Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка5/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Загальні компетентності (Tuning, 2012)

 • Загальні компетентності (Tuning, 2012)
 • Здатність до аналізу та синтезу
 • Уміння застосовувати знання на практиці
 • Планування та розподіл часу
 • Базові загальні знання сфери навчання
 • Застосування базових знань професії на практиці
 • Усне та письмове спілкування рідною мовою
 • Знання другої мови
 • Елементарні навички роботи з ПК
 • Дослідницькі уміння
 • Здатність до самонавчання
 • Навички роботи з інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел)
 • Уміння самокритики та критики
 • Здатність адаптуватися до нових ситуацій
 • Здатність генерувати нові ідеї (творчість)

Загальні компетентності (Tuning, 2012)

 • Загальні компетентності (Tuning, 2012)
 • Розв’язання задач
 • Прийняття рішень
 • Робота в команді
 • Міжособистісні вміння
 • Лідерство
 • Здатність працювати в команді фахівців з різних підрозділів
 • Уміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі
 • Увага до відмінностей та впливу культури
 • Уміння працювати в міжнародному контексті
 • Розуміння культур та традицій інших країн
 • Уміння працювати автономно
 • Розробка та менеджмент проекту
 • Ініціативність та дух підприємництва
 • Дотримання етики
 • Забезпечення якості
 • Воля до успіху

Знання з предметної області

 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • Фахові (спеціальні) компетентності/результати навчання
 • В рамках проекту Tuning повністю розроблені програми Євробакалаврів та Євромагістрів для 9 предметних областей (subject areas) – Бізнес і менеджмент, Хімія, Науки про Землю, Освіта, Європейські студії, Математика, Фізика, Історія, Сестринська справа. Ведеться/завершена робота по навчальних програмах третього циклу. Матеріали (Guidelines and Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in…) є доступними на:
 • http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html
 • Проект Tuning в цілому розглядає 42 предметні області, для яких опрацьовані переліки фахових компетентностей/ результатів навчання.
 • The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
 • Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії
 • QAA затвердила Subject Benchmark Statements (стандарти, опорні точки) для 58 навчальних програм бакалавра із відзнакою (Honours Degrees) та 13 навчальних програм магістра.

Реалістичність можливості оволодіння студентами запланованих результатів навчання.

 • Реалістичність можливості оволодіння студентами запланованих результатів навчання.
 • Необхідно пам’ятати, що для отримання кваліфікації студент повинен засвоїти усі результати навчання;
 • Заплановані результати навчання не повинні базуватися на амбіціях викладачів, а повинні орієнтуватися на найслабшого студента, який на їх думку заслуговує присудження кваліфікації (тут підкреслюється те, що формулювання результатів навчання визначають поріг, за умови досягнення якого студенту ставиться позитивна оцінка, зараховується результат навчання та відповідні кредити ЄКТС);
 • Немає нічого поганого в тому, що заплановані результати навчання є “малоамбітними”;
 • Можливість студентами оволодіти запланованими результатами навчання повинна бути обґрунтована.

2. Ступінь деталізації опису результатів навчання.

 • 2. Ступінь деталізації опису результатів навчання.
 • Занадто велика деталізація: обмежує свободу викладачів, нечитабельність, занадто велика розмірність документації (матриці результатів навчання);
 • Занадто мала деталізація: робить опис мало конкретним, модулі можуть стати мало пов’язаними між собою, втрачається цілісність програми;
 • Рекомендована кількість результатів навчання для програми першого рівня – 45-60 позицій (ЄКТС рекомендує не більше 6-8 результатів навчання для кожного модуля (польські рекомендації – 4-8).

3. Пропорції результатів навчання (РН) в різних категоріях.

 • 3. Пропорції результатів навчання (РН) в різних категоріях.
 • Освітні програми повинні стати “міцно насиченими” уміннями та суспільними компетентностями (на сьогодні домінують знання).
 • Приклад набору результатів навчання для напряму “Математика”, який містить у програмі першого циклу: 11 РН категорії знання, 36 РН категорії уміння, 7 РН категорії суспільні компетентності; у програмі другого циклу: 14 РН категорії знання, 21 РН категорії уміння, 7 РН категорії суспільні компетентності.

4. Формулювання результатів навчання.

 • 4. Формулювання результатів навчання.
 • Альтернативні варіанти формулювання результатів навчання категорії знання:
 • у формулюваннях змісту навчання – “Володіє знаннями в області математики, фізики, хімії та інших дисциплін, характерних для даного напряму”;
 • підкресленням того, чому служать знання - “має знання, необхідні для проектування …”.
 • Спосіб формулювання результатів навчання пов’язується із способом верифікації їх досягнення: у першому випадку логічним є “студент може назвати …”, у другому - “студент здатний пояснити …”.
 • Добра практика – результати навчання для програми описувати першим способом, а для окремих модулів – другим.

5. Особливість формування загальних компетентностей.

 • 5. Особливість формування загальних компетентностей.
 • Необхідно врахувати, що вони формуються не лише через зміст освіти, але й через технології викладання та навчання, через залучення студентів до активних суспільних діянь (із відповідним формальним врахуванням результатів).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка