Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка6/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

На основі: Fry H., Ketteridge S., Marshall S. A handbook for teaching and learning in higher education// London: Kogan Page, 2000.

 • На основі: Fry H., Ketteridge S., Marshall S. A handbook for teaching and learning in higher education// London: Kogan Page, 2000.
 • Починати опис результату навчання дієсловом дії, за яким іде об’єкт дієслова, а далі – фраза, яка формує контекст
 • Використовувати лише одне дієслово для опису одного результату навчання.
 • Уникати неточних термінів таких як “знати”, “розуміти”, “вчити”, “бути ознайомленим з”, “піддаватися впливу”, “бути знайомим з” та “усвідомлювати”. Дані терміни асоціюються з цілями викладачів, а не з результатами навчання.
 • Уникати складних речень. При необхідності використовуйте більше, ніж одне речення для зрозумілості.
 • Переконайтесь, що результати навчання для модуля співвідносяться із загальними результатами програми.
 • Результати навчання повинні бути видимими та вимірюваними.
 • Переконайтесь, що результати навчання є такими, яким можна дати оцінку.
 • При написанні результатів навчання пам’ятайте про обмеження у часі, протягом якого повинні бути досягненні ці результати, оскільки завжди є небезпека того, що автор може проявити надмірну амбіційність при написанні. Запитайте себе, чи реалістично досягти ці результати навчання за наявних часових та ресурсних обмежень.
 • Оскільки ви працюєте над написанням результатів навчання, пам’ятайте про те як ці результати будуть оцінені, а саме: як ви будете знати, що студент досяг цих результатів навчання? Якщо результати навчання є надто широкими, можуть виникнути труднощі при їх оцінюванні. І навпаки, якщо – занадто деталізованими, то перелік результатів навчання може бути надто довгим.
 • Перед завершенням запитайте колег і, можливо, колишніх студентів, чи написані результати навчання є зрозумілими для них.
 • При написанні результатів навчання для студентів другого та наступних курсів, намагайтесь уникнути перевантаження списку результатів навчання результатами, які взяті з нижніх рівнів таксономії Блума (наприклад, Знання та їх Розуміння в когнітивній сфері). Спробуйте поставити завдання студентам використати те, що вони вивчили, шляхом використанні результатів навчання, взятих з вищих категорій (наприклад, Застосування, Аналіз, Синтез та Оцінювання).

 • Рамки кваліфікацій та їх використання для розроблення та порівняння освітніх програм
 • Рамка кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The Framework of Qualifications for European Higher Education Area, FQ-EHEA)
 • Прийнята в 2005 р. на черговій Конференції міністрів освіти країн-підписантів Болонського процесу в Бергені.
 • В даній рамці описані вимоги до кваліфікацій усіх трьох циклів вищої освіти, а також до короткого циклу в межах першого циклу, причому ці вимоги не є пов’язані із предметною областю, до якої належить кваліфікація. В ЄПВО вона використовується для цілей визнання кваліфікацій, забезпечення якості та є основою для побудови студентоцентрованих освітніх програм
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • FQ-EHEA
 • Список дескрипторів:
 • Знання та розуміння.
 • Застосування знань та розумінь.
 • Формування суджень.
 • Комунікація.
 • Уміння навчатися.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя
 • (European Qualifications Framework for Life Long Learning,
 • EQF-LLL)
 • В 2008 році Європейський Парламент та Рада Міністрів схвалили EQF-LLL та рекомендували країнам-членам ЄС створювати на її основі свої національні рамки кваліфікацій.
 • В даній рамці описані вимоги до кваліфікацій восьми рівнів освіти, при цьому верхні 3 рівні (6-8) відповідають трьом циклам рамки FQ-EHEA
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • EQF-LLL
 • Список дескрипторів:
 • Знання.
 • Навички.
 • Широкі компетентності (акцент на автономність та відповідальність).
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • Національна рамка кваліфікацій (НРК)
 • Затверджена Постановою Кабінету Міністрів №1341 від 23 листопада 2011 року.
 • На сьогодні: не сертифікована, не використовується при побудові та порівнянні освітніх програм, не містить переліку кваліфікацій.
 • Список дескрипторів:
 • Знання.
 • Уміння
 • Комунікація
 • Автономність і відповідальність
 • Інтегральна компетентність
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • Секторальна рамка кваліфікацій (СРК)
 • Рамки кваліфікацій визначають лише вимоги до певного циклу вищої освіти без прив’язки до предметної області, а профіль програми чітко визначається конкретною спеціальністю.
 • Для згладжування цього розриву в рамках проекту ТЮНІНГ - “Гармонізація освітніх структур в Європі” в 2007 році ініційовано нову лінію Tuning-SQF (Sectoral Qualification Frameworks), основним завданням робіт в якій є розроблення методології проектування секторальних рамок кваліфікацій як інструментів узгодження європейських мета-рамок та основи для проектування освітніх програм в конкретних секторах вищої освіти.
 • При цьому сектор розглядається як поєднання суміжних галузей/дисциплін із більш-менш порівняльними профілями освітніх програм.
 • Тюнінг виділяє 5-6 основних секторів: Гуманітарні науки, творчі та виконавські дисципліни (як 1-2 сектори); Інженерія; Природничі науки; Науки про здоров’я; Соціальні науки.
 • Перші результати були досягнуті протягом 2008-2010 років, коли була розроблена СРК для сектора соціальних наук, який охоплював наступні предметні області: науки про бізнес, європейські студії, освіта, соціальна робота, право, психологія, міжнародні відносини.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • Висновки за результатами робіт над СРК протягом 2008-2014 років:
 • Оскільки СРК відображає суть сектора (предметної області, широкої галузі), то будуватися вона повинна викладачами – професіоналами, а не “функціонерами”, як це було із мета-рамками.
 • СРК повинна базуватися на чітко визначеній характеристиці профілю та додаткових вимірах, характерних для нього.
 • СРК описується самостійними (не кумулятивними) результатами навчання.
 • Повинна формулюватися зрозумілою для практичного запровадження мовою, рекомендований обсяг – 1 сторінка для кожного рівня освіти.
 • На сьогодні в Європейському просторі вищої освіти роботи по створенню СРК є на самому початку. Але, оскільки методика їх створення є вироблена, розробляються СРК незалежними командами фахівців, то слід очікувати нових секторальних рамок за визначеними секторами уже найближчим часом.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка