Запорiзький скляний заводСторінка2/3
Дата конвертації14.02.2017
Розмір0,53 Mb.
1   2   3

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основнi види продукцiї, виробляємої товариством:

Флюси зварювальнi займають 34 % обсягу товарної продукцїi підприємства - використовуються для автоматичного та напівавтоматичного зварювання та наплавки вуглеводистих та низьколегованих сталей в металургії , машинобудівництві, моторобудуванні, суднобудуванні, вагонобудуванні, нафтогазовому комплексі (з 1951р до цього часу), крім того ці флюси використовуються в якості шлаків для розливу сталей у металургії.

Силiкат-натрію займає 60,3 % обсягу товарної продукцiї підприємства - використовується для виробництва рідкого скла, яке застосовується в металургії, хімічній, целюлозно-паперовій промисловості, будівництві (з 1992 року до цього часу), для виробництва зварювальних електродiв, для каталiзаторiв та адсорбентiв, для будiвництва, для клеїв, пропиток, при виробництвi паперу.

Вироби з пресованого скла займають 5,7 % обсягу товарної продукцiї: посуд - використовується для побутових потреб; розсіювачі скляні – для автокарних, мотоциклетних та велосипедних освітлювальних приборів (з 1955р до цього часу); біологічні чашки «Петрі» з кришками – для бактеріологічних досліджень при проведенні хімічно-лабороторних та біологічних робіт (з 1962 р до цього часу).

В номенклатурі ПАТ «Запоріжсклофлюс» близько 20-ти марок зварювальних флюсів, 5 модулів силікату натрія, більш 40 видів скляних виробів. Сумарний об`єм виробництва найбільш популярних марок флюсів – АН-348А, АН-348АМ, АН-47, АН-47Д, АН-60 та інших за 2011 рік становить 14,1 тисяч тон . Об`єм виробництва силікату натрію – 65,3 тисяч тон.

У порівняних цінах за звітний період в зрівнянні з попереднім періодом 2010 року обсяг виробництва випуску товарної продукції збільшився на16,1 млн.грн. або на10,5%., при цьому реалізовано товарної продукції в порівняних цінах на 20,4 млн. грн.. або на 13,5% , ніж було реалізовано за попередній рік.

У 2012р.не планується збільшення об’ємiв виробництва , що пов’язано зі зменшенням обсягів поставок силікату натрію на експорт в зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Європі. Планово ведуться роботи по розробці та освоєнню виробництва агломерованих флюсів, активно ведуться роботи по створенню нових марок синергетичних агломерованих флюсів для зварювання металоконструкцій різного призначення, що надасть можливість збільшити обсяги продаж та зайняти ринок їх збуту. В цеху світлотехнічного скла постійно розробляються нові види скловиробів по формі та дизайну, так у 2011 році освоєно виробництво чотирьох видів нових стаканів та чотирьох видів розсіювачів фар, що дасть можливість, розширити асортимент виробляємих скловиробів та покращити їх якість, внаслідок чого в майбутньому планується збільшення обсягів виробництва основної продукції.

Залежнiсть вiд сезонних змiн: iснує тенденцiя зниження обсягiв реалiзацiї у перiод 1-го кварталу, що пояснюється перiодом новорiчних свят та рiздвяних вiдпусток, припиненням навігації по річці Дніпро. Нiякi сезоннi змiни не мають суттєвого впливу на обсяги виробництва та продажу. Основнi обсяги реалiзацiї припадають на 2-й та 3-й квартали року.

Основними ринками збуту є зовнішній ринок та Україна. З загального обсягу реалізації товарної продукції відвантажено на експорт на 108 млн. грн. або на 55,8% від загального обсягу її реалізації, що перевищує рівень попереднього року на 26,2 млн. грн. або на 32,4%..

ПАТ «Запоріжсклофлюс» постачає свою продукцію як покупцям України, так і зарубіжним партнерам в Італії, Туреччині, Чехії, Болгарії, Росії, Молдові, Казахстані,Узбекістані, Білорусі, Грузії та ін. Основні покупці зварювальних флюсів – ТОВ "РУСКОНСАЛТ", м. Москва, ТОВ "ЕЛЕКТ ТПФ", ВАТ АрселорМіттал Кривий Ріг", Меткомбінат ім. Дзержинського, ТОВ "ВІБРОМОДУЛЬ", м. Мінськ, ТОВ "ПромТехЕлектро", м. Караганда та інші металургічні, машинобудівні, мостобудівні, суднобудівні, вагонобудівні підприємства, виробники зварних труб та конструкцій, нафтогазовий комплекс. ПАТ «Запоріжсклофлюс» є ведучим підприємством на ринку зварювальних флюсів України - 60% від загального обсягу відвантаження флюсів постачається на експорт.На ринок України постачається 40% загального обсягу відвантаження.

Експорт силікату натрію у 2011 році складає 69,2 млн. грн., що становить 58% від загального обсягу відвантаження силікату. Основними ринками збуту силікату натрію є Італія, Україна, Туреччина, Росія.Основними покупцями силікату натрію є: компанія "ВЕТРА",Італія, фірма "Мюрекс", Турція, ТБ "Склопродукт", Росія ТОВ "Аіст", ТОВ "Проктер єнд ГЄМБЛ" - Україна, ВАТ АрселорМіттал Кривий Ріг", ЗАТ "НКМЗ", м. Краматорськ,, ВАТ "Запоріжсталь" та інші.

Основним ринком збуту склопосуду є Україна – приватні підприємці, ТОВ «Мир снабжения» та інші.

Основними ризиками в дiяльностi емiтента є виробничi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); ризики пов`язанi iз забезпечення емiтента сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв); ризики пов`язанi iз збутом окремих видiв продукцiї (зниження попиту та конкурентноздатностi продукцiї, погiршення становища на ринку, порушення порядку та строкiв розрахунку за отриману продукцiю); фiнансовi та екологiчнi. Заходом емiтента щодо зменшення ризикiв є своєчаснiсть в оформленнi контрактiв и договорiв на вироблену та реалiзовану продукцiю. Для зменшення впливу вказаних iснуючих ризикiв на дiяльнiсть емiтента та захисту своєї дiяльностi пiдприємством застосовуються вiдповiднi попереджувальнi та дiєвi заходи (реконструкцiя та модернiзацiя виробничих потужностей, запобiгання виникненню аварiйних ситуацiй, розробляються заходи щодо полiпшення стану охорони працi на пiдприємствi, укладання довгострокових контрактiв, придiляється особлива увага питанням охорони навколишнього середовища тощо). Основним ризиком в діяльності емітента є пошук ринків збуту разом з іншими виробниками аналогічної продукції. Емітент додає великих зусиль щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності, також розрирення виробництва та ринків збуту. Для розширення ринків збуту підприємство намагається підвищити якість та конкурентоздатність виробляємої продукції, активізувати роботи по пошуку нових споживачів традиційно виробляємої продукції, а також значно розширити асортимент виробляємих скловиробів та нових марок флюсів. Методами розширення ринків збуту є постійне залучення нових споживачів, створення сприятливих умов в колі взаємодій, як при роботі с постійними споживачами, так і з тими, що тільки починають з нами працювати.

ПАТ «Запоріжсклофлюс» використовує такі канали збуту своєї продукції та методи продаж: збут власної продукцiї товариство здiйснює залiзничим, водним та автомобiльним транспортом, шляхом прямих поставок безпосередньо споживачу, а також через посередникiв - з метою зниження фiнансоваго ризику. Пiдприємство реалiзує продукцiю переважно крупним гуртом, незначна кiлькiсть продукції реалiзується дрiбним гуртом.

Джерела сировини. Закупки по основним видам сировини (по кількості) займають; внутрішній ринок- 98,5%, імпорт -1,5%. Основними постачальниками за основними видами сировини є :

1)постачальники марганцевої руди - ЗАТ Компанія "Приват інтертрейдинг" м.Дніпропетровськ; «Сабера Кемикалз ЛЛП», Туція;

2)постачальники соди в/с, Іс – ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ, АР Крим;

3)постачальники кварцового піску – ЗАТ «Новоселівський ГОК», Харківська обл., с. Новоселівка ; ТОВ ІІ»Кольорові метали», м. Дніпропетровськ, ТОВ "Каолін Азов", м. Маріуполь;

4)постачальники плавикового шпату - ATON CONSULTING LIMITED, Кіпр;

5)постачальники вогнетривників - ТОВ ПКП "ПРОМІНВЕСТРЕСУРС- ГРУПП", м.Запоріжжя, ТОВ «ДІАМЕТ» м Димитрів, Донецька обл.;

6)постачальники мешків поліпропіленових – ТОВ «Тандем- ЛТД», м Київ.;

Технічні і якісні характеристики сировини і матеріалів, що постачалися у 2011 році, повністю відповідали вимогам виробництва. Доступність джерел сировини і матеріалів для ПАТ «Запоріжсклофлюс» не дуже важка, вважаючи наступні фактори:

-тривалі комерційні зв’язки між підприємствами та торгуючими країнами, відсутність заходів, обмежуючих доступність ринку сировини з боку урядів країн (протекціоністських заходів, різноманітних обмежуючих національних норм, встановлення односторонніх привілей місцевим підприємствам та інше);

-фірми мають потужні канали розподілення і збуту продукції;

-достатньо великі об’єми виробництва сировини і матеріалів, майже постійна наявність сировини на складах виробників, що дозволяє фірмам виконувати їх постачання в доволі короткі строки;

-достатньо добрі умови зберігання сировини на складах виробників;

-задовільні умови транспортування сировини і матеріалів(система доставки до споживачів оцінюється як надійна, стан доріг і під’їздних шляхів оцінюється як задовільний).

Поряд з достатньою доступністю джерел сировини, слід зазначити, що світова тенденція росту споживання марганцевої руди, яка є основною сировиною для виробництва зварювальних флюсів,призводить до значного зростання цін на продукцію зварювальних флюсів, тобто є ризик сировинних поставок та занадто високих цін на сировину, що змусило підприємство шукати інших постачальників сировини з більш привабливою ціною. В 2011 році були здійснені поставки марганцевої руди з Туреччини за ціною, нижче ніж на ринках Україні близько 10%.

Динаміка цін на сировину і матеріали у 2011 році до рівня 2010 року була наступною :

-марганцева руда – ціни було знижено у середньому на 10% ;

-соди - ціни було підвищено у середньому на 10 %;

-піску – ціни було збільшено у середньому на 23 %;

-плав. шпату - – ціни не змінилися (марка ФК-75).

Собівартість продукції ПАТ «Запоріжсклофлюс» напряму залежить від ціни на сировину та матеріали, енергоносії. Коливання цін на сировину призводить до коливання цін готової продукції, що вносить зміни у кон’юктуру ринку, а також здатність своєчасно реагувати на любі цінові зміни.

Хімічна промисловість України, до якої належить ПАТ "Запоріжсклофлюс" працює в єдиному комплексу з металургією та коксовою промисловістю. Хімічна промисловість по своєму експортному значенню - друга, після чорної металургії, галузь української індустрії ( складає 8- 9% експорту України).

Одним з пріоритетних напрямків розвитку галузі є перехід на енергозберегаючі технології. Жахливий знос обладнання, поглиблююча технологічна відсталість, і, як наслідок, висока енергоємність виробництва є головними причинами упадку хімічной промисловості України.

За перше півріччя 2011 року обсяги випуску галузевої продукції в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року збільшилися на 18,3%, в тому числі в хімічному виробництві приріс склав 22%. У грудні 2011 року промислове виробництво скоротилося у відношенні до грудня 2010 року на 0,5%, хоча в цілому за 2011 рік її приріст склав 7,3%. Гальмував промисловий ріст внаслідок цілого ряду факторів, по-перше, через погіршення кон`юктури зовнішніх ринків в середині та кінці 2011 року, а також у зв’язку з дорожнечею імпортних енергоносіїв – природного газу. Сьогодні через застарілі технології українські підприємства використовують на 10-15% більше газу, ніж сучасні імпортні заводи.

В 2011 році хімічна галузь України розвивалася виключно за рахунок внутрішніх інвестицій. Для того,щоб витримати конкурентну боротьбу, українські хімічні підприємства активно взялися за модернізацію виробництва, головна мета якої – знизити споживання природного газу.

Завдяки більш високій стабільній якості флюсів, що випускає наше підприємство, продукція залишається найбільш привабливою для покупців. Не останню роль відіграє і ціна товару. Наші ціни залишаються нижчими, ніж у конкурентів. Енерговитрати при виробництві плавленого флюсу в газополум`яних печах на нашому підприємстві значно нижчі, ніж при виробництві плавлених флюсів в електродугових печах наших конкурентів.

Основним конкурентом на ринку силікату натрію є ЗАТ «Армавірскло», ВАТ "Салаватскло".

На ринку скловиробів – ТОВ «Бережанський склозавод», ЗАТ «Борське скло», ТОВ «Дослідний скляний завод» та ін.

Вагомими конкурентами на ринку зварювальних флюсів (в СНД) є

ВАТ «Нікопольський завод ферросплавів», Компанія ESAB, Санкт – Петербург, Росія, ВАТ «Новомосковський трубний завод», ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод», Oerlskon Kaynak Elektrodlars ve Sanayi A.S.(Турція), Lincoln Elektric (США).

Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов`язань, орієнтується на потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління.

ПАТ "Запоріжсклофлюс" є одним з найбільших світових виробників зварювальних плавлених флюсів, які використовуються для автоматичного та механічного зварювання та наплавлення будівельних, машинобудівельних конструкцій широкого призначення із нелегованих і низьколегованих сталей, крім того ці флюси використовуються в якості шлаків для розливу сталей у металургії. Підприємство понад 60 років тісно й плідно співпрацює з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. Для забезпечення різних галузей промисловості України гостродефіцитними пемзовидними марками флюсів спільно з "ІЕЗ ім. Патона" розроблено і створено нові технології, у тому числі унікальна технологія плавки флюсів методом подвійного рафінування розплаву і використання відходів вітчизняних металургійних і гірничорудних підприємств та виробників зварних металоконструкцій.

Світова практика виробництва плавлених флюсів не знає такої технології - вона не тільки знижує витрати енергоносіїв, але й за рахунок використання вторинної сировини ( мінеральних відходів зварювального виробництва гірнично-рудних та металургійних підприємств) знижує потреби природної сировини для їх виробництва, в тому числі імпортній, а також у значній мірі вирішує проблему охорони навколишнього середовища.

Пiдприємство є учасником технопарку "Iнституту електрозварки iм. Є.О.Патона" Нацiональної Академiї Наук України. Розроблені і впроваджені у виробництво флюси:нові марки – АН -348АПМ, АН-348АП, АН-68Д, АН-60М, АН-60, АН-47АП,

модернізовані марки – АН-348А, АН–348АД, АН-47, АН-47Д,АНЦ-1А,

проведено реконструкцію пилогазоочисних споруд і тим самим знижено шкідливі викиди в атмосферу.

Планово ведуться роботи по розробці та освоюванню виробництва агломераційних флюсів нових марок для зварювання труб великого діаметру та металоконструкцій різного призначення. Ця робота має велике наукове та технічне значення, так як в Україні проводиться вперше, і для її виконання зроблено великий обсяг підготовчих та технологічних робіт, які ведуться поетапно. В 2011 році була продовжена розробка технології виготовлення агломераційних флюсів з метою покращення зварювально – технологічних властивостей флюсів. Для забезпечення цих вимог, проводиться конструктивна доводка технологічного обладнання на дільниці виробництва мілко дисперсних компонентів.

В 2011 році було в цеху виробництва флюсів проведена реконструкція сушильного барабана, що дозволило знизити затрати електроенергії на сушку однієї тони флюсу на 14 квт/ч за рахунок збільшення часу перебування флюса в гарячому виді.

З метою поліпшення якості та підвищення конкурентноспоможності продукції у виробництві посуду із скла здійснюється оновлення обладнання, а саме: здійснено монтаж електронного живильника фірми "WALTEС" (Німеччина) на лінії виготовлення №1 до пресу GPR-12; на лінії виготовлення №2 замість живильника «Галушкіна» встановлено механічний живильник «Hardford»; придбана та введена в дію система палення «газ-повітря» з автоматичним регулюванням температур каналу живильника фірми «GLASS SERVIS» (Италія) на лінії виробництва №2 до пресу АПП-12М., що дозволило підвищити якість продукції.

З метою забезпечення якостi на підприємстві діє система менеджмента якості, підтверджена сертифікатами: ДП НТЦ "СЕПРОС2 НАН України на виробництво зварювальних флюсів та силікату натрію розчинного, відповідаючих вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (190 9001:2008, ІДТ) ; мiжнародним органам по сертифікації TUV NORD CERT GmbH Німеччина - на розробку, виробництво та збут зварювальних флюсів, відповідаючим вимогам ISO 9001:2008. Ця система включає усi необхiднi елементи вiдповiдальностi працiвникiв та контролю параметрiв матерiалiв та технiчних процесiв на усiх етапах виробництва металопродукцiї, починаючи з вхiдного контролю сировини та матерiалiв що надходять на пiдприємство та закiнчуючи контролем якостi виготовленої продукцiї на вiдповiднiсть вимогам стандартiв.

Продукція, виробляємая підприємством, сертифікована:

- в системі УкрСЕПРО - силікат натрію розчинний, флюси зварювальні та скловироби;

- в системі Сертифікації ГОСТ Р -силікат натрію розчинний, флюси зварювальні;

- Міжнародним органом по сертифікації TUV NORD Systems GmbH & Co. KG та Російським морським регістром Судоходства сертифіковані флюси зварювальні;

- атестовані Національним Агентством Контроля та Зварки з наданням відповідних свідоцтв в ТОВ "АЦ ЦНИИТМАШ", м. Москва, РФ та в ТОВ "Сплав", м. Іваново РФ марки флюсів, які експортуютьсяі до Росії.

Високий технічний рівень, використання сучасних інноваційних механізмів дозволяють ПАТ «Запоріжсклофлюс» одному з найбільших в світі підприємств по виробництву зварювальних плавлених флюсів в теперішній час займати ведучі позиції в країнах колишнього Союзу і близького зарубіжжя. На підприємстві за роки незалежності України відзначається стійка тенденція зростання обсягів виробництва, поліпшення економічних показників діяльності підприємства, здійснюється контроль за конкурентоспроможністю продукції, яку випускає підприємство.

Пiдприємством постiйно освоюються новi марки флюсiв зварювальних, синергетичних агломераційних флюсів та силiкату натрiю, новi види посуду зі скла з урахуванням вимог ринку.

Планами розвитку емiтента є: 1. Збiльшення обсягів продажу у натуральному та вартiсному вираженнi за рахунок розробки стратегiї збуту та ключових напрямкiв розвитку в областi продажу. 2. Зниження рiвня витрат. 3. Збiльшення споживчих якостей та конкурентоспроможностi продукцiї. 4. Оптимiзацiя процесiв забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному обсязі постачання є:

постачальники кварцового піску – ЗАТ «Новоселівський ГОК», Харківська обл., с. Новоселівка;

постачальники марганцевої руди - ЗАТ Компанія "Приват інтертрейдинг" м.Дніпропетровськ;

постачальники соди в/с, Іс – ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ, АР Крим.


Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Впродовж останніх п`яти років здійснювалися такі основні придбання активів:

За 2007 рік підприємство придбало активів на суму 5499,3 тис грн.., у тому числі: грузовий самосвал, теплогенератор, млини кульові, газоаналізатор, сушильний барабан,, теплогенератор, автоматична система рахування електроенергії, станок поперечно-строгальний, дозуючи бункери з вузлами развантаження,, шафа управління, фідер, програмне забезпечення та інше. Всього витрачено за рік на придбання основних засобів – 2218 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 160 тис.грн.

За 2008 рік підприємство придбало основних засобів на суму 4,6 млн. грн., з них прес-автомат для виробництва скла -2,9 млн. грн., навантажувач Маніту- 507,3 тис. грн.,машина розривна -39,2 тис. грн., візок привідний 94 шт. -20,5 тис. грн. та інші. На придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 172 тис.грн., а нематеріальних активів – 60 тис.грн.

За 2009 рік підприємство придбало основних засобів на суму 1,6 млн.грн., з них: автомобіль ГАЗ -53 вартістю 63,6 тис.грн., нормолізатор напруги - 71,5 тис.грн., мотор вібратор 2 штуки вартістю 84,6 тис. грн., комутаційний модуль з системним управлінням - 46,7 тис. грн., регулятор оборотів елекродвигуна - 13 тис. грн., сепаратори магнитні 2 штуки вартістю 99,8 тис. грн., автомобіль "Субару" - 201,2 тис. грн., панелі варочні 7 штук - 17,1 тис. грн., шафа управління з регулятором потужності 2 штуки вартістю 39,9 тис. грн. та інші. На придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 97 тис.грн., а нематеріальних активів – 4 тис.грн.

За 2010 рік на придбання активів було витрачено 1695 тис грн. Підприємство придбало: регулятор природного газу - 22 тис. грн., навантажувач фронтальний "Амкодор"- 371,5 тис. грн., комутаційний модуль системи управління - 17,3 тис. грн., преобразувач частот - 114,3 тис. грн, мотори - редуктори - 123,8 тис. грн., насоси - 75,1 тис. грн.,кондиціонери - 30 тис. грн., вентилятори потолочні ( 6 штук) -12 тис. грн., електродвигуни -30,3 тис. грн., автоматичний кулонометр - 47 тис. грн., варіатори ВЦЗН19 2 штуки) - 11,9 тис. грн. та інші. На придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 111 тис.грн., а нематеріальних активів – 3 тис.грн.

За 2011 рік на придбання активів було витрачено 4526 тис. грн. Підприємство придбало: стабілізатор СНППТ -32,2 тис. грн., електронний живлючий механізм – 1484,9 тис. грн., шафа МКМ+ панель автомат виключення-30,8 тис. грн., система горіння каналу фідера – 759,1 тис. грн., мойка високого тиску – 35,8 тис. грн.., погруз очний майданчик силікату натрію – 49,6 тис. грн., насос агрегатний – 4 штуки на суму 41 тис. грн., бетонне огородження – 100,3 тис. грн., промивач турбулентний – 92,5 тис. грн., димосос центр обіжний – 70 тис. грн., агрегат електронасосний центр обіжний 2 шт.- 38,4 тис. грн., ленточно –пільний станок – 23,6 тис. грн., насос пісковий 3 шт. – 90 тис. грн., щит ЩПК-1 регулювання та реєстрації – 70,3 тис. грн., газоочистка відходів димових газів від печі №2 -611,0 тис. грн., гранулятор флюсу – 209,4 тис. грн. та інші., в тому числі на придбання інших необоротних матеріальних активів було витрачено 175 тис.грн., а нематеріальних активів – 4 тис.грн., крім того, на капітальне будівництво витрачено 1538 тис. грн.

Бiльше нiяких значних придбань та вiдчужень активiв протягом останнiх 5 рокiв не було.

Основні придбання запасів за останні п’ять років були такими:

За 2007 рік на суму 9886,2 тис.грн, в тому числі: сировина і матеріали 7585,9 тис. грн., тара і тарні матеріали - 297,9 тис. грн., незавершене виробництво -199,2 тис. грн.,готова продукція - 1468,7 тис. грн.

За 2008 рік на суму 12934 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 6059 тис.грн., тара і тарні матеріали - 201 тис.грн., незавершене виробництво - 323 тис. грн., готова продукція - 6153 тис.грн. та інше.

За 2009 рік на суму 18590 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 6861 тис. грн., тара і тарні матеріали - 184 тис.грн., незавершене виробництво - 1152 тис. грн., готова продукція - 10220 тис. грн.

За 2010 рік на суму 19877 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 4629 тис. грн., тара і тарні матеріали - 193 тис.грн., незавершене виробництво - 905 тис. грн., готова продукція - 13828 тис. грн.

За 2011 рік на суму 28774 тис.грн., у тому числі: сировина і матеріали - 15263 тис. грн., тара і тарні матеріали - 210 тис.грн., незавершене виробництво - 1502 тис. грн., готова продукція – 11252 тис. грн.

За п’ять попередніх років підприємство реалізувало готової продукції:

за 2007 рік на суму 92,4 млн. грн., у тому числі зварювальних флюсів - 31,9 млн. грн., силікату натрію - 47,6 млн. грн.; за 2008 рік на суму 125,2 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів - 42,8 млн. грн., силікату натрію - 78,7 млн. грн.; за 2009 рік на суму 142,1 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів - 35,2 млн. грн., силікату натрію -97,8 тис. грн., скловиробів - 9,1 млн. грн.; за 2010 рік на суму 151,3 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів - 35,2 млн. грн., силікату натрію -97,8 тис. грн., скловиробів - 9,1 млн. грн.; за 2011 рік на суму 193,6 млн. грн., у тому числі: зварювальних флюсів – 62,2 млн. грн., силікату натрію - 119,3 тис. грн., скловиробів – 12,1 млн. грн.

Придбання техніки та обладнання, розширення або удосконалення основних засобів, пов’язаних з веденням господарської діяльності проводиться по мірі технічної та технологічної необхідності за рахунок власних коштів при їх наявністі.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка