Запорозька Січ козацька республікаСкачати 33,12 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір33,12 Kb.

Запорозька Січ – козацька республіка

Раденко Т.В., вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель історії.

ХЗОШ № 139

Тема уроку : Запорозька Січ – козацька республіка

Мета:

 • Сформувати уявлення про козацьку республіку – Запорозьку Січ
 • Охарактеризувати особливості військово - політичної організації козацтва
 • Пояснити причини виникнення українського козацтва
 • Розвивати вміння працювати з історичною картою
 • Використати ІКТ з метою активізації пізнавальної діяльності учнів
 • Використавши методи проектної роботи, залучити учнів до створення мультимедійної презентації
 • Основні поняття: козак, Запорозька Січ, козацька республіка,

  гетьман, кошовий отаман, рада, кіш, курінь, клейноди

  Тип уроку: урок - проект з використанням ІКТ

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної діяльності

Учитель визначає роль козацтва в минулому та сьогоденні українського

народу.

Учитель знайомить учнів з ресурсами Інтернет, які стануть у нагоді при

вивчені нової теми і створення мультимедійної презентації проекту

(http://www.google.com.ua uk.wikipedia.org/press@kozatstvo.org.ua).

Учитель формує чотири робочих групи, розподіливши між ними

завдання, які вони отримають в електронному вигляді.

На цьому етапі уроку здійснюється перший етап роботи над

проектом –“Обгрунтування проекту”

Хід уроку

ІІІ Вивчення нового матеріалу

Учні отримають завдання, які будуть виконувати за допомогою ресурсу

Інтернет, підручнику.

 • Повідомлення “ Історичний портрет Байди Вишневецького” (біографічні данні, основні риси характеру, роль в утворенні Січі, талант полководця, героїчна загибель)
 • Термінологічний словник (клейноди, гетьман, курінь, кіш, старшина, булава, бунчук, корогви, Січ, козак, рада,кошовий отаман, Великий луг, зимівник)
 • Устрій Запорозької Січі (схеми)
 • Життя та побут козаків (тематична підбірка)
 • На цьому етапі уроку здійснюється другий етап роботи над

  проектом -“Пошуковий етап”

Хід уроку

IV Виконання творчих (проектних) завдань

 • Отримавши завдання і список джерел пошуку учні в групах починають працювати згідно з планом роботи над проектним завданням.
 • Кожна група результати свого пошуку оформлює у вигляді слайдів, які на наступному етапі уроку будуть об'єднані в мультимедійну презентацію.
 • На цьому етапі уроку здійснюється третій етап роботи над

  проектом -“Технологічний етап ”

Байда Вишневецький

І група

Байда Вишневецький

 • Дмитро Вишневецький народився в 1517 році в місті Вишнівці (імовірно 8 листопада- в день святого Дмитра) і був старшим з чотирьох синів Івана Михайловича Вишневецького від його першої дружини Анастасії Семенівни з родини Олізарів. Один дід Дмитра — Михайло, був відомий своєю боротьбою проти татар, другий був сербським деспотом
 • Дмитро Вишневецький у 1553 році на власні кошти розпочав будівництво фортеці на острові Мала Хортиця, куди до нього стікалися козаки. Ця фортеця мала стати форпостом у боротьбі з татарською агресією.

Байда Вишневецький

 • Улітку 1553році, серед цих заходів, Вишневецький несподівано залишив Малу Хортицю і з усім своїм військом відправився до Стамбула, де служив султанові Сулейману І півроку. Мотиви цього вчинку неясні. Або Вишневецький, не маючи достатньої підтримки , намагався справити на нього відповідне враження, або він прагнув налагодити добрі стосунки з султаном, щоб через нього мати вплив на Кримського ха. Вплив на уряд Великого князівства він таки справив — двірскі кола були стривожені, боялися, що Вишневецький наведе турків на Україну. Після повернення з Туреччини, Вишневецький одержав вже формальне доручення тримати оборону проти татар у заложеній ним фортеці. Проте він і надалі міг розраховувати лише на власні сили. Будівництво Хортицької фортеці він довершив, мобілізувавши козаків і селян Канівського та Черкаського староств.

Байда Вишневецький

 • Наприкінці 1557 р. Вишневецький приїхав до Москви, склав присягу «на вічну службу», і отримав від царя «въ вотчину» місто Бєлєв (нині у Тульській області) з усіма прилеглими волостями, багато сіл під Москвою, багато дарунків і десять тисяч рублів — величезна на той час сума. Перед московськими політиками Вишневецький виклав свій план боротьби з татарами у союзі з Литвою, відірвавши її від союзу з Кримом. Ця ідея була сприйнята із співчуттям; на початку 1558 р. була розпочата підготовка до кампанії проти Криму та до переговорів з Великим князівством Литовським. Вишневецький з московським військом рушив шляхом попереднього походу Ржевського (1556 р.), по дорозі збираючи козаків. Був запланований похід всередину Криму. Хан відтягнув усі орди за Перекоп та приготувався до оборони.

Байда Вишневецький

 • Навколо життя Дмитра Вишневецького і його смерті створено багато легенд. В колах польських, литовських, українських легенди почали творитись одразу після його трагічної загибелі
 • Оповідали, нібито його, після катувань, було скинуто з високої башти і він зачепився ребром за гак, що стричав із стіни, або що його було навмисно почеплено ребром на гак; що він прожив у такому стані три дні і при цьому без упину голосно лаяв турків та їхню віру; що тільки не стерпівши наруги над своєю вірою, хтось із турків застрелив Дмитра з лука.

Термінологічний словник

ІІ група

Термінологічний словник

 • Кіш Запорозької Січі — 1) центральний орган управління в Запорозькій Січі, що відав адміністративними, військовими, фінансовими, судовими та іншими справами. К. З. С. виник з часу заснування Січі (16 ст.) і зазнав тієї ж еволюції, що й сама Січ. Спочатку К. З. С. був лише виконавчим органом, що обирався і контролювався військовою радою. За часів Нової Січі (1734—1775 рр.), коли компетенція козацької ради звузилася, К. З. С. взяв на себе частину її функцій. В останні десятиріччя існування Січі К. З. С. лише формально обирався військовою радою, а фактично призначався радою старшини.
 • 2) Збірна назва для означення всього військового товариства запорозьких козаків.

  3) Козацький військовий табір, в якому знаходилася військова старшина на чолі з кошовим отаманом, що здійснювала управління всіма справами Війська Запорозького.

Термінологічний словник

 • Клейно́ди (німецькою — дрібний, малий) — відзнака, атрибути і символи військової та цивільної влади й окремих військових і цивільних урядів в Україні у 15—18 століттях

Термінологічний словник

 • Гетьман (від нім. Hauptmann, польськ. Hetman — начальник) — назва вищих воєначальників у таких державних і військово-державних утвореннях як Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Річ Посполита Обох Народів та Військо Запорозьке низове.

Термінологічний словник

 • Ку́рінь — 1)невелика тимчасова будівля, складена з гілок дерева з листям, чи з жердин і вкрита соломою, сторожка (на городах, баштанах і таке інше). 2) військовий підрозділ

Термінологічний словник

 • Запорозька Січ — суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що склалася наприкінці ХV ст. — першій половині XVI ст. за дніпровськими порогами у районі острова Хортиця

Термінологічний словник

 • Коза́цька старши́на — військовий та адміністративний керівний склад Запорізької січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської України
 • військова старшина — кошовий отаман, військовий суддя, військовий осавул, військовий писар та курінні отамани;
 • військові служителі — підписар, булавничий, хорунжий, бунчужний, перначний, підосавул, довбиш, піддовбиш, військовий пушкар, підпушкар, гармаш, військовий товмач, військовий шафарі, підшафар, кантаржій та канцеляристи;
 • похідні та паланкові начальники — полковник, писар, осавул, підписар та підосавул.

Термінологічний словник

 • Коза́к — представник військового стану, воїн-найманець. Член самоврядних військових громад, що з 15 століття існували на теренах українського Дикого Поля в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі християнського і мусульманського світів. Основним заняттям козака була війна: розбій і патрулювання торгових шляхів, піратство в Криму та Чорному морі, захист українських земель від татарських «полювань на рабів», участь у військових компаніях сусідніх володарів та захист кордонів сусідніх держав.

Термінологічний словник

 • Коза́цька ра́да, військова рада — загальні козацькі збори, орган козацького управління в Україні в 16 — 18 століттях.
 • На козацькій раді обговорювали та вирішували питання внутрішньої і зовнішньої політики, адміністративні, судові, військові справи, обирали та скидали гетьманів та козацьку старшину.

Термінологічний словник

 • Зимі́вник – назва господарства, хутора у запорізьких, чорноморських і в частини донських козаків, де вони перебували, коли не було військових дій (особливо взимку).

Термінологічний словник

 • Вели́кий Луг — низина, яка колись була на лівому березі Дніпра між Дніпром і Конкою, заросла листяним лісом, тростиною й рогозою, простором понад 400 км².
 • Плавні заливалися водою з

  початку весни до початку

  літа, за винятком деяких

  місцин.

Термінологічний словник

 • Чайка — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI—XVII ст.

Термінологічний словник

 • Реєстро́ві козаки́ — частина українського козацтва, прийнята на військову службу польсько-литовською владою і записана в окремий список — реєстр, звідки й назва реєстрові козаки.

Устрій Запорозької Січі

ІІІ група


1. В організації козацького самоврядування, яке склалося на Запоріжжі, можна віднайти зародки майбутньої української державної організації. І недаремно вчені ведуть відлік її становлення саме з періоду існування Запорізької Січі. Характерно, що ця своєрідна за структурою система органів військово-адміністративної влади була спроможна виконувати складні функції внутрішньої і зовнішньої політики.

2. Запорізьке братство мало великий вплив на процеси державотворення, і багатий досвід самобутньої козацької організації самоврядування був використаний у ході визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Своє актуальне, пізнавально-історичне значення цей досвід не втратив і в наш час.

3. Старшина запорізького козацтва вже тоді прагнула використовувати своє становище у власних інтересах, інколи всупереч інтересам більшості козаків, тобто мали місце процеси "переродження" керівників, які спостерігаємо, на жаль, і сьогодні.

4. Слабкою стороною і досить серйозним недоліком устрою Запорізької Січі було поєднання виконавчої і судової влади в одних руках козацької урядової старшини та значна кількість судових інституцій, до яких можна було апелювати. Це призводило до досить тривалого судового розгляду.


Життя та побут козаків

IV група

Життя та побут козаків


Звичаї

Їжа


Зовнішній вигляд

Риси характеруКозак

Звичаї

 • У великій шані в козаків перебувало побратимство. Кожен козак віддавав своє життя за волю родичів і побратимів. На знак побратимства вони мінялися хрестами з тіла, а все інше було спільне. Вони дарували один одному коней, зброю. В боях билися поруч й рятували один одного або захищали своїм тілом. Побратимство надавало великої сили. Воно було однією з таємних причин їх непереможності.
 • Повернувшись з походу, козаки ділили здобич. Потім починали гуляти. У пияцтві та гулянні вони старалися перевершити один одного. Але вживати спиртне під час військових походів було заборонено. За пияцтво, як і за зраду, передбачалася смертна кара. У жодній армії світу не було таких вимог. Відгулявши кілька днів козаки поверталися в буденне життя.

Їжа

 • Вставали до сходу сонця, йшли на річку купатися, їли житнє борошно з водою і засмаженою олією. Кожен носив свою ложку у халяві чобота. Опівдні на башті стріляли з гармати. Цим пострілом кликали на обід. Тоді ставали всі в коло біля образів і отаман читав їм “Отче наш” і тільки після цього приступали до їжі. Надвечір подавали вечерю.
 • Козацька їжа була невибагливою, але поживною. Вони готували саламаху, тетерю, щербу — варені страви з пшона, житнього борошна й риби, вживали в їжу смажену дичину і в’ялену рибу.

Зовнішній вигляд

 • Одяг простих козаків був із домотканого сукна й полотна. Із нього шили широкі шаровари, сорочку, поверх яких одягалися широкополі кобеняки та киреї, що підперізувалися поясом. Взуттям слугували чоботи, а головним убором — шапка.
 • Як за зовнішнім виглядом і за внутрішніми якостями козаки були характерними типами свого народу й свого часу. З довгими вусами і розкішним “оселедцем”, вічно з люлькою в зубах. Зброя була прикрашена золотом і сріблом. Для рукопашного бою також використовували списи. У боях і походах в руки січовиків потрапляло чимало зброї і краща частина бралася на озброєння. Козаки володіли своєю зброєю з неабияким мистецтвом. Отже, можна сказати, що більшість козаків була озброєна добре як і вогнестрільною, так і холодною зброєю. В цьому козаки не поступалися жодній армії світу

Риси характеру

 • Світлий бік характеру становили їх добродушність, щедрість, схильність до щирої дружби. Щодо сторонніх людей, козаки були гостинними і привітними. Вони вміли майстерно розповідати та жартувати. Але любили похвалитися своїми воєннними подвигами, похизуватися своїм одягом та зброєю. Проявлялась також легковажність та непостійність.

Хід уроку

V Узагальнення та систематизація знань

Проведення презентації

Запитання і завдання до презентації

1. Яким роком датується перша писемна згадка про українських козаків? 2. Що таке Дике Поле? 3. Якими були причини виникнення українського козацтва? 4. Що таке Великий Луг? 5. На якому острові заснував свій замок­«городок» Д. Вишневецький? 6. Коли Д. Вишневецький узяв приступом фортецю Очаків? 7. Коли козацтво стало окремим станом українського суспільства?

8. Якими були передумови й причини виникнення українського козацтва? 9. Які факти підтверджують, що в першій половині XVI ст. українське козацтво було міжстановим соціальним прошарком?

Хід уроку

10. Розкажіть про появу перших козацьких січей. 11. Схарактеризуйте діяльність Д. Вишневецького. 12. Якими були особливості життя й побуту козаків?

13. Відомий український історик І. Крип’якевич писав про українське козацтво, що «у степах виробився оригінальний тип господарки, а в його обороні нова воєнна організація; знов під впливом сеї господарки і у війні зі степовими ордами повстала нова козацька суспільність, зі своїм окремим побутом і окремим світоглядом». Чи поділяєте ви наведену думку? Наведіть факти, які її підтверджують або спростовують.

На цьому етапі уроку здійснюється четвертий етап

роботи над проектом - “Заключний етап ”

Хід уроку

VІ Домашнє завдання

Опрацювати параграф 5 , виконати завдання.

Провести редагування мультимедійної

презентації.

Переслати презентацію учням, які були

відсутні на уроці.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка