Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка3/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Питання щодо наявних ресурсів:

 • Питання щодо наявних ресурсів:
 • Як гарантується наявність офіційного затвердження освітньої програми та необхідних для її реалізації ресурсів?
 • Чи гарантується наявність кадрового забезпечення для реалізації програми, чи потребує програма залучення викладачів з-поза меж даного факультету/університету?
 • Чи передбачається підвищення кваліфікації викладацького складу у зв’язку із новим підходом до створення та реалізації нової програми, в першу чергу – новими підходами до викладання, навчання та оцінювання?
 • Яким чином програма буде забезпечена необхідними для її успішної реалізації структурними, фінансовими, інформаційними, технічними засобами?
 • Чи є гарантовані місця практики для студентів?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Як здійснюється моніторинг якості виконання програми та її окремих складових?

 • Як здійснюється моніторинг якості виконання програми та її окремих складових?
 • Як здійснюється моніторинг якості персоналу та його мотивація до виконання програми?
 • Чи є на факультеті/навчальному закладі система оцінювання якості, чи відповідає вона європейським стандартам та рекомендаціям з внутрішнього забезпечення якості?
 • Чи відповідає вимогам програми якість навчальних класів та обладнання?
 • Як перевіряється вхідний рівень потенційних студентів?
 • Як здійснюється моніторинг успішності студентів з точки зору досягнутих результатів навчання та компетентностей, чи відповідає реальне навчальне навантаження студентів задекларованому кредитному виміру окремих модулів/навчальних дисциплін та освітньої програми в цілому?
 • Як відслідковується працевлаштування випускників? Чи є база даних випускників?
 • Чи збирається та аналізується інформація про рівень задоволеності випускників даною програмою?
 • Як організовано систему підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу?
 • Яким чином відбувається перегляд та оновлення освітньої програми?
 • Як гарантується життєздатність програми, відповідальність за підтримку та оновлення програми відповідними органами?
 • Як організовано і забезпечується оновлення інформації, що стосується даної програми?
 • Яким чином забезпечується адекватність системи підтримки студентів, консультування та наставництва?
 • Чи видається студентам автоматично та безоплатно Додаток до диплома європейського зразка?
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Стандарти і рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО

 • Стандарти і рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО
 • (Єреван, 2015 р.)
 • Частина 1. Стандарти та рекомендації для внутрішнього забезпечення якості
 • 1.3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання
 • Повага та врахування різноманітності студентів та їх потреб, уможливлення гнучких навчальних траєкторій.
 • Врахування та використання різних способів надання освітніх послуг.
 • Гнучке використання різноманітних педагогічних методів.
 • Регулярне оцінювання та корекція способів надання освітніх послуг та педагогічних методів.
 • Заохочення відчуття автономності у того, хто навчається, із забезпеченням відповідного супроводу та підтримки з боку викладача.
 • Сприяння взаємній повазі в стосунках “студент-викладач”.
 • Наявність належних процедур для розгляду скарг студентів.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

 • Ключові терміни
 • студентоцентрованого навчання
 • Знання, уміння, навички, здатності …
 • Інтегральна характеристика особи
 • Сфера відповідальності та прийняття рішень
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

 • Компетентності
 • Знання, уміння, навички, здатності …
 • Інтегральна характеристика особи
 • Компетенції
 • Сфера відповідальності та прийняття рішень
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Закон України “Про вищу освіту”

 • Закон України “Про вищу освіту”
 • Компетентністьдинамічна комбінація знань, вмінь та практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних та громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.
 • Проект TUNING
 • Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей; розвиток компетентностей є метою освітніх програм; компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Національний освітній глосарій: вища освіта

 • Національний освітній глосарій: вища освіта
 • Компетенція – надані (наприклад, нормативно-правовим актом) особі (іншому суб’єкту діяльності) повноваження, коло її (його) службових та інших прав і обов’язків,
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Закон України “Про вищу освіту”

 • Закон України “Про вищу освіту”
 • Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою в процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
 • Проект TUNING
 • Результати навчання формулювання того, що повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання. Можуть відноситися до окремого модуля курсу, або також до періоду навчання (програми першого, другого чи третього циклів). Результати навчання визначають вимоги до присудження кредиту.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка