Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка8/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Європейська кредитно-трансферна система

 • Європейська кредитно-трансферна система
 • Трансфер змісту освіти
 • Створення та належне відображення каталогів курсів (інформаційних пакетів);
 • Повнота та стиль відображення результатів навчання окремих модулів та програми в цілому;
 • Невикористання при описі програми та модулів загальновизнаних формулювань (європрограми, QAA, OECD).
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Європейська кредитно-трансферна система

 • Європейська кредитно-трансферна система
 • Трансфер обсягу навчальної діяльності
 • Некоректне оцінювання кредитного виміру модулів/дисциплін;
 • Вимоги повного співпадання кредитного виміру модулів для перезарахування;
 • Акцент на контактні години;
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Європейська кредитно-трансферна система

 • Європейська кредитно-трансферна система
 • Трансфер результатів оцінювання
 • Неправильне використання шкали ЄКТС;
 • Конфлікт оцінок FX та F;
 • Невизнання оцінок, отриманих за кордоном;
 • Перевід оцінок за нижньою шкалою.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Європейська кредитно-накопичувальна система

 • Європейська кредитно-накопичувальна система
 • Накопичування результатів навчання
 • Використання загальноприйнятої класифікації результатів навчання/компетентностей;
 • Формулювання результатів навчання;
 • Нормативні дисципліни;
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Європейська кредитно-накопичувальна система

 • Європейська кредитно-накопичувальна система
 • Накопичування кредитів
 • Визнання неформального навчання;
 • Нормативні дисципліни (нормативні результати навчання);
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Нерозуміння нової сутності ЄКТС як системи накопичення кредитів.

 • Нерозуміння нової сутності ЄКТС як системи накопичення кредитів.
 • Підміна ЄКТС на КМСОНП.
 • Відстала нормативно-правова база (наявні стандарти побудовані на застарілому підході).
 • Термінологічні неузгодженості.
 • Відсутність системи та єдиного підходу до підвищення кваліфікації координаторів ЄКТС університетів та факультетів.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Схвалений Конференцією міністрів освіти країн-учасників Болонського процесу в Єревані в травні 2015 р.

 • Схвалений Конференцією міністрів освіти країн-учасників Болонського процесу в Єревані в травні 2015 р.
 • ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm
 • Ключові властивості ЄКТС.
 • ЄКТС та Європейський простір вищої освіти.
 • Використання ЄКТС при створенні, реалізації та моніторингу освітніх програм.
 • Застосування ЄКТС для мобільності та визнання кредитів.
 • ЄКТС та навчання впродовж життя.
 • ЄКТС та забезпечення якості вищої освіти.
 • Основні документи ЄКТС.
 • Додатки
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Нові акценти Довідника користувача ЄКТС 2015 року

 • Нові акценти Довідника користувача ЄКТС 2015 року
 • Особлива увага питанням академічної мобільності (як ступеневої, так і кредитної).
 • Новий підхід до перезарахування оцінок в рамках мобільності.
 • Моніторинг застосування ЄКТС в процесах забезпечення якості.
 • Наголос на використанні ЄКТС в системі навчання впродовж життя.
 • Проблема визнання попереднього навчання, визнання неформального та інформального навчання.
 • Уточнення профілю програми.
 • Корисний набір прикладів в додатках.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

 • Європейські зразки стандартизації змісту освіти

Європейська хімічна тематична мережа

 • Європейська хімічна тематична мережа
 • (European Chemistry Thematic Network, ECTN)
 • одна із тематичних мереж програми Еразмус (Erasmus), членами на сьогодні є понад 150 університетів та 11 національних хімічних асоціацій
 • Reference Points for the Design and Delivery
 • of Degree Programmes in Chemistry
 • http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/chemistry.html)
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

БУДАПЕШТСЬКІ ДЕСКРИПТОРИ

 • БУДАПЕШТСЬКІ ДЕСКРИПТОРИ
 • Кваліфікація першого циклу (бакалавр з хімії) надається студентам, які:
 • Мають добре теоретичне підґрунтя в основних розділах хімії: неорганічна, органічна, фізична, біологічна та аналітична хімія; а також в додаток необхідну підготовку з математики та фізики.
 • Мають базові знання в декількох більш спеціалізованих підрозділах хімії (обчислювальна хімія, хімія матеріалів, макромолекулярна хімія, радіохімія).
 • Вибудували практичні навички з хімії підчас лабораторних курсів, принаймні в неорганічній, органічній та фізичній хімії, на яких вони працювали індивідуально та/або в групах в залежності від необхідності.
 • Розвинули загальні навички в контексті хімії, які можна застосувати і в інших контекстах.
 • Досягли необхідних стандартів знань та умінь, які надають їм можливість продовжити навчання на другому циклі вищої освіти.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

БУДАПЕШТСЬКІ ДЕСКРИПТОРИ

 • БУДАПЕШТСЬКІ ДЕСКРИПТОРИ
 • Такі випускники будуть:
 • Мати здатність збирати та інтерпретувати наукові дані та формулювати судження, які включають відображення наукових та етичних проблем.
 • Здатні комунікувати із поінформованою аудиторією стосовно інформації, ідей, проблем та рішень.
 • Мають достатні компетентності щоби претендувати на первинні загальні робочі місця, включаючи місця в хімічній індустрії.
 • Розвинули здатності до навчання на рівні, який дозволяє їм продовжити навчання із достатнім ступенем автономності.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка