Закону України «Про товарну біржу»Скачати 21,42 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір21,42 Kb.

Укладання та обіг товарних деривативів (форвардний контракт є одним з різновидів деривативів) здійснюється на товарних біржах відповідно до Закону України « Про товарну біржу».

 • Укладання та обіг товарних деривативів (форвардний контракт є одним з різновидів деривативів) здійснюється на товарних біржах відповідно до Закону України « Про товарну біржу».
 • Форвардний контракт - цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.
 • Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення.
 • ( п.14.1.45 Податкового кодексу України)

Переваги для забудовника та КУА:

 • Переваги для забудовника та КУА:
 • Можливість вести будівництво на партнерських началах, коли одна юридична особа володіє ділянкою, а на іншу оформлена вся дозвільна документація.
 • Значне спрощення у роботі як документальних, реєстраційних (при випуску цільових облігацій, опціонних сертифікатів, реєстрації ФОН та ФФБ) точок зору так і у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, підвищуючи при цьому гарантії покупцю будуємої нерухомості .
 • Можливість кредитування покупця нерухомості.
 • Хеджування ризиків дозволяє максимально зменшити потенційні неплатіжні ризики, а також проводити операції купівлі-продажу нерухомості незалежно від поточних ринкових цін.
 • Хеджування ризиків зміни вартості базового активу шляхом фіксування ціни базового активу у доларовому еквіваленті та її індексації відповідно до зростання/падіння курсу долара США.

Використання форвардних контрактів зводить до мінімуму наступні ризики:

 • Використання форвардних контрактів зводить до мінімуму наступні ризики:
 • Ризики подвійних продаж. Інвестору забезпечується виключне переважне право на придбання квартири за договором купівлі-продажу майнових прав (на виконання форвардного контракту);
 • Ризики іншого використання відчуженої нерухомості ( як наприклад, це часто відбувається з цільовими облігаціями – одночасна іпотека на вже продану нерухомість);
 • Ризики у випадках розстрочки і не завершення розрахунків інвестора з забудовником;
 • Ризики, пов'язані з різного роду махінаціями на ринку нерухомості, завдяки встановленню прямих неопосередкованих відносин інвестор - забудовник.

 • Розробка забудовником специфікації до форвардного контракту, в якій визначаються технічні (проектні) характеристики базового активу. Базовим активом форвардного контракту є майнові права майбутнього об'єкта нерухомості.
 • Укладення забудовником та КУА, що діє в інтересах інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), договорів з товарною біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих (публічних) аукціонів. Інвестування у нерухомість за посередництвом ІСІ прямо передбачено ЗУ « Про інвестиційну діяльність»
 • Проведення аукціону з продажу майнових прав на майбутній об’єкт нерухомості (базового активу) у результаті якого укладається форвардний контракт між забудовником та КУА, що діє в інтересах ІСІ.
 • Проведення аукціону з продажу дериватива (форвардного контракту) у результаті якого укладається договір купівлі – продажу деривативу між КУА, що діє в інтересах ІСІ, та інвестором.
 • Укладення договору між забудовником та інвестором договору купівлі-продажу майнових прав на майбутню нерухомість у виконання форвардного контракту.
 • Товарна біржа
 • 1. Укласти договір з Товарною біржею “Перспектива-Коммодіті” про надання послуг з організації та проведення відкритих (публічних) аукціонів.
 • 2. Отримати в Центрі сертифікації ключів ПАТ «КФЦ»
 • (тел. (056) 373-95-91) сертифікат ЕЦП.
 • Центр сертифікації ключів
 • 3. На Веб-сайті біржі заповнити анкету реєстрації для доступу до електронної торгової системи біржі.

Надати біржі наступні документи:

 • Надати біржі наступні документи:
 • Заява на участь в аукціоні
 • Разове замовлення на купівлю форвардного контракту
 • Копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • Реєстрація замовників та учасників в Електронній торговій системі (ЕТС)
 • Публікація оголошення на офіційному Веб-сайті біржі про проведення аукціону
 • Підтвердження адміністратором ЕТС та замовником заявки на участь в аукціоні
 • Подання учасниками цінової заявки (оферти)
 • Вибір замовником найкращої пропозиції та укладення договору
 • Оформлення біржею аукціонних документів : - аукціонне свідоцтво - форвардний контракт - договір купівлі-продажу деривативу

Біржа організує та забезпечує легітимний електронний документообіг між біржею, замовниками та учасниками аукціону (інвесторами). Умовою доступу до електронної торговельної системи біржі є використання сертифікату ключа електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації, які отримують у центрі сертифікації ключів біржі - ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр», який відповідно до рішення Центрального засвідчувального органу внесений до Реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.

 • Біржа організує та забезпечує легітимний електронний документообіг між біржею, замовниками та учасниками аукціону (інвесторами). Умовою доступу до електронної торговельної системи біржі є використання сертифікату ключа електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації, які отримують у центрі сертифікації ключів біржі - ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр», який відповідно до рішення Центрального засвідчувального органу внесений до Реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.
 • Весь електронний документообіг під час проведення аукціонів підтверджується електронним цифровим підписом учасників аукціонів. Завдяки цьому електронні документи мають юридичну силу документу, аналогічно створеному у вигляді документу на папері, і передбачають забезпечення виконання як цивільно - правової угоди та тягнуть за собою передбачені для цього документа правові наслідки.
 • Електронний цифровий підпис є можливим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та шляхом технічного та криптографічного захисту забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації і є надійним захистом інформації від втрати або несанкціонованого доступу.

Товарна біржа “Перспектива-Коммодіті” - перша біржа в Україні, що запровадила електронні біржові торги та відкриті (публічні) аукціони з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

 • Товарна біржа “Перспектива-Коммодіті” - перша біржа в Україні, що запровадила електронні біржові торги та відкриті (публічні) аукціони з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 • Біржа має висновок про відповідність Правил біржової торгівлі вимогам чинного законодавства від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
 • Біржа є складовою частиною унікального в Україні універсального біржового холдингу, який надає учасникам біржових торгів, аукціонів та розрахунків диверсифікований комплекс послуг:
 • - організація торгів фінансовими інструментами (ПАТ “Фондова біржа “Перспектива”, http://fbp.com.ua, обсяг торгів у 2014 році – 496 млрд. грн., що складає 79,64% від загального обсягу біржових торгів на фондових біржах України);
 • - захист інформації та електронний документообіг (акредитований центр сертифікації ключів ПАТ “Комунікаційний Фондовий Центр”, http://www.csk.kfc.in.ua, обслуговує 800 учасників фондового ринку);
 • - кліринг та розрахунки (ПАТ “ФК “Сучасні кредитні технології” – http://rfs.in.ua );
 • - розроблення та підтримка програмного забезпечення для професійних учасників фондового ринку (ТОВ «БИТ-ПРОДАКШН», http://buroit.com.ua)

Проведення аукціону за технологією електронного аукціону з використанням електронного цифрового підпису.

 • Проведення аукціону за технологією електронного аукціону з використанням електронного цифрового підпису.
 • Формування у ході аукціону справедливої ринкової ціни базового активу.
 • Зручність проведення аукціону, спрощення формування та адміністрування документів внаслідок використання електронного документообігу.
 • Коректне, легітимне оформлення договорів за наслідками аукціону на конкурентних умовах.
 • Публічність проведення аукціонів – оголошення про їх проведення та результати розміщуються на офіційному Інтернет – сайті біржі http://e-commodity.fbp.com.ua.
 • Лояльність та зручність процедур доступу та акредитації на аукціонах (без обмеження кола учасників).
 • Зрозумілий інтерфейс електронної торгової системи.

Організує та проводить відкриті (публічні) аукціони згідно з порядком проведення аукціонів на біржі та регламентом, який узгоджується з ініціатором аукціону.

 • Організує та проводить відкриті (публічні) аукціони згідно з порядком проведення аукціонів на біржі та регламентом, який узгоджується з ініціатором аукціону.
 • Забезпечує укладання, реєстрацію та організацію обігу форвардних контрактів в порядку, визначеному договором та регламентом,
 • укладеними між біржею та ініціатором аукціону;
 • Забезпечує можливість купівлі-продажу майнових прав на об'єкти нерухомості та форвардних контрактів за справедливою ціною всім учасникам аукціону, зареєстрованим на біржі;
 • Надає замовнику та учасникам аукціону консультаційні, інформаційні послуги та проводить повний супровід клієнтів на всіх етапах проведення аукціону;
 • Оформляє в результаті проведення аукціону наступний пакет документів: форвардний контракт, договір купівлі - продажу деривативу, які зареєстровані на товарній біржі і аукціонне свідоцтво, яке підтверджує факт проведення аукціону і визначення справедливої ціни базового активу.
 • Дякуємо за увагу
 • ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"
 • Телефон: (056) 373-95-89
 • Факс: (056) 373-97-82
 • E-mail: info@e-commodity.fbp.com.ua
 • http://e-commodity.fbp.com.ua
 • Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка