Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка4/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Компетентності vs Результати навчання
 • Відмінність між результатами навчання та компетентностями полягає в тому, що перші формулюються викладачами на рівні освітньої програми, а також на рівні окремої дисципліни, а компетентності набуваються особами, що навчаються.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • K1
 • K2
 • Km
 • РН1
 • +
 • -
 • -
 • +
 • -
 • -
 • РН2
 • -
 • +
 • -
 • +
 • +
 • +
 • -
 • +
 • -
 • +
 • +
 • -
 • +
 • -
 • +
 • -
 • -
 • +
 • -
 • +
 • -
 • -
 • -
 • -
 • РНn
 • +
 • -
 • -
 • -
 • +
 • +

Додатковим фактором створення термінологічних проблем в контексті компетентності-результати навчання є європейські рамки кваліфікацій, у яких за основу взяті різні системи дескрипторів.

 • Додатковим фактором створення термінологічних проблем в контексті компетентності-результати навчання є європейські рамки кваліфікацій, у яких за основу взяті різні системи дескрипторів.
 • Приклад фрази: знання, уміння та компетентності
 • В Польщі ця фраза є грамотно складеною, в Україні – ні.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Закон України “Про вищу освіту”

 • Закон України “Про вищу освіту”
 • Кваліфікація – офіційний результат оцінювання та визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.
 • Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи від 23.04.2008
 • Кваліфікація – формальний результат оцінювання та затвердження, який отримується, коли компетентний орган встановлює, що особа досягла результатів навчання у відповідності із встановленими стандартами.
 • Рамка кваліфікацій ЄПВО (FQ EHEA)
 • Кваліфікаціябудь-який ступінь, звання, диплом або інше свідоцтво, що видане компетентним органом і засвідчує, що визначені результати навчання досягнуті, зазвичай в результаті успішного завершення визнаної навчальної програми.
 • Лісабонська конвенція з визнання кваліфікацій вищої освіти
 • Кваліфікація – будь-який ступінь, звання, диплом або інше свідоцтво, що видане компетентним органом і засвідчує успішне закінчення відповідної програми з вищої освіти.
 • Міжнародна стандартна класифікація професій
 • Кваліфікація – здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду діяльності.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Стаття 10. Стандарти вищої освіти

 • Стаття 10. Стандарти вищої освіти
 • 3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
 • 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 • 2) перелік компетентностей випускника;
 • 3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 • 4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
 • 5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • 6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)

 • Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)
 • 3. У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначаються назва вищого навчального закладу, що видав цей документ (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу - також назва такого підрозділу), а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках – професійну кваліфікацію.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Компетентності: спеціальні (фахові), загальні.

 • Компетентності: спеціальні (фахові), загальні.
 • До спеціальних (subject related) відносяться компетентності, які:
 • є специфічними для даної предметної області (галузі/напряму/дисципліни);
 • безпосередньо пов’язані із спеціальними знаннями у предметній області;
 • визначають профіль програми, тобто роблять її індивідуальною, істотно відмінною від інших програм.
 • Загальні (generic) компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, якими студент оволодіває у рамках виконання певної програми навчання, але які мають універсальний характер.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка