Закону України «Про місцеві державні адміністрації»Скачати 155,08 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір155,08 Kb.


УКРАЇНА

Ямпільська районна ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від «12» травня 2016 № 202

+
Про затвердження Статуту Ямпільської районної комунальної рятувально-водолазної служби

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.п. 1.5 п. 1 рішення 19 сесії Ямпільської районної ради 6 скликання № 218 від 1 березня 2013 року «Про делегування повноважень райдержадміністрації щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району»:
1. Затвердити Статут Ямпільської районної комунальної рятувально-водолазної служби в новій редакції (далі – Статут, що додається).
2. Начальнику Ямпільської районної комунальної рятувально-водолазної служби Левицькому В. А. подати затверджений Статут для державної реєстрації.


Голова районної державної

адміністрації М. ВДОВЦОВ

Майорова Л.О. _________________ _____________

(підпис) (дата)

Колодніцький М.М. _________________ _____________

(підпис) (дата)

Стариш С.А. _________________ _____________

(підпис) (дата)

Звагольська Н.В. _________________ _____________

(підпис) (дата)
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядження голови Ямпільської

районної державної адміністрації

від _____________ 2016 року № ____СТАТУТ
ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ
Код ЄДРПОУ 26285891

(нова редакція)


м. Ямпіль 2016 рік


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ямпільська районна комунальна рятувально-водолазна служба (далі Служба) створена рішенням 2 сесії Ямпільської районної ради 4 скликання (далі Засновник) від 20 червня 2002 року № 16 на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Указу Президента України від 15.06.01 року № 436 «Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах». Служба є неприбутковою організацією, об’єктом комунальної власності територіальної громади Ямпільського району.

2. Служба здійснює постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об'єктів і територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Права та обов'язки сторін щодо здійснення такого обслуговування визначаються договорами.

Припинення Службою обслуговування можливе у разі закриття об'єкта та ліквідації причин, які зумовлюють його небезпечність, що підтверджується актом спеціально утвореної міжвідомчої комісії.

3. Залучення Служби до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня здійснюється відповідно до законодавства, а за межами України - за рішеннями Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних договорів.

4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, Постановою Кабінету Міністрів України № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників» від 13 листопада 2013 року, Законами України, іншими нормативно-правовими актами України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також цим Статутом.

5. Служба набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації згідно законодавства України.

Служба має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в відділенні Казначейської служби України, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки та інші атрибути, передбачені для юридичних осіб.

6. Правові та соціальні гарантії особовому складу Служби, сім’ям рятувальників, пенсіонерам з числа рятувальників, у тому числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством України.

7. Служба у своїй діяльності підпорядкована Ямпільській районній державній адміністрації (далі Орган управління).

8. Повне найменування - Ямпільська районна комунальна рятувально-водолазна служба.

Скорочене найменування : Ямпільська РКРВС.

9. Місцезнаходження Служби: вул. Дністрянська, 2, м. Ямпіль, Вінницької області, поштовий індекс 24500.

ПРИНЦИПИ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

10. Принципи діяльності Служби є:

- пріоритетність завдань, пов'язаних з рятуванням життя і охороною здоров'я людей та збереженням довкілля;

- безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення;

- обов'язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах і мінімізацію їх негативних наслідків;

- ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них;

- забезпечення комплексного обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування водних об'єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності Служби;

- взаємодія з іншими службами.
11. Метою діяльності Служби є:

- подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану водних об’єктів суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;

- невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які експлуатують водні об’єкти, об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання;

- проведення аварійно-рятувальних та водолазно-рятувальних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах у разі їх виникнення;

- виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах і щодо захисту від них населення і територій;

- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф на водних об’єктах;

- забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням на водних об’єктах;

- пошук і рятування людей на воді, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

- контроль за готовністю водних об’єктів та територій, що обслуговуються суб’єктами господарювання, до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на воді;

- участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій на водних об’єктах і територіях, що обслуговуються суб’єктами господарювання;

- організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, водолазного спорядження, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

- участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій на водних об’єктах.

Служба в процесі покладених на неї завдань взаємодіє з органами, підприємствами всіх форм власності, громадськими та профспілковими організаціями.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СЛУЖБИ

12. Служба має право:

- отримувати від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання вичерпну та достовірну інформацію, у т.ч. про водні об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для виконання покладених на службу завдань;

- безперешкодного доступу на водні об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію для обстеження з метою профілактики виникнення аварій або виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;

- подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану водних об'єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення та встановлювати вимоги щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації;

- використовувати в установленому порядку, у т.ч. на договірних засадах, засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, доставки особового складу і спеціального оснащення на постраждалі об'єкти і території, проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапис;

- тимчасово забороняти або обмежувати рух транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, залучати в установленому порядку необхідних спеціалістів, у т.ч. з науково-дослідних установ та навчальних закладів, для надання консультацій щодо проведення аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;

- скасовувати власні погодження планів локалізації та ліквідації аварій або окремі їх позиції у разі невідповідності фактичному стану безпеки об'єкта чи території, вносити пропозиції місцевим органам виконавчої влади ;

- вимагати від осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації на воді, додержання правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

- укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями на проведення пошуково-технічних робіт на водних об’єктах, обстеження та очищення підводних ділянок водоймищ, надавати інші послуги відповідно до обов’язків Служби, використовувати кошти від виконаних послуг і робіт для покращення матеріально-технічної бази Служби;

- розробляти та вносити до районної державної адміністрації пропозиції з питань скорочення травматизму людей на воді, вносити пропозиції щодо відкриття пляжів в місцях безпечних для купання на р. Дністер;

- приймати участь в організації та проведенні змагань з рятувального багатоборства з метою підвищення професійної майстерності Служби;

- здійснювати навчання з метою удосконалення знань та навиків рятування людей на воді та надання першої медичної допомоги;

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах, координувати дії у процесі використання сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

- на формений одяг затвердженого зразку;

- участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту водних об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

- участь в оцінці, перевірці стану готовності водних об'єктів, місць масового відпочинку людей, що нею обслуговуються, до виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об'єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації;

- участь у визначенні прийнятних рівнів ризику за можливими наслідками надзвичайних ситуацій у процесі експлуатації водних об'єктів підвищеної небезпеки;

- участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

- участь у розробленні та виконанні державних цільових, регіональних і галузевих програм попередження надзвичайних ситуацій і підвищення рівня техногенної безпеки;

- участь у роботі з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та у розробленні заходів щодо їх запобігання;


13. До обов'язків Служби належить:

- постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу для проведення аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;

- ефективне і комплексне використання сил призначених для рятування людей на воді та своєчасне надання допомоги потерпілим в зоні їх відповідальності;

- проведення навчальних водолазних спусків особовому складу водолазів Служби з метою вдосконалення навиків занурення під воду, під кригу та з метою якісного виконання поставлених задач з рятування людей, в літній період не менше однієї години на день, в зимовий період - не менше 30 хвилин на день;

- стеження відповідальними особами при роботі з компресором, під час заповнення водолазних балонів, за якістю стислого повітря, своєчасна заміна фільтрів та інших компонентів;

- забезпечення можливості тридобового проведення аварійно-рятувальних робіт в автономному режимі, створення для цього відповідних матеріально-технічних резервів;

- підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, здійснення контролю за організацією роботи по безпеці людей на водних об’єктах та під час проведення аварійно-рятувальних робіт, координація дій у процесі використання сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб;

- визначення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;

- розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення надзвичайних ситуацій на воді та практична їх реалізація за рішеннями органів виконавчої влади;

- організація при наявності угод з користувачами обстежень та очистка підводних ділянок комунальних пляжів дитячих оздоровчих комплексів та їх паспортизація;

- визначення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об’єктах району;

- розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах району та практична їх реалізація за рішеннями органів виконавчої влади;

- проведення масової роз’яснювальної роботи та інших заходів серед населення, спрямованих на попередження нещасних випадків з людьми на воді;

- проведення щорічного навчання особового складу водолазів в Київській морській школі, інших профільних навчальних закладах з метою отримання допуску до проведення водолазних робіт, допуску до керівництва водолазними роботами та допуску до медичного забезпечення водолазів при проведенні водолазних спусків;

- своєчасне проведення перевірки, огляду та випробування балонів високого тиску, які використовуються при водолазних спусках;

- своєчасне проведення атестації Служби та рятувальників згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників» від 13 листопада 2013 року з метою перевірки готовності до проведення аварійно-рятувальних робіт за призначенням;

- організація масово - роз’яснювальної та профілактичної роботи серед населення з метою попередження нещасних випадків на воді;

- участь у заходах з рятування згідно планів під час повеней, льодоходу та інших стихійних лих;

- здійснення контролю з техніки безпеки Служби при проведенні робіт за призначенням в різних кліматичних умовах.


СТРУКТУРА СЛУЖБИ

14. Робота Служби організовується за територіальним принципом. Вирішення покладених на Службу завдань забезпечують органи управління та начальник Служби.

15. Орган управління Службою:

- здійснює контроль за ефективним використанням і схоронністю майна Служби;

- укладає та розриває контракти з керівником Служби, накладає на нього дисциплінарні стягнення;

- встановлює граничну чисельність працюючих, фонд заробітної плати та погоджує штатний розпис Служби;

- затверджує Статут Служби та вносить зміни до нього.

МАЙНО СЛУЖБИ ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ

16. Майно Служби становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі служби.

17. Майно Служби є комунальною власністю і закріплюється за нею на правах оперативного управління. Цим майном Служба володіє, користується і розпоряджається в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

18. Джерелами формування майна Служби є:

- майно передане їй засновником;

- кошти державного та місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

- кошти,одержані в установленому порядку від плати за постійне обов'язкове обслуговування на договірній основі, надані послуги, виконані роботи;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

19. Збитки, завдані Службі фізичними і юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ

20. Управління Службою здійснює начальник Служби, який призначається на посаду на контрактній основі і звільняється з посади Органом управління.

21. Начальник Служби:

- здійснює загальне керівництво Службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань і функцій;

- укладає і розриває контракти з працівниками Служби, є їх прямим начальником;

- затверджує організаційну структуру, штатний розпис та кошториси на утримання Служби, розподіляє функціональні обов'язки працівників за погодженням з Органом управління;

- представляє Службу в органах виконавчої влади , діє від імені Служби у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;

- у межах своєї компетенції видає накази(розпорядження), дає вказівки, обов'язкові для підпорядкованих працівників, організовує та контролює їх виконання;

- виконує інші функції, передбачені Статутом про Службу.


ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ

22. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення) Служби здійснюється за рішенням Органу управління, а також рішенням суду.

23. Ліквідація Служби здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється і діє у порядку, визначеному законодавством.

Працівникам служби, які звільняються внаслідок ліквідації або реорганізації Служби, забезпечуються соціально-правові гарантії згідно законодавства України._________________________


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка