Заступник Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобівСкачати 38,09 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір38,09 Kb.
 • Заступник Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів,
 • Заступник Головного державного інспектора України з контролю
 • якості лікарських засобів Косяченко Костянтин Леонідович
 • Шлях вдосконалення регуляторної політики українського фармацевтичного ринку
 • Назва проекту
 • Короткий зміст
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України»:
 • 1
 • - до ЗУ «Про лікарські засоби»
 • Прозорість та зрозумілість методів державного управління у сфері обігу лікарських засобів;
 • - уточнення повноважень посадових осіб з урахуванням змін в діючому законодавстві;
 • - введення нових понять до термінологічної бази Закону України «Про лікарські засоби».
 • - до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 • Не ефективний та не оперативний державний контроль якості лікарських засобів.
 • Попередження суб’єктів за 10 днів про перевірку унеможливлює виявлення неякісних та фальсифікованих ліків.
 • - виведення з під дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» здійснення державного контролю якості лікарських засобів;
 • - до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України
 • Відсутня кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів.
 • Свідоме виробництво та ввезення фальсифікованих ліків.
 • - до Кодексу України про адміністративні правопорушення
 • Відсутня відповідальності за обіг фальсифікованих лікарських засобів.
 • Безкарне виробництво та реалізація фальсифікованих ліків.
 • з'явиться адміністративна відповідальність за фальсифікацію зі збільшеним розміром штрафу до 1700 грн.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 2
 • Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення»
 • Розмір адмін.штрафів для правопорушників низький.
 • Кількість та види порушень законодавства з питань обігу лікарських засобів постійно зростають.
 • - збільшення розміру адміністративного штрафу за існуючі порушення до 1700 грн.;
 • - передбачає адміністративну відповідальність за порушення вимог під час заняття медичною (фармацевтичною) діяльності.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 3
 • Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України»
 • Відсутній актуальний та адаптований до європейського законодавства порядок заборони (зупинення) та вилучення з обігу неякісних та фальсифікованих лікарських засобів.
 • Порядок заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів діє понад 12 років та потребує актуалізації
 • Встановлення Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України який є аналогом європейського.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 4
 • Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. №1075»
 • Відсутня державна програма боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів.
 • Термін дії зазначеної державної програми минув, але її заходи потребують подальшої реалізації до отримання запланованого результату.
 • Продовження строку дії Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів на 2003-2008 роки до 2014 року або до затвердження відповідної нової загально державної програми.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 5
 • Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Розробка та впровадження асортименту вітчизняних лікарських засобів на заміну критичного імпорту»
 • Висока залежність України від імпортних лікарських засобів.
 • Населення купує дорогі імпортні ліки.
 • Висока залежність національного фармринку від трьох-чотирьох дистриб’юторів та відповідно низький рівень національної безпеки.
 • Держава витрачає значні кошти на закупівлю імпортних ліків.
 • Відсутні національні розробки (замовлення) та виробництво соціально орієнтованих ліків (діабетичні, онкологічні, протитуберкульозні та інші).
 • Запровадження заходів по розробці державної програми заміщення імпортних лікарських засобів вітчизняними та зменшення залежності України від імпорту лікарських засобів.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 6
 • Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Розробка та впровадження системи стандартизації фармацевтичної галузі»
 • Необхідно розробити та запровадити єдині стандарти у фармацевтичній галузі України, що врахують європейські настанови.
 • Національна нормативно-технічна та нормативно-правова бази потребує гармонізації зі стандартами ЄС (GMP, GDP, GCP, GLP, GPP ).
 • Запровадження єдиних стандартів у фармацевтичній галузі, що відповідають європейським стандартам та запровадження необхідної уніфікації;
 • - схвалення Концепції Державної цільової програми «Розробка та впровадження системи стандартизації фармацевтичної галузі», визначення Держлікінспекції державним замовником Програми.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 7
 • Проект постанови КМУ «Про збільшення статутного фонду державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
 • Необхідно забезпечити подальше існування та розвиток вітчизняного потужного наукового центру з досліджень та розробки лікарських засобів.
 • Єдиний в СНГ науковий центр, який здійснив розробку всіх вітчизняних лікарських засобів знаходиться на межі банкрутства у зв’язку з відсутністю державних замовлень
 • Виділення коштів на збереження наукового потенціалу світового рівня, забезпечення існування потужної наукової установи України з комплексної розробки лікарських засобів від діючої лікарської субстанції до готової лікарської форми з її промисловим впровадження;
 • Проект постанова КМУ «Про поповнення статутного фонду державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
 • Існує значна заборгованість по заробітній платі перед працівниками ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції».
 • - термінове погашення заборгованості по заробітній платі перед науковцями та іншими працівниками підприємства та визначенням порядку виділення відповідних коштів.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 8
 • Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку звітності виробників лікарських засобів»
 • Відсутня інформації про виробництво лікарських засобів в Україні.
 • Держава не володіє інформацією стосовно реальних обсягів виробництва вітчизняних лікарських засобів та не в змозі вживати заходи щодо оперативного виявлення та вилучення з обігу фальсифікату.
 • Запровадження звітності щодо обсягів виробництва лікарських засобів, заповнення внутрішнього ринку України та експорту;
 • - оперативне отримання інформації про обсяг фармацевтичного ринку України;
 • - вдосконалення системи боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 9
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»
 • Відсутній порядок збору та обробки інформації про ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення в Україні.
 • Моніторинг (порядок отримання, обробки, узагальнення) інформації про ціни на ліки не закріплено на правовому рівні.
 • Держава не володіє достовірною інформацією про ціни на ліки.
 • Запровадження моніторингу цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення;
 • - оперативне отримання інформації про цінову ситуацію в фармації;
 • - забезпечення можливості запровадження системи реімбурсації.
 • Назва проекту
 • Проблема та її суть
 • Короткий зміст
 • 10
 • Проект постанови КМУ "Про заходи щодо удосконалення державного регулювання ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення"
 • Ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що відпускаються населенню або закуповуються з бюджетні кошти потребує регулювання.
 • Здійснюється необґрунтоване зростання цін на лікарські засоби.
 • Реєстрація граничних оптово-відпускних і роздрібних цін на всі життєво необхідні ліки, ліки які закуповуються за державні кошти;.
 • - проведення експертизи заявлених цін, в т.ч. порівняння з даними відповідного моніторингу;
 • - гранична роздрібна ціна формується з урахуванням рентабельності;
 • - державне регулювання розповсюджується на всі лікарські засоби вітчизняного виробництва, які споживаються соціально незахищеними верствами населення;
 • - заборона торгівлі і закупівлі лікарських засобів за бюджетні кошти, якщо ціна на них не зареєстрована.
 • Довідково: Кількість міжнародних непатентованих назв (МНН), ціни на які підлягають державному регулюванню за діючим Національним переліком основних лікарських засобів – 215; у попередній редакції – 897. СКОРОЧЕННЯ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ БІЛЬШЕ, НІЖ У 4 РАЗИ!
 • Структура обсягу аптечних продаж у натуральному вираженні станом на 01.04.2009 р.
 • Назва препарату, виробник, форма випуску
 • Середня роздрібна ціна за уп., грн. (липень – серпень 2008)
 • Середня роздрібна ціна за уп., грн. (серпень 2009)
 • Приріст ціни, %
 • 2,58
 • 9,60
 • 272,09%
 • БАРІЮ СУЛЬФАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОСКОПІЇ, Істок-Плюс ТОВ, пор. д/п сусп. д/перор. застос. 100 г пакетик, №1
 • 3,77
 • 10,75
 • 185,15%
 • ВІТАМІН A, Київський вітамінний завод ВАТ, капс. м'які 100000 МО блістер, №10
 • 1,58
 • 4,65
 • 194,30%
 • ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ, Миколаївська ФФ ОКП, лінімент банка 40 г
 • 2,25
 • 5,00
 • 122,22%
 • ФОЛІЄВА КИСЛОТА, Київський вітамінний завод ВАТ, табл. 0,001 г блістер, №30
 • 1,59
 • 3,20
 • 101,26%
 • І
 • ІІ
 • Дозвільний
 • Декларативний
 • Кількість лікарських засобів за регулюючими переліками
 • 784 МНН
 • 215 МНН
 • Документи, що додаються до заяви
 • 7
 • 4
 • Термін реєстрації
 • 35 днів
 • 13 днів
 • Експертиза ціни
 • +
 • +*
 • Обмеження рентабельності при встановленні ціни
 • +
 • -
 • Передбачає впровадження реімбурсації
 • -
 • +
 • Міжнародна непатентована назва:
 • ДИКЛОФЕНАК
 • Фармакотерапевтична група:
 • М01АВ05 - нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
 • Основні показання для застосування:
 • ревматизм, ревматоїдний артрит, остеоартрит, спондиліт, подагра, люмбаго, невралгія, міалгія, біль при травматичних ушкодженнях опорно-рухального апарату і м'яких тканин, первинна дисменорея, симптоматичний засіб при інфекційних захворюваннях ЛОР-органів; офтальмологія
 • Форма випуску:
 • таблетки, капсули, драже по 50 мг
 • Торгова назва
 • Форма випуску (лікарська форма)
 • Виробник
 • Країна
 • Кіль-кість в упа-ковці
 • Гранична ціна за упаковку, грн.
 • Гранична роздрібна ціна за 1 лікарську форму, грн.
 • оптово-відпускна
 • роздрібна
 • ДИКЛОФЕНАК
 • таблетки по 50 мг
 • ВАТ "Червона зірка"
 • Україна
 • 30
 • 3,00
 • 4,20
 • 0,1400
 • ДИКЛОФЕНАК
 • таблетки по 50 мг
 • ВАТ "Червона зірка"
 • Україна
 • 10
 • 1,12
 • 1,57
 • 0,1568
 • ОРТОФЕН ФОРТЕ
 • капсули по 50 мг
 • ЗАТ "Технолог"
 • Україна
 • 20
 • 2,45
 • 3,43
 • 0,1715
 • ДИКЛОРАН
 • капсули по 50 мг
 • Unique
 • Індія
 • 100
 • 26,00
 • 36,40
 • 0,3640
 • ДИКЛОБЕРЛ 50
 • таблетки по 50 мг
 • Berlin-Chemie/Menarini Group
 • Німеччина
 • 50
 • 25,00
 • 35,00
 • 0,7000
 • НАКЛОФЕН
 • капсули по 50 мг
 • KRKA
 • Словенія
 • 20
 • 17,00
 • 23,80
 • 1,1900
 • ОЛФЕН-50 ЛАКТАБ
 • капсули по 50 мг
 • Mepha
 • Швейцарія
 • 20
 • 24,62
 • 34,47
 • 1,7234
 • КРАЇНА
 • МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛЗ
 • ЛЗ, ціни на які регулюються державою
 • Оптової ціни виробника (імпортера)
 • Оптової ціни дистриб'ютора; роздрібної ціни
 • СЛОВЕНІЯ
 • Гранична торговельна надбавка
 • ПОЛЬЩА
 • Державна реєстрація оптової ціни виробника;
 • Моніторинг;
 • Обмеження прибутковості вітчизняного виробника;
 • Переговори щодо цін на імпортні ЛЗ.
 • Диференційована торговельна надбавка
 • ЛЗ, вартість яких підлягає реімбурсації;
 • вітчизняні ЛЗ
 • УГОРЩИНА
 • Диференційована торговельна надбавка
 • Всі зареєстровані ЛЗ
 • ЕСТОНІЯ
 • Державна реєстрація оптової ціни виробника;
 • Моніторинг
 • Диференційована торговельна надбавка
 • Всі зареєстровані ЛЗ
 • ЧЕХІЯ
 • Державна реєстрація оптової ціни виробника;
 • Моніторинг
 • Диференційована торговельна надбавка
 • Всі зареєстровані ЛЗ

Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка