Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка2/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Перевірка збалансованості та реалістичності програми

 • Перевірка збалансованості та реалістичності програми
 • перевірте, чи завершена програма збалансована, тобто - чи прикладені зусилля вартують компетентностей, які мають бути досягнуті,
 • перевірте, чи кредити присвоєні раціонально, чи студенти здатні завершити окремі дисципліни та всю освітню програму, вклавшись у визначений час.

Моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації

 • Моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації
 • реалізуйте освітню програму та її компоненти відповідно до чіткої структури та прозорого плану впровадження,
 • виконуйте моніторинг програми та її компонентів шляхом опитування студентів та працівників з метою оцінювання викладання, навчання та оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до показника успішності, рекомендовано використовувати контрольний перелік запитань Tuning для оцінки навчального плану.
 • використовуйте системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розробок в предметній галузі з врахуванням потреб суспільства та наукового середовища.
 • використовуйте отриману інформацію для удосконалення програми в цілому та її компонентів.

Питання щодо профілю програми:

 • Питання щодо профілю програми:
 • Чи чітко і повністю зазначено потребу в новій програмі та її потенціал?
 • Чи є метою створення нової програми задовольнити встановлені або нові професійні і/чи соціальні вимоги?
 • Чи проходило консультування із зацікавленими сторонами? Чи вони визначили потребу для нової програми?
 • Чи був вибраний відповідний підхід під час консультацій? Чи були вибрані відповідні групи для консультацій щодо нової програми?
 • Чи чіткими є визначення профілю програми, цільових груп, на які програма спрямована, її місце в національному та міжнародному просторі?
 • Чи є очевидним, що програма буде відповідно визнана в контексті майбутнього працевлаштування? Чи вона належить до конкретного професійного чи соціального контексту?
 • Чи нова програма є науково цікавою для працівників та студентів?
 • Чи є розуміння освітянського контексту, в якому нова програма буде реалізована?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Питання щодо результатів навчання:

 • Питання щодо результатів навчання:
 • Чи чітко і правильно були визначені результати навчання на рівні всієї програми та окремих її компонентів?
 • Чи будуть вони відображені у заданому профілі програми? Чи правильно вони розподілені між різними частинами програми?
 • Чи гарантується прогрес та послідовний розвиток програми в цілому та її окремих модулів?
 • Чи результати навчання сформульовані в рамках фахових (предметно-специфічних) та загальних компетентностей, до яких входить знання, розуміння, уміння та навички, здатності та цінності?
 • Що є гарантією того, що результати навчання будуть зрозумілі та відповідно визнані в Європі та за її межами?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Питання щодо компетентностей:

 • Питання щодо компетентностей:
 • Чи загальні і фахові компетентності, які студент повинен набути в процесі навчання, є чітко визначеними і відповідно сформульованими?
 • Чи відповідає рівень компетентностей задекларованому рівню освітньої програми?
 • Чи виражені компетентності, яких потрібно набути, таким чином, що їх можна виміряти?
 • Чи гарантується послідовний розвиток компетентностей по ходу реалізації програми?
 • Як можна оцінити набуті компетентності, чи наявна методологія оцінювання компетентностей для вказаних результатів навчання?
 • Чи чітко описані підходи до викладання та навчання з метою розвитку визначених компетентностей, які докази того, що результат буде досягнуто?
 • Чи є вибрані підходи достатньо різноманітними, творчими/інноваційними?
 • Чи є визначені у освітній програмі компетентності порівняльними (які можливо порівняти) і сумісними із загальноприйнятими європейськими точками прив’язки для даної предметної області?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Питання щодо рівня програми:

 • Питання щодо рівня програми:
 • Чи брався до уваги початковий рівень вступників при визначенні для них навчальних потреб?
 • Чи відповідає рівень результатів навчання та компетентностей вимогам даного циклу, передбачених європейською та національною Рамками кваліфікацій?
 • Якщо передбачені підрівні програми, то чи вони описані мовою результатів навчання?
 • Чи рівні описуються в термінах:
  • набуття знань, розуміння, уміння, навиків та здатностей;
  • застосування знань, розуміння, уміння, навиків та здатностей на практиці;
  • прийняття рішень;
  • комунікативних знань та розумінь;
  • здатності для продовження навчання?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Питання щодо кредитів та навантаження:

 • Питання щодо кредитів та навантаження:
 • Чи базується освітня програма на ЄКТС? Чи відповідає вона основним властивостям ЄКТС?
 • Чи призначені кредити в програмі? Як гарантується правильність такого розподілу?
 • Як пов’язані кредити з результатами навчання в цій програмі?
 • Як перевіряється відповідність між навчальним навантаженням студента та розподілом кредитів?
 • Як гарантується збалансованість навантаження студента під час кожного навчального періоду в сенсі навчання, викладання та оцінювання? Яким чином включають студентів у цей процес?
 • Які використовуються механізми для перевірки відповідності призначених кредитів обсягам навчальної діяльності студента (навчання, викладання, оцінювання).
 • Чи інформація про дану освітню програму міститься в Інформаційному пакеті ЄКТС університету?
 • Як забезпечується мобільність студентів в програмі?
 • Яким чином студентів інформують про мобільність?
 • Як використовують основні документи ЄКТС для мобільності?
 • Хто є відповідальним за процеси визнання, якими є процедури?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка