Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка9/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 • Когнітивні уміння та навички з предметної області:
 • уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов’язаних з визначеним предметом знань;
 • уміння застосувати ці знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач подібного характеру;
 • навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних;
 • уміння визначати та застосовувати науку про систему мір та практику;
 • навички презентації наукового матеріалу та аргументів письмово/усно для проінформованої аудиторії;
 • обчислювальні навички та навички обробки даних, пов’язаних з інформацією та даними з хімії.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 • Практичні навички з предметної області:
 • навички безпечного використання хімічних матеріалів, беручи до уваги їх хімічні та фізичні властивості, включаючи будь-які ризики пов’язані з їх використанням;
 • уміння, які необхідні для проведення стандартних лабораторних процедур та використання інструментарію в синтетичній та аналітичній роботі у відношення до органічних та неорганічних систем;
 • навички моніторингу, шляхом спостереження та вимірювання хімічних властивостей, явищ та змін, та їх систематичне записування та документування;
 • уміння пояснювати дані, отриманих в результаті проведення лабораторних спостережень та вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 • Загальні компетентності:
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Планування та управління часом.
 • Усна та письмова комунікація рідною мовою.
 • Знання другої поширеної європейської мови.
 • Потенціал аналізу і синтезу (не тільки в хімії).
 • Потенціал до подальшого навчання.
 • Навички управління інформацією (здатність зібрати та аналізувати інформацію із різних джерел).
 • Здатність до адаптації в нових ситуаціях.
 • Вирішення проблем.
 • Прийняття рішень.
 • Групова робота.
 • Здатність працювати автономно.
 • Етичні зобов’язання.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
 • Знання з предметної області:
 • головні аспекти використання термінології з хімії, номенклатури, конвенції та одиниці;
 • головні типи хімічних реакцій та їх основні характеристики;
 • принципи та процедури, що використовуються в хімічному аналізі та характеристика хімічних сполук;
 • основні методи структурних досліджень, включаючи спектроскопію;
 • характеристика різних станів матерії та теорії, які використовуються для їх опису;
 • принципи термодинаміки та їх застосування в хімії;
 • принципи квантової механіки та їх застосування для опису структур та властивостей атомів та молекул;
 • кінетика хімічних змін, включаючи каталіз; механістичне представлення хімічних реакцій;
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
 • Знання з предметної області:
 • характерні властивості елементів та їх сполук, включаючи групові зв’язки та їх напрями в періодичній таблиці;
 • структурні властивості хімічних елементів та їх сполук, включаючи стереохімію;
 • властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних та металоорганічних сполук;
 • природа та поведінка функціональних груп в органічних молекулах;
 • головні синтетичні метаболічні шляхи в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом;
 • зв’язок між основними властивостями та властивостями окремих атомів та молекул, включаючи макромолекули, полімери тощо;
 • структура та реактивність важливих класів біомолекул та хімія основних біологічних процесів.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
 • Когнітивні уміння та навички з хімії:
 • уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов’язаних з визначеним предметом знань;
 • уміння застосувати ці знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач подібного характеру;
 • навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних;
 • уміння визначати та застосовувати науку про систему мір та практику;
 • навички презентації наукового матеріалу та аргументів письмово/усно для добре інформованої аудиторії;
 • обчислювальні навички та навички обробки даних, пов’язаних з інформацією та даними з хімії.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
 • Практичні навички з хімії:
 • навички безпечного використання хімічних матеріалів, беручи до уваги їх хімічні та фізичні властивості, включаючи будь-які ризики пов’язані з їх використанням;
 • уміння, які необхідні для проведення стандартних лабораторних процедур та використання інструментарію в синтетичній та аналітичній роботі у відношенні до органічних та неорганічних систем;
 • навички моніторингу шляхом спостереження та вимірювання хімічних властивостей, явищ, змін, та їх систематичне записування та документування;
 • уміння пояснювати дані, отриманих в результаті проведення лабораторних спостережень та вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією;
 • уміння оцінювати та управляти ризиками, пов’язаними із використанням хімічних речовин та лабораторних процедур.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка