Запобігання корупції у діяльності приватного виконавця. Конфлікт інтересів Семінар-практикум Центру комерційного права (usaid)Скачати 16,83 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір16,83 Kb.

Запобігання корупції у діяльності приватного виконавця. Конфлікт інтересів

Семінар-практикум Центру комерційного права (USAID)

19-20 жовтня 2016 року, м. Київ

Олександр Вінніков

Індекс Верховенства права (Rule of Law) 2015 рік

 • З-поміж 102 держав, які брали участь в індексі АВА у 2015 році, Україна посідає:
  • 70 місце в загальному рейтингу
  • 84 місце за оцінкою рівня корупції
  • 65 місце за оцінкою рівня цивільного судочинства
  • 71 місце за оцінкою рівня кримінального судочинства

Індекс Верховенства права (Rule of Law) 2015 рік

 • Найпроблемніші сфери:
  • Неправомірне втручання посадових осіб (0,31 в цивільному і 0,23 у кримінальному судочинстві)
  • Високий рівень корупції (0,35 у цивільному і 0,27 у кримінальному судочинстві)
  • Низький рівень виконання судових рішень (0,36 у цивільному судочинстві)
  • Низький рівень захисту від конфіскації майна (0,37)
 • Пов’язані питання:
  • Високий рівень довіри до третейських судів та інших ADR (0,61)
  • Високий рівень позасудового відшкодування шкоди (0,44)
  • Дуже низький рівень судового контролю за посадовими особами (0,22)
  • Схильність громадян приписувати корупції негатив інших інституційних вад

Закон України «Про запобігання корупції»

 • Приватні виконавці є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»
 • Приватні виконавці є особами, які надають публічні послуги (підпункт б пункту 2 частини першої статті 3 указаного Закону)
 • Аналогічний статус мають аудитори, нотаріуси, оцінювачі, арбітражні керуючі та деякі інші особи, визначені законом

Основні обмеження у сфері запобігання корупції

 • Одержання неправомірної вигоди
 • Подарунки (щодо вартості і кола осіб)
 • Використання службових повноважень у приватних інтересах (в т. ч. позаслужбових інтересах пов’язаних із сімейними, дружніми відносинами, членством у політичних партіях, релігійних і громадських організаціях)
 • На приватних виконавців НЕ поширюються обмеження встановлені у статтях 25-27 закону (володіння корпоративними правами; участь в органах управління підприємств; використання після припинення службових повноважень інформації, що стала відома у зв’язку із виконанням цих повноважень; спільна робота близьких осіб)
 • виконання встановлених законом для державних службовців правил етичної поведінки і заходів фінансового контролю не є обов’язковим

Що означає конфлікт інтересів?

 • Закон України «Про запобігання корупції» тлумачить конфлікт інтересів дуже абстрактно
 • Потенційний конфлікт інтересів означає наявність у приватного виконавця будь-якого приватного майнового чи немайнового інтересу в сфері службових повноважень, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість його рішень, вчинення або невчинення певних дій
 • Реальний конфлікт інтересів означає суперечність між приватним інтересом і службовими повноваженнями приватного виконавця
 • За відсутності методичних рекомендацій чи інших вказівок визначених законом органів таке визначення дозволяє суто суб’єктивні тлумачення конфлікту інтересів або його відсутності

Порядок дій у випадку конфлікту інтересів (статті 28-36 Закону)

 • Повідомити НАЗК або інший визначений законом орган про конфлікт інтересів не пізніше наступного робочого дня після того, як приватний виконавець дізнався чи повинен був дізнатися про такий конфлікт
 • НАЗК протягом семи робочих днів надає роз’яснення щодо порядку дій для врегулювання конфлікту інтересів
 • Якщо НАЗК підтвердить відсутність конфлікту інтересів, приватний виконавець звільняється від відповідальності за дії, в яких буде виявлено конфлікт інтересів
 • Безпосередній керівник (у випадку повідомлення, наприклад, від помічника приватного виконавця) приймає рішення про врегулювання конфлікту інтересів протягом двох робочих днів
 • Порушення вимог щодо реального конфлікту інтересів можуть каратися адміністративними штрафами і, в разі повторних стягнень, позбавленням права займатися певною діяльністю на один рік (ст. 172-7 КпАП)

А МОЖНА КОНКРЕТНІШЕ???

 • Загальноприйнятих визначень «корупційних порушень» та «конфлікту інтересів» не існує, попри численні міжнародні договори, різноманітне національне законодавство, судову та адміністративну практику
 • В найзагальнішому випадку корупція означає виконання або невиконання посадових обов’язків (імперативні норми) в обмін на обіцяну або надану неправомірну вигоду (диспозитивні норми або порушення заборон)
 • Корупція існує в приватному секторі (ISO 37001)
 • Корупція існує без майнової вигоди для посадової особи (порушення в інтересах третіх осіб, колишніх або спільних клієнтів, подарунки керівництву, дії під впливом шантажу)
 • Корупція існує як відстрочена вигода (взаємне приховування компромату, незастосування санкцій в обмін на лояльність)

Конфлікт інтересів у приватного виконавця

 • Приватний виконавець – не суддя, але представник юридичної професії
 • Для представника юридичної професії пріоритет мають інтереси клієнта (в сфері виконавчого провадження – стягувача)
 • Конфлікт інтересів означає ризик неможливості або фактичну неможливість одночасного належного виконання посадових обов’язків щодо окремих клієнтів (стягувачів)
 • Приватні інтереси виконавця (сімейні, фінансові, політичні тощо) можуть суперечити інтересам поточних чи колишніх клієнтів (стягувачів)
 • Ризики конфлікту приватних інтересів виконавця та інтересів держави в Україні є мінімальними через обмеження сфери повноважень приватних виконавців

Приклад

 • Стягувач має недостатньо коштів для оплати додаткового авансування
 • Чи виникне конфлікт інтересів у випадку:
  • Проведення виконавцем провадження власним коштом
  • Прийняття оплати від третьої особи
  • Прийняття виконавцем від стягувача боргової розписки на своє ім’я
  • Прийняття пропозиції стягувача оплатити виконавцю додатковий % від фактично стягнутих у майбутньому коштів

Приклад

 • Приватний виконавець успішно веде провадження в інтересах підприємства. Водночас він має накласти стягнення на майно родичів керівника підприємства в інтересах банку-кредитора. Керівник погрожує передати виконавчий документ іншому виконавцю.
 • Чи виникне конфлікт інтересів, якщо виконавець
  • Заявить самовідвід у менш доходній справі
  • Визначить порядок використання майна боржника, який запропонує керівник підприємства
  • Не накладатиме арешт на певне майно боржника за відсутності прямого судового рішення

Приклад

 • Приватний виконавець має доступ до банківської інформації підприємства-боржника і його керівника. Він пропонує посадовій особі стягувача посередництво в укладанні мирової угоди і швидшому отриманні коштів
 • Чи виникне конфлікт інтересів, якщо приватний виконавець в обмін на цю послугу вимагатиме
  • Передачі саме йому виконавчого документа на провадження у доходнішій справі, рішення щодо стягнення у якій щойно прийняв суд
  • Допомоги у працевлаштуванні свого родича на підприємстві-стягувачі

Приклад

 • Приватний виконавець під час провадження в іншій справі мав доступ до конфіденційної інформації про особу, яка надала кошти на придбання предмету стягнення боржником
 • Чи виникне конфлікт інтересів, якщо виконавець
  • пропонує боржнику згодитися на укладання мирової угоди на умовах, запропонованих стягувачем, під загрозою оприлюднення цієї інформації
  • пропонує цій особі передавати будь-які майбутні виконавчі документи тільки йому або іншому приватному виконавцю Х під загрозою оприлюднення цієї інформації

Які засоби врегулювання конфлікту інтересів справді працюють?

 • Найкращий засіб – профілактика. Треба вести захищені бази даних, які дозволяють встановити стосовно яких саме осіб і в яких пов’язаних справах може виникнути конфлікт інтересів
 • Перевірка наявності конфлікту інтересів – рутинна практика. Всі приватні виконавці і помічники мають проходити періодичне навчання у цій сфері
 • В більшості випадків наявність конфлікту інтересів потребує письмової згоди клієнта на продовження певних дій. Якщо первісна згода надана усно, в розумний строк треба отримати письмове підтвердження
 • Випадки, коли письмова згода клієнта не дозволяє продовження певних дій, або коли клієнт (стягувач) не може очікувати від виконавця збереження конфіденційності та/або лояльності мають бути повідомлені наперед


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка