Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка7/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) створена в рамках пілотного проекту, профінансованого Європейською Комісією протягом 1988-1995 років, для підвищення мобільності студентів та взаємного визнання результатів навчання за кордоном

 • Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) створена в рамках пілотного проекту, профінансованого Європейською Комісією протягом 1988-1995 років, для підвищення мобільності студентів та взаємного визнання результатів навчання за кордоном
 • www.europa.int.eu/comm/education/socrates/ects
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Європейська кредитно-накопичувальна система – подальший розвиток ECTS, реалізований в рамках проекту TUNUNG протягом 2001-2006 років.

 • Європейська кредитно-накопичувальна система – подальший розвиток ECTS, реалізований в рамках проекту TUNUNG протягом 2001-2006 років.
 • Основною метою ECTS як кредитно-накопичувальної системи є створення умов для впровадження індивідуальних навчальних траєкторій, навчання впродовж життя. Вона є одним із основних інструментів для реалізації принципів Болонської декларації (прозорість систем освіти, багатоциклова система вищої освіти, підвищення мобільності студентів, взаємне визнання результатів навчання за кордоном).
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Європейська Кредитна Трансферно-накопичувальна Система

 • Європейська Кредитна Трансферно-накопичувальна Система
 • Європейська кредитно-трансферна система
 • 1. Трансфер змісту освіти.
 • 2. Трансфер обсягу навчальної діяльності.
 • 3. Трансфер результатів оцінювання.
 • Європейська кредитно-накопичувальна система
 • 1. Накопичування результатів навчання.
 • 2. Накопичування кредитів.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Празьке комюніке 2001 року: мета ЄКТС перетворення у загальновизнану всеєвропейську систему трансферу та накопичення кредитів, що є одним із ключових інструментів для створення спільного європейського освітянського простору.

 • Празьке комюніке 2001 року: мета ЄКТС перетворення у загальновизнану всеєвропейську систему трансферу та накопичення кредитів, що є одним із ключових інструментів для створення спільного європейського освітянського простору.
 • Основні завдання нової ЄКТС:
 • підтримка мобільності та перезарахування кредитів між різними секторами (університетський – неуніверситетський) на національному та міжнародному рівнях;
 • підтримка процесів перезарахування кредитів між різними навчальними середовищами (дистанційне навчання, самонавчання, робоча практика);
 • вдосконалення прозорості кваліфікацій і рівнів навчання (разом із Додатком до диплому);
 • сприяння доступу на ринок праці.

Як кредитно-трансферна система ЄКТС забезпечує:

 • Як кредитно-трансферна система ЄКТС забезпечує:
 • трансфер змісту освіти (шляхом використання узгоджених результатів навчання);
 • трансфер обсягу навчальної діяльності (шляхом перезарахування відповідної кількості кредитів);
 • трансфер результатів оцінювання (на основі використання Шкали оцінювання ЄКТС або Таблиці оцінок ЄКТС).
 • ЄКТС залишається основним інструментом забезпечення академічної мобільності.
 • Як кредитно-накопичувальна система ЄКТС дає можливість:
 • накопичування результатів навчання;
 • накопичування кредитів.

Навчальне навантаження студента являє собою час, зазвичай потрібний середньому студенту для завершення усіх видів навчальної діяльності (таких як лекції, семінари, проекти, практичні заняття, самостійна робота та екзамени), необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання.

 • Навчальне навантаження студента являє собою час, зазвичай потрібний середньому студенту для завершення усіх видів навчальної діяльності (таких як лекції, семінари, проекти, практичні заняття, самостійна робота та екзамени), необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання.
 • Методи визначення:
 • оцінювання викладачами;
 • оцінювання студентами (дискусії в групах, індивідуальний опит);
 • комбіноване оцінювання викладачами та студентами;
 • детальний запис фактичного навчального навантаження в щоденниках;
 • анкетування груп студентів наприкінці семестру (необхідно робити це неодноразово).

Кредит ЄКТС є одиницею вимірювання навчального навантаження студента і базується на визначенні, що 60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного року формального навчання (стаціонарне навчання протягом навчального року) і асоційованим результатам навчання. 30 кредитів ЄКТС, зазвичай, виділяються на семестр, і 20 – на триместр.

 • Кредит ЄКТС є одиницею вимірювання навчального навантаження студента і базується на визначенні, що 60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного року формального навчання (стаціонарне навчання протягом навчального року) і асоційованим результатам навчання. 30 кредитів ЄКТС, зазвичай, виділяються на семестр, і 20 – на триместр.
 • а) Призначення кредитів.
 • б) Присвоєння кредитів.
 • в) Трансфер кредитів.
 • г) Накопичення кредитів.
 • д) Використання кредитів ЄКТС у системі навчання впродовж життя.

МОДУЛЬ

 • МОДУЛЬ
 • Компонент освітньої програми (навчальна дисципліна, практика, дипломне проектування тощо) у випадку, коли сама програма є модуляризованою, тобто усі компоненти мають однаковий або кратний кредитний вимір (наприклад, 5 - 10 – 15 кредитів ЄКТС). В результаті успішного засвоєння усіх результатів навчання студенту присуджуються кредити ЄКТС, кількість яких дорівнює кредитному виміру даного модуля. Присудження частини кредитів (наприклад, за досягнення теоретичних результатів) не допускається (ЄКТС та проект Тюнінг).
 • Складові модуля:
 • Набір результатів навчання.
 • Обсяг модуля в кредитах ЄКТС.
 • Методи та критерії оцінювання.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка