляють шкідливий вплив (виконується господарюючими суб’єктами)
 • 4. Проведення інвентаризації викидів та обсягів забруднюючих речовин на зазначених об'єктах (виконується господарюючими суб’єктами)
 • Не передбачено законодавчо:
 • ведення реєстру взяттих на облік об'єктів
 • - шлях здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
 • організатор та виконавець державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря.

ІІІ. Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік (Наказ Мінприроди № 177 від 10.05.2002)

 • Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря:
 • об'єкти - якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид* якої рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до цієї Інструкції);
 • види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, - за умови, що обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, наведених у додатку 1 до цієї Інструкції.
 • Потенційний викид - це максимальний загальний обсяг викидів забруднюючої речовини із стаціонарних джерел при роботі підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією.

Додаток 1 до Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік

 • ПЕРЕЛІК забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік
 • Перелік містить 131 найменування забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів до них
 • Код
 • Найменування
 • Порогові значення викидів, тонн/рік
 • 19
 • 03001
 • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм і менше 10 мкм
 • 1,0
 • 23
 • 04001
 • Оксиди азоту
 • 1,0
 • 25
 • 04003
 • Аміак
 • 28
 • 05001
 • Сірки діоксид
 • 1,5
 • 32
 • 06000
 • Оксид вуглецю
 • 1,5
 • 33
 • 07000
 • Вуглецю діоксид
 • 500
 • 42
 • 11000
 • Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
 • 1,5
 • 94
 • 12000
 • Метан
 • 10,0

Постанова Кабінету Міністрів України № 343 від 09.03.1999р. «Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

 • Мета - отримання, збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації про рівень
 • забруднення атмосферного повітря, оцінка та прогнозування його змін і ступеня небезпечності
 • та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони
 • атмосферного повітря.
 • Об'єкти моніторингу атмосферного повітря:
 • - атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади;
 • - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 • Суб’єкти моніторингу атмосферного повітря:
   • Державна служба надзвичайних ситуацій, її територіальні органи,
   • Держсанепідслужба, її територіальні органи,
 • - Мінприроди,
 • - підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить
 • або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.

Постанова Кабінету Міністрів України № 343 від 09.03.1999р. «Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

 • Організація проведення моніторингу атмосферного повітря
 • здійснюється регіональними органами виконавчої влади з питань
 • охорони навколишнього природного середовища
 • Мінприроди разом з іншими суб'єктами моніторингу атмосферного
 • повітря щорічно узагальнюють оцінки кількісного та якісного складу викидів
 • забруднюючих речовин і стану забруднення атмосферного повітря, а також
 • здійснюють прогноз його змін та впливу на довкілля і стан здоров'я населення.
 • Узагальнені дані подаються відповідним органам виконавчої влади або
 • органам місцевого самоврядування для прийняття рішень, пов'язаних із
 • запобіганням негативним змінам у складі атмосферного повітря.
 • Де та як отримуються дані для моніторингу обсягів викидів в атмосферу?
 • Хто перевіряє дані підприємств?

Держстат

 • Держстат - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
 • галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
 • Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізує
 • державну політику у сфері статистики.
 • Державна статистика - централізована система збирання, опрацювання,
 • аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.
 • Закон України «Про державну статистику» регулює правові відносини в галузі
 • державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики,
 • організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності.
 • Держстат організовує і проводить статистичні спостереження за екологічною
 • ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної
 • звітності.
 • Крім того, погоджує за поданням державних органів, органів місцевого
 • самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну документацію,що
 • пов'язані із збиранням і використанням адміністративних даних, даних
 • банківської, митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо.

Державне статистичне спостереження «Охорона атмосферного повітря»

 • 1. Звіт про охорону атмосферного повітря (форма № 2-тп-повітря)
 • періодичність – річна
 • Мета: отримання даних щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
 • 2. Розрахунки викидів від пересувних джерел забруднення (методика розрахунку)
 • періодичність – річна
 • Мета: отримання даних щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

 • Подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які
 • перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів
 • забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком,
 • визначеним органами державної статистики
 • - органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
 • Термін подання – не пізніше 20 січня
 • 8095 одиниць спостереження
 • з них:
 • → 581 об’єкт виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (7% або 43% викидів)
 • → 2995 об’єктів переробної промисловості (37% або 29% викидів )
 • → 473 об’єкти добувної промисловості (6% або 22% викидів)

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

 • Порядок заповнення звіту за формою № 2-тп (повітря) встановлює:
 • Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря №2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та №2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) затверджена наказом Держкомстату від 20.10.2008 № 396 зареєстрованого в Мінюсті 5 листопада 2008 р. за № 1075/15766
 • Дані форми № 2-тп (повітря) не конфіденційні !
 • згідно з наказом Держкомстату України від 03.08.2010 № 314
 • «Про затвердження Переліку показників державних статистичних спостережень з питань навколишнього середовища, на які не розповсюджується заборона щодо поширення органами державної статистики первинних даних» на виконання статті 22 Закону України «Про державну статистику»

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

 • Розділ І «Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів від підприємства»
 • Розділ ІІ «Викиди забруднювальних речовин та парникових газів від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування»
 • (у відповідності з європейською класифікацією джерел викидів в атмосферу SNAP)
 • Розділ ІІІ «Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних речовин та парникових газів у повітря»
 • Охоплює викиди в атмосферу 136 найменувань забруднюючих речовин (у тому числі парникових газів)

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

 • Розділ ІІ охоплює виробничі та технологічні процеси, технологічне устаткування (установки) (джерела забруднення):
 • 1. Процеси спалення в енергетиці та переробній промисловості
 • 2. Непромислові установки для спалювання
 • 3. Спалювання у промисловості
 • 4. Промислові процеси
 • 5. Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії
 • 6. Використання розчинників та інших продуктів
 • 7. Обробка та видалення відходів
 • 8. Сільське і лісове господарство, землекористування та зміна лісової біомаси

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

1. Звіт за формою № 2-тп-повітря

 • Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження за формою
 • № 2-тп(повітря):
 • КВЕДКласифікація видів економічної діяльності гармонізована з NACE (rev. 1.1) до 2012 року та NACE (rev. 2) з 2013 року;
 • КОПФГКласифікація організаційно-правових форм господарювання;
 • КОАТУУКласифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;
 • КОДУ Класифікатор органів державного управління.

2. Річні розрахунки викидів від пересувних джерел

 • Охоплюють: забруднюючі речовини та парникові гази
 • (10 найменувань):
  • 1. Діоксид сірки (SO2)
  • 2. Оксиди азоту (NOx)
  • 3. Діоксид азоту (N2O)
  • 4. Оксиди вуглецю (СО)
  • 5. Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
  • 6. Аміак
  • 7. Сажа
  • 8. Метан (СН4)
  • 9. Бенз(а)пірен
  • 10. Діоксид вуглецю (СО2)

2. Річні розрахунки викидів від пересувних джерел

 • Охоплюють види пересувних джерел забруднення:
 • 1. Автомобільний транспорт
 • - у приватній власності населення
 • - у суб’єктів господарської діяльності
 • 2. Залізничний транспорт
 • 3. Авіаційний транспорт
 • 4. Водний транспорт (річковий, морський)
 • 5. Виробнича техніка

2. Річні розрахунки викидів від пересувних джерел

 • Джерела даних для розрахунків
  • кількість транспортних засобів, що перебувають у власності населення (адміністративні дані ДАІ)
  • кількість проданого (відпущеного в роздріб) населенню палива (бензину автомобільного, газойлів (дизельного палива), стисненого і скрапленого природного газу) (статистична звітність відділу енергетичної статистики)
  • витрати палива на пробіг і транспортну роботу автотранспорту (статистична звітність відділу статистики транспорту)
  • витрати палива на роботу двигунів тепловозів, повітряних, річкових та морських суден (статистична звітність відділу енергетичної статистики)
  • питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів з одиниці палива, що використовується для кожного з видів транспорту (адміністративні дані, постачання яких забезпечує Мінприроди)
 • Дякую за увагу! N.Guseva@ukrstat.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка