Законодавства: зу «Про дрв». зу «Про місцеві вибори» зу «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»Скачати 62,34 Kb.
Дата конвертації08.02.2017
Розмір62,34 Kb.

Порядок складання списків виборців та виготовлення іменних запрошень органами ведення Реєстру

Віктор Стасюк,

магістр державного управління,

начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

28.08.2015 м.Луцьк

 • Основні акти законодавства:
 • ЗУ «Про ДРВ».
 • ЗУ «Про місцеві вибори»
 • ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
 • ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
 • ЗУ «Про статус забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
 • Кодекс адміністративного судочинства України.
 • Постанови КМУ, ЦВК

 

Відповідно до Конституції України та рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 року № 5-рп/2014

чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2015 року,

чергові вибори Президента України – 31 березня 2019 року,

чергові вибори народних депутатів України - 27 жовтня 2019 року.

Постановою ВР від 17 липня 2015 року № 645-VIII призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім АРК та неконтрольованих укр.владою окр.районів Донецької та Луганської областей) на неділю 25 жовтня 2015 року.

Для проведення голосування на усіх цих виборах, а також на різних позачергових, проміжних, повторних виборах органи ведення Державного реєстру виборців виготовляють і передають відповідним виборчим комісіям списки виборців.

Органи ведення Реєстру у періоди між загальнодержавними та черговими місцевими виборами здійснюють постійне (щоденне та щомісячне) оновлення бази даних Реєстру за поданнями відповідних суб’єктів, зверненнями виборців та власною ініціативою, а також виготовлення списків виборців для численних проміжних місцевих виборів.

Списки виборців:

 • попередні (для ознайомлення та уточнення)
 • уточнені (для голосування)

Етапи уточнення персональних даних ДРВ та списків виборців:
 • публічний контроль за якістю ДРВ у міжвиборчий та виборчий період шляхом подання виборцем запитів:
 • щодо змісту його персональних даних у Реєстрі
 • щодо персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за його виборчою адресою
 • про надання інф.про к-сть виборців у межах насел.пункту, району в місті, іноз.кр.
 • уточнення ПД ДРВ у міжвиборчий період до ОВР шляхом подання виборцями заяв:
 • включення до ДРВ
 • зміни ідентифікаційних ПД
 • зміни виборчої адреси
 • уточнення ПД ДРВ у міжвиборчий період через Особистий кабінет виборця (ОКВ) у частині включення в ДРВ та правильності ПД
 • уточнення списків виборців під час виборчого процесу до ДВК чи ОВР – іменні запрош/ озн.списки (до 19.10.2015 включно)
 • уточнення списків виборців під час виборчого процесу до суду (до 22.10.2015 включно)

 Особливості взаємовідносин виборців з органами ведення ДРВ

Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;5) звертатися до ОВР з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру

Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси (пост.ЦВК №893 2012 року)

Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець у день виборів не може перебувати за зареєстрованим місцем проживання, то для того, щоб проголосувати, він може тимчасово (на період проведення виборів чи референдуму) змінити місце голосування.

За мотивованим зверненням виборця ОВР може тимчасово змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси.

До ОВР необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця із зазначенням дільниці чи адреси, за якою виборець бажає проголосувати.

Така заява має бути подана не пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів (крім місцевих виборів!!!). В іншому випадку – заява не розглядатиметься.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

Такими документами може бути довідка з місця роботи, довідка з місця навчання, копія документу, який підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за місцем, де виборець хоче проголосувати, тощо. Перелік таких документів не є вичерпним.

При поданні заяви громадянин повинен пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство).

Право участі у місцевих виборах внутрішньо переміщених осіб та стан правового регулювання можливості реалізації цього права

Статтею 3 Закону про місцеві вибори передбачено, що право голосу на місцевих виборах мають дієздатні громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років, які мають право голосу та які належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу. +паспорт або тимчасове посвідчення

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадянин України зобов'язаний протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

Отже, для реалізації свого виборчого права на місцевих виборах ВПО наразі не може скористатися правом на ТЗМГ.

Право участі у місцевих виборах внутрішньо переміщених осіб та стан правового регулювання можливості реалізації цього права

Але ВПО зможе взяти участь у голосуванні на місцевих виборах, якщо здійснить зареєструють місце проживання за новою адресою житла.

Для цього слід зробити таке:

1. У разі наявності прав власності чи користування житлом за місцем фактичного перебування звернутися до органу Державної міграційної служби («паспортного столу») із заявою про реєстрацію нового місця проживання за адресою цього житла.

2. У разі відсутності прав власності чи користування житлом за місцем фактичного перебування перед зверненням до органу Державної міграційної служби із такою заявою обов’язково отримати письмову згоду власника житла на твою реєстрацію за його адресою, а також домовитися про спільний похід в «паспортний стіл».

3. До 13 жовтня включно подати заяву про реєстрацію нового місця проживання (не перебування) з одночасним поданням заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання за відповідною адресою в Криму, Донецькій чи Луганській областях. У такому разі ви стаєте повноправним членом територіальної громади, але втрачаєте статус і пільги внутрішньо переміщеної особи.

У разі задоволення вашої заяви, відомості про вас будуть автоматично включені до Реєстру, а потім до уточнених списків виборців.

4. Для впевненості до 19 жовтня зателефонуйте або зайдіть до органу ведення Реєстру (їх адреси і телефони є тут www.drv.gov.ua) і запитайте, чи є ви у списках виборців і з якими даними. +ПРОЕКТ ЗУ 2501а-1 від 21.08.2015 зміна ВА


Повноваження ДВК в частині списків виборців (Стаття 26)

Дільнична виборча комісія:


 • отримує список виборців від ОВР,
 • складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом,
 • надає його для загального ознайомлення та
 • у випадках, передбачених Законом, вносить до нього зміни;
 • завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від ОВР іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування

Складання списків виборців. Внесення змін (ст. 30-34)


Орган ведення Реєстру

ДВК


МІСЦЕВИЙ СУД

рішення


(на підставі даних ДРВ)

повідомлення

заяви про уточнення

Суб”єкти подання відомостей про виборцівПодання до 5, 30 вересня та 14 жовтня

Списки 11 та 22 жовтня

Виборці, члени ВК

повідомлення про включення/виключенняу приміщенні РДА/МВК

Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній ВД та усунення неправильностей у списку виборців на місцевих виборах (ст.30-31)

Відповідно до ч.2 статті 30 Закону про місцеві вибори не пізніш як за 13 днів до дня голосування ОВР у приміщенні, в якому він розташований, передає попередній список виборців (в 1 прим.!) на паперовому носії відповідній ДВК та виготовлені іменні запрошення.

Від імені ДВК попередній список виборців отримують не менше 3 членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова ДВК, а в разі неможливості - заступник голови або секретар ДВК.

Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою ЦВК, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в ОВР, інший - у ДВК.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні ДВК та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Кожний виборець може особисто звернутися до ДВК або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, ДВК за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Зазначена заява може бути подана не пізніш як за 5 днів до дня виборів і розглядається виборчою комісією протягом одного дня.

!!! Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній ВД та усунення неправильностей у списку виборців на місцевих виборах (ст.31)

За результатом розгляду заяви ДВК приймає рішення про передачу такої заяви до ОВР (тому для оперативнішого вирішення питання варто звертатися з заявою до ОВР).

Рішення ДВК невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного ОВР і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

ОВР у встановленому законом порядку забезпечує розгляд заяв, вносить відповідні зміни до персональних даних у ДРВ та про результати розгляду заяв виборців невідкладно повідомляє відповідну ДВК.

Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній ВД та усунення неправильностей у списку виборців на місцевих виборах (ст.31)

З питань уточнення списку виборців виборець також може звернутися з адміністративним позовом до суду не пізніше як за 2 дні до дня голосування.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного ОВР із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за 5 днів до дня голосування подається виборцем до відповідного ОВР або до відповідної ДВК для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до ДВК.

Луцькому міськрайонному суду 43016 м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 43

Позивач : громадянин України, Гриценко Григорій Григорович, який(-а) мешкає за адресою: 43024, м. Луцьк, вул. Липинського, буд. 55, кв.155 засоби зв’язку (тел.) 097-1777777

Відповідач : Дільнична виборча комісія з місцевих виборів виборчої дільниці № 071079, розташована за адресою: вул.В’ячеслава Чорновола, 3, м.Луцьк, 43024, засоби зв’язку (тел.): 0332-257565

Третя особа : Відділ ведення Державного реєстру виборців Луцької міської ради вул. Б. Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025, телефони: (0332) 777-953, 777-917

 Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців

«19» жовтня 2015 року, я, Гриценко Григорій Григорович, маючи намір реалізувати своє виборче право на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, звернувся до дільничної виборчої комісії з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виборчої дільниці № 071079 для перевірки моєї наявності у попередньому списку виборців. Оскільки я відсутній в попередньому списку виборців, такі дії відповідача порушують мої конституційні права виборця, адже згідно зі статтею 70 Конституції України право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років.

При цьому, мій батько, Гриценко Григорій Гнатович, який зареєстрований за моєю адресою житла (43024, м. Луцьк, вул. Липинського, буд. 55, кв.155), включений у згаданий список виборців і отримав іменне запрошення.

Відповідно до частини 8 статті 31 Закону України «Про місцеві вибори» (далі - Закон) позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії

Згідно із частинами 1, 3 статті 3 Закону право голосу на місцевих виборах мають дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося 18 років. Право голосу на виборах депутатів районних, обласних рад мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області та яким на день виборів виповнилося 18 років. Належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем проживання на її території згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону уточнені списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляються в одному примірнику з дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною другою статті 30 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.

Відповідно до частин 1, 2 статті 33 зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

З вищевикладеного випливає, що рішення суду про уточнення списку виборців має бути передане виборцем до відповідної дільничної виборчої комісії до 18.00 год. 24 жовтня 2015 року.

Відповідно до статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за 2 дні до дня голосування. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за 2 дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за 2 дні до дня голосування, - невідкладно.

На підставі викладеного, керуючись статтею 70 Конституції України, статтями 2, 3, 31, 32, 33 Закону України «Про місцеві вибори», статтями 2, 4, 6, 7, 17-20, 104-107, 173 Кодексу адміністративного судочинства України, –

П Р О Ш У С У Д :

1. Постановити рішення, яким задовольнити мою позовну заяву та зобов’язати дільничну виборчу комісію з місцевих виборів виборчої дільниці № 071079 уточнити списки виборців та внести мене, Гриценка Григорія Григоровича, до списку виборців на звичайній виборчій дільниці № 071079.

2. Невідкладно повідомити мене про ухвалене за результатами розгляду цієї адміністративної справи рішення суду про внесення змін до списку виборців для своєчасного подання мною прийнятого судом рішення згідно з вимогами Закону.

3. Допустити негайне виконання судового рішення.

 

Додатки: 1) копія позову у 2-х примірниках;

2) копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду платника податків, копія будинкової книги, копії іменних запрошень у 2-х примірниках.

 

«19» жовтня 2015 року ___________ Г.Г. Гриценко

підпис


Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 • ОВР з урахуванням відомостей, поданих згідно із ЗУ "Про ДРВ", рішень відповідних ТВК щодо утворення ДВК спеціальних ВД (в частині включення членів ДВК до списків виборців на відповідній спеціальній ВД), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень ДВК спеціальних ВД про включення виборців до списку виборців на спеціальній ВД, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за 5 днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців (в 1 прим.).
 • Уточнені списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляються в 1 прим. та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним ДВК не пізніш як за 2 дні до дня голосування.

Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців ДВК

1. Зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар ДВК на підставі:


 • 1) рішення суду,
 • 2) повідомлень ОВР щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці. І ВСЕ!

 • Такі зміни можуть бути внесені до 18 год. 24.10.2015 (сб).

  ДВК при внесенні змін та уточнень до уточненого списку виборців невідкладно повідомляє відповідний ОВР про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.  2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

  Тому 25.10.2015 уже не можна внести зміни до списків навіть на підставі рішення суду, прийнятого раніше (у пт, сб).

  У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень ОВР список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) ДВК та скріплюється печаткою ДВК.

  3. При включенні виборця до списку виборців відомості про нього вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і № рішення суду.


Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією

4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря ДВК у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення ОВР.

5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв’язку з надходженням повідомлення ДВК про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці ОВР, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну ДВК, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.

6. Голова, заступник голови та секретар ДВК в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання ПІБ, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі техн. описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря ДВК у графі "Примітки".Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

1. Громадяни України, які знаходяться у стаціонарних закладах охорони здоров’я, включаються до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці та голосують на місцевих виборах за умови, якщо вони мають право голосу.

Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються не пізніш як за 10 днів до дня голосування відповідними ДВК за формою, встановленою ЦВК, на підставі відомостей, поданих не пізніш як за 12 днів до дня голосування керівниками стаціонарних закладів охорони здоров’я.

3. ДВК спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах.

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється про це ДВК у письмовій формі.

Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

5. ДВК спеціальної ВД наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні ДВК.

6. Виборець має право звернутися до ДВК спеціальної ВД або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці із заявою щодо уточнення списку виборців. Виборець подає заяву до ДВК спеціальної виборчої дільниці, яка розглядається на найближчому засіданні комісії.

7. Заява може бути подана виборцем до відповідної ДВК спеціальної ВД не пізніш як за 2 дні до дня голосування. Така заява розглядається ДВК не пізніше дня, наступного за днем надходження заяви. За результатами розгляду заяви ДВК зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви. Заява, подана до ДВК після зазначеного строку, залишається без розгляду.

8. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

9. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці ДВК невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповідному ОВР.

10. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за 10 днів до дня голосування, але раніше ніж за 2 дні до дня голосування, відповідна ДВК спеціальної ВД уточнює список виборців, включаючи до нього виборця на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

11. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до ДВК звичайної ВД, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого проживання (до 18 год. Сб.?). У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.

12. ДВК спеціальної ВД в разі внесення змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний ОВР про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.

13. Члени ДВК спеціальної ВД включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної ТВК щодо утворення ДВК цієї спеціальної виборчої дільниці.Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

14. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній ВД, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах, на яких він має право голосу.

Виборець, включений до списку виборців на спеціальній ВД, отримує виборчі бюлетені для голосування по виборах:

1) депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного ТВО з виборів депутатів обласної ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання;

2) депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного ТВО з виборів депутатів районної ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання;

3) сільського, селищного, міського голови, старости, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;

4) депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного ТВО з виборів депутатів районної у місті ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання;

5) депутатів сільської, селищної, міської ради, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста та заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного виборчого округу з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання.Стаття 27. Складання попередніх списків виборців (ЗУ «Про ДРВ»)

1. Для підготовки та проведення голосування на виборах ПУ, народних депутатів України, всеукр. референдумі після утворення ВД ОВР для кожної звичайної ВД, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, на основі відомостей Реєстру складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, у слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються відповідними ДВК в порядку, встановленому відповідним законом.

2. Для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах або місцевому референдумі ОВР після утворення виборчих дільниць складає попередні списки виборців для кожної звичайної ВД, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження. Для спеціальних виборчих дільниць в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.

3. Відомості чергового періодичного поновлення, зазначені у статті 22 цього Закону, подаються органами, закладами, установами за 10 днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. Такі відомості подаються за період з першого числа попереднього календарного місяця до дня подання цих відомостей.

4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.Стаття 27. Складання попередніх списків виборців (ЗУ «Про ДРВ»)

5. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою ЦВК.

6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:

1) ПІБ виборця;

2) дата народження;

3) виборча адреса виборця;

4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності) - у графі "Примітки".

7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у 2 примірниках. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної, закордонної або спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника ОВР і скріплюється печаткою ОВР.

8. Строки і порядок передачі попередніх списків виборців ОВР відповідним окружним (територіальним) чи дільничним виборчим комісіям визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.

Стаття 28. Складання уточнених списків виборців (ЗУ «Про ДРВ»)

1. Органи, заклади, установи, передбачені частинами третьою - одинадцятою статті 22 цього Закону, за 10 днів до дня голосування до органу ведення Реєстру подають відомості чергового періодичного поновлення. Відомості подаються за період з дати подання відомостей для попереднього списку виборців до дня подання цих відомостей.

2. Уточнення попередніх списків виборців здійснюється у строки та в порядку, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.

3. Подані до виборчих комісій звернення виборців щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця передаються відповідному органу ведення Реєстру.

4. ДВК спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала попередній список виборців, передає відомості про виборців, включених до цього списку (у тому числі в порядку уточнення), а також про виборців, виключених з цього списку в порядку уточнення, окружній (територіальній) виборчій комісії виборчого округу, до якого належить відповідна виборча дільниця. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

Стаття 28. Складання уточнених списків виборців (ЗУ «Про ДРВ»)

5. ОВР, який отримав звернення, зазначені в частинах третій та четвертій цієї статті, вживає заходів, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, та повідомляє про ці заходи суб'єкта звернення.

6. ОВР, який отримав відомості, зазначені у частині четвертій цієї статті, вносить до бази даних відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.

7. Уточнені списки виборців для звичайних ВД, закордонних ВД та спеціальних ВД, утворених в установах виконання покарань, виготовляються ОВР за формою, встановленою розпорядником Реєстру відповідно до вимог, встановлених у частинах 6 та 7 статті 27 цього Закону, та містять графу для підпису виборця за отриманий виборчий бюлетень.

8. Уточнені списки виборців передаються окружним (територіальним) чи ДВК не пізніш як за 2 дні до дня голосування на виборах чи референдумі у порядку, встановленому відповідним законом про вибори або референдуми, якщо інший строк не встановлено відповідним законом.

9. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, ДВК відповідному ОВР для опрацювання в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка