Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Програма семінару

 • Програма семінару
 • Студентоцентроване навчання та проблеми його запровадження в наших університетах
 • Ключові терміни студентоцентрованого навчання
 • Рамки кваліфікацій та їх використання для розроблення та порівняння освітніх програм
 • ЄКТС та його застосування в процесах розроблення та стандартизації освітніх програм
 • Європейські зразки стандартизації змісту освіти
 • Профіль програми

 • Студентоцентроване навчання та проблеми його запровадження в наших університетах

Сучасна парадигма вищої освіти:

 • Сучасна парадигма вищої освіти:
 • Студентоцентроване навчання (student-centered education)
 • Навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study programme)
 • Компетентнісний підхід в побудові та реалізації навчальних програм (competence-based approach)
 • Навчання, орієнтоване на результати (result-based education)
 • Студентоцентроване навчання розглядається як в контексті побудови, так і реалізації освітніх програм

Проект TUNING

 • Проект TUNING
 • Tuning Educational Structures in Europe Налаштування освітянських структур в Європі   http://tuning.unideusto.org/tuningeu
 • Освітня програми повинна відповідати діючому стандарту вищої освіти, який передбачає наявність нормативних (обов’язкових для включення в програму під даною назвою та визначеним обсягом навчальної діяльності) дисциплін. При цьому в залежності від напряму чи спеціальності нормативна частина освітньої програми може сягати до 80-90% (!) її загального змісту.
 • Доповнюємо нормативні дисципліни іншими (на вибір університету, на вибір студента) до повного обсягу освітньої програми. Типова практика: викладання навчальних дисциплін повинні забезпечити насамперед викладачі кафедри, а найкраще, найякісніше вони це зроблять, коли зміст навчальної дисципліни є близьким їх науковим інтересам.

Визначення потреби та потенціалу програми

Визначення потреби та потенціалу програми

 • Визначення потреби та потенціалу програми
 • проконсультуватися з зацікавленими сторонами (потенційними студентами, науковцями, потенційними роботодавцями), щоби перевірити, чи є потреба в даній програмі,
 • вирішити чи запропонована програма відповідає встановленим або новим професійним вимогам.

Визначення профілю та ключових компетентностей

 • Визначення профілю та ключових компетентностей
 • визначити основні дисципліни/предметні області, що формують основу освітньої програми,
 • визначити орієнтацію та вказати тип програми: загальна чи спеціалізована,
 • визначити та описати потенційні галузі та сектори, де випускники зможуть знайти місце роботи
 • визначити та описати внесок програми для розвитку особистого та громадянського рівня культури
 • визначити ключові програмні компетентності, розподіливши їх на загальні та спеціальні компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми.

Формулювання програмних результатів навчання

 • Формулювання програмних результатів навчання
 • cформулювати програмні результати навчання (15-20 результатів) відповідно до ключових програмних компетентностей.
 • Вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми
 • Вирішити, чи кожна одиниця програми повинна мати кратний кредитний вимір (наприклад, 5-10-15), або довільний вимір, що відповідає реальному навчальному навантаженню,
 • присвоїти ЄКТС кредити кожній одиниці освітньої програми, за умови, що одному семестру відповідає 30 ЄКТС кредитів, а звичайному навчальному року – 60 ЄКТС кредитів. 1 ЄКТС кредит відповідає 30 годинам загального навчального навантаження студента.

Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання для кожного модуля

 • Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання для кожного модуля
 • вибрати загальні та спеціальні компетентності, які слід сформувати та покращити в кожному модулі, на основі ключових програмних компетентностей,
 • сформулювати результати навчання для кожної компетентності, які слід розвинути в даній структурній одиниці освітньої програми.
 • Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання
 • погодити спосіб якнайкращого розвитку та оцінювання компетентностей та досягнення бажаних результатів навчання,
 • передбачити різноманітні підходи до навчання, викладання та оцінювання.

Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-спеціалізованих компетентностей

 • Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-спеціалізованих компетентностей
 • перевірити розвиток ключових загальних та спеціальних компетентностей,
 • перевірити, чи всі програмні ключові загальні та спеціальні компетентності покриваються модулями/одиницями освітньої програми.
 • Розроблення освітньої програми та її структурних одиниць
 • підготувати опис програми та описи її структурних одиниць на основі профілю, ключових програмних компетентностей, програмних результатів навчання, розподілу кредитів, визначених підходів до навчання та оцінювання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка