Затверджено наказ Державної судової адміністрації України від 23. 03. 2011 р. №73 інструкція з діловодства в Державній судовій адміністрації УкраїниСторінка6/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,95 Mb.
1   2   3   4   5   6

НАКАЗ
16 січня 2010 р.  

№ 20  

м. Київ

Заголовок до тексту (без абзацу)

Напис за встановленою формою (6 х 10) про державну реєстрацію нормативного акта

Текст (з абзацу)НАКАЗУЮ:

(далі текст наказу з абзацу)
Голова

 Підпис

Ініціали, прізвище

Лицьовий аркуш


ПОДАНО:

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:*

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)
* Перелік осіб з якими погоджується документ друкується у такій послідовності: перший заступник, заступники Голови, згідно з розподілом обов’язків; начальник юридичного управління, керівники заінтересованих структурних підрозділів ДСА.

Зворотній аркуш

Додаток 8


ПЕРЕЛІК

документів, що підлягають затвердженню
Акти (перевірок і ревізій, прийому закінчених будівництвом об'єктів, списання; експертизи; передачі справ; ліквідації установ)
Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо)
Звіти (про виборчу діяльність, відрядження, науково-дослідні роботи тощо)
Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо)
Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо)
Описи постійного зберігання
Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових документальних матеріалів, що створюються в установах із зазначенням строків зберігання документів, тощо)
Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції; розподілу продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової ради тощо)
Програми (проведення робіт і заходів, відряджень тощо)
Розцінки на здійснення робіт
Статути
Структура і штатна чисельність, штатні розписи
Форми уніфікованих документів

Додаток 9ПЕРЕЛІК

документів, на які ставиться гербова печатка
Акти (прийому закінчених будівництвом об'єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо)
Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів
Висновки і відгуки установ на дисертації й автореферати, що направляються до Вищої атестаційної комісії України
Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану і належну зарплату тощо)
Довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні доручення
Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про здійснення робіт тощо)
Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; технічні тощо)
Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо)
Заявки (на обладнання, винаходи тощо)
Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції
Посвідчення про відрядження
Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором, на капітальне будівництво тощо)
Листи гарантійні (на виконання робіт, послуг тощо)
Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями; преміями)
Протоколи (погодження планів поставок)
Реєстри (чеків, бюджетних доручень)
Специфікації (виробів, продукції тощо)
Статути державних підприємств (об'єднань)
Титульні списки
Штатні розписи
Додаток 10
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел. 277-76-15, факс 277-76-11, inbox@court.gov.ua

(Підрозділ, на який розписано документ)
Внутрішній номер №

(вихідна дата) (вихідний №)

на № (вих № сторони) від (вих дата сторони)( вхідний № ) від ( вхідна дата )
Посада

Адресат

П.І.Б
Зміст документу
( Текст )

Додатки: (Текст )

З повагою

( Посада)

( Ініціали, прізвище )

(Ініціали, прізвище виконавця ) ( телефон )


Додаток 11Реєстр передачі (вихідної) кореспонденції
___ _____________________ 200 рік
Адресат

Вихідний

номер

Всього відправлено листів __________

Всього пакетів (документів) ________


Всього марок на суму _______________________________________________

2,00 х___=

0,50 х___=

С6 х___=

1,00 х___=

0,30 х___=

С5 х___=

1,50 х___=

0,10 х___=

С4 х___=

0,70 х___=

0,05 х___=

Пак х___=

Посада працівника, який веде

роботу з вихідною кореспонденцією _______________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 12
Реєстр передачі (вихідної) кореспонденції
___ _____________________ 200 рік
Адресат

Вихідний

номер

Передав (посада) ________________ _____ ___________________

(підпис) (Ініціали, прізвище)

Прийняв (посада працівника, який веде

роботу з вихідною кореспонденцією) _______________________

(підпис) (Ініціали, прізвище)
Додаток 13


Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 26255795
С П И С О К

на відправлення рекомендованих листів по Україні
через Київ – 601

відправник: Державна судова адміністрація України

вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601Найменування установи або прізвище одержувача

Куди

Маса, кг

Плата за пересилання

№ касового чека

Повідомлення

Разом ____________________________________________________________

ПДВ_______________________________________________________________Загальна сума _____________________________________________________

Недозволених до пересилання вкладень немає
Начальник відділу

документального забезпечення та контролю ________________________
Прийняв __________________________________________________________________
Додаток 14
ПЕРЕЛІК

документів із зазначенням

строків виконання
Доручення з позначкою «терміново» – 7-денний строк з дня його одержання якщо інший строк не зазначено в документі.

Депутатський запит – не пізніш як у 15-денний строк з дня його одержання або інший строк, установлений Верховною Радою Укаїни

Звернення народного депутата України та депутата місцевої Ради народних депутатів – протягом не більш як 10 днів з дня одержання

Звернення Комітету Верховної Ради України розглядаються у порядку встановленому для розгляду депутатських звернень.

Депутатський запит групи народних депутатів України розглядається у порядку встановленому для розгляду запиту народного депутата України

Запити й звернення народних депутатів України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України для вжиття відповідних заходів, розглядаються відповідно в 10- та 5-денний строк після реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Голова ДСА або його заступники можуть встановити ще менший строк зазначений для виконання документа.

Документи з резолюцією Голови ДСА з позначкою «Для доповіді особисто» виконуються протягом трьох днів.

ЗМІСТНомер та назва розділу (підрозділу)Сторінка

1. Загальні положення
2. Опрацювання нормативно-правових документів
3. Порядок роботи із вхідною службовою кориспонденцією
4. Робота з вихідною службовою кориспонденцією
5. Контроль за виконаннм документів
6. Організація діловодства в ДСА
7. Робота з міжнародною кореспонденцією
8. Порядок оформлення та опрацювання документів
8.1. Складання документів
8.2. Оформлення документів
8.3. Датування документів
8.4. Індексація документів
8.5. Погодження документів
8.6. Засвідчення документів
8.7 Адресування документів

8.8. Резолюція8.9. Відмітка про проходження й виконання документів
8.10. Оформлення копій документів
8.11. Оформлення додатків до документів
8.12. Підготовка й оформлення документів до засідань колегії ДСА
8.13. Оформлення документів про відрядження
8.14. Розмноження документів
8.15. Надсилання та одержання документів електронною поштою
Додатки1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка