Завдання, методи і прийоми розвитку мови дошкільників Методична скарбничка для вихователяСкачати 22,47 Kb.
Дата конвертації25.01.2017
Розмір22,47 Kb.

Завдання, методи і прийоми розвитку мови дошкільників  

Методична скарбничка для вихователя

Навчально-мовленнєва діяльність дітей в ДНЗ

 • Рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей.
 • Кінцевою метою опанування рідної мови в дошкільному віці є засвоєння її літературних норм і культури мовлення, культури спілкування рідною мовою (формування комунікативної компетенції).

Навчально-мовленнєва діяльність в ДНЗ – це організована специфічна діяльність, яка протікає на мовленнєвому рівні в ході організованих навчальних занять, у мовленнєвих ігрових ситуаціях, в дидактичних іграх.

Слухання:

Говоріння:

 • запитання
 • відповіді
 • розповіді
 • описи
 • переказ
 • читання віршів тощо

Види навчально-мовленнєвої діяльності в ДНЗ

Чому діти не можуть висловитись, довести правильність свого рішення?

 • Дитина звикла до стереотипу “Дорослий завжди правий, слово дорослого - закон”.
 • Недостатньо розвинене мовлення, у якому є односкладові відповіді “так, ні” та дуже рідко складнопідрядні пояснювальні; діти висловлюються в основному простими реченнями.
 • Невміння дітей дотримуватися культури спілкування, знаходити компроміси, поступатися одне одному.

Збагачення словникового запасу

Формування граматичної будови мовлення

Виховання звукової культури мовлення

Розвиток діалогічного мовлення

Розвиток монологічного мовлення

Ознайомлення з художньою літературою

Навчання елементів грамоти

Навчити дітей вільно користуватися рідною мовою; правильно і зрозуміло викладати свої думки в усній формі

Завдання з розвитку мовлення та мовленнєвого спілкування

Види занять з розвитку мовлення

Ознайомлення з природним довкіллям

Ознайомлення з предметним довкіллям

Художня література

Сенсорне виховання

Мовленнєве спілкування

Українознавство

Основи здоров'я

Навчання елементів грамоти

Види мовленнєвих занять

Комплексні

Складаються з трьох цілком

самостійних мовних розділів:

 • Зв'язне мовлення (планується на кожному комплексному занятті)
 • Словник (або граматика);
 • Звукова культура мовлення (або словник)

Тематичні (спеціальні, домінантні)

Присвячується лише

одному мовному розділу

 • На такому занятті закріплюється мовленнєвий матеріал з комплексних занять та пропонується новий

Контрольні (з ІІ молодшої групи), комбіновані, інтегровані

Програмовий зміст комплексного заняття

До кожного розділу мовлення необхідно добирати з Програми конкретні навчальні завдання

(виховні завдання визначаються залежно від теми, змісту заняття і вікових особливостей дітей)

Приклад запису комплексного мовленнєвого заняття у середній групі

Мовленнєве спілкування. Тема “У світі гри та іграшки” (комплексне, групове)

Програмові завдання:

Зв'язне мовлення: продовжувати вчити дітей складати описові розповіді про іграшки за зразком вихователя.

Звукова культура мовлення: вправляти дітей у виокремленні першого звуку в словах.

Словник: збагачувати словник образними виразами, епітетами; продовжувати вчити відгадувати загадки.

Розвивально-виховні завдання: розвивати пам’ять, мислення, мовлення; виховувати інтерес до занять, позитивні риси характеру.

Програмовий зміст спеціального (тематичного) заняття

Програмовий зміст містить лише завдання над однією стороною мовлення; слід закріпити матеріал, який подавався на комплексних заняттях стосовно цієї сторони мовлення, та додатково спланувати одне нове завдання з цієї ж сторони мовлення


Приклад запису спеціального мовленнєвого заняття у середній групі

Мовленнєве спілкування. Тема “Хто живе під кригою?” (спеціальне, групове)

Програмові завдання:

Звукова культура: вправляти дітей у правильній вимові звука [р]; продовжувати вчити добирати слова із запропонованим звуком на початку та в кінці їх; інтонаційно виділяти (інтонувати) звуки в словах; робити елементарний (частковий) звуковий аналіз слів, виділяючи та підраховуючи кількість звуків у слові за допомогою нейтральних фішок (білих квадратиків).

Сприяти розвитку фонематичного слуху, чіткої артикуляції звуків мови, мовного дихання, мовлення, уваги, мислення, пам'яті, мовленнєвої й пізнавальної активності.

Виховувати позитивні риси характеру, інтерес до мовленнєвих занять.

Завдання словникової роботи


1.

2.

3.

4.

5.6.

7.

Методи та прийоми формування лексичної компетенції


Методи

Методи

Дидактичні ігри з лексики

Лексичні вправи

Відгадування та складання загадок

Дидактична розповідь вихователя,

Мовленнєвий зразок вихователя

Активне вимовляння слів дітьми

Вказівка

Показ і називання

Повторення, домовляння

Заохочення

Командне змагання

Завдання формування звукової культури мовлення


1.

2.

3.

4.

5.

Методи та прийоми формування фонетичної компетенції


Методи

Методи

Промовляння чистомовок

Читання з пам'яті скоромовок

Заучування, читання віршів,

Дидактичні ігри та вправи

Розповідь зі звуконаслідуванням

Артикуляційні вправи

Рухливі ігри, хороводи

Зразок мовлення вихователя

Артикуляція звуків мови

Імітація правильної звуковимови

Вказівка, домовляння

Заперечення, навмисна помилка

Суміжне мовлення; повторення

Ігрові прийоми, заохочення

Доручення

Завдання формування граматичної правильності мовлення


1.

2

3.

4.

5.

Методи та прийоми формування граматичної компетенції


Методи

Методи

Дидактичні ігри з граматики

Дидактичні вправи (граматичні)

Розповіді вихователя (

Самостійне складання розповідей дітьми (

Мовленнєвий зразок вихователя (

Запитання та відповіді дітей за малюнками

Повторення, домовляння

Порівняння

Ігрові ситуації, заохочення

Заперечення, навмисна помилка

Розвиток монологічного мовлення

Розвиток діалогічного мовлення


Форми

Методи та прийоми навчання зв'язного монологічного та діалогічного мовлення


Методи

Методи

Дидактичні ігри

Рухливі ігри з діалогом

Ігрові вправи

Моделювання ситуацій спілкування

Бесіди

Розмова вихователя з дітьми

Різні види переказу

Розповіді

Ігри-драматизації, різні види театрів, інсценування з іграшками

Зразок словесного доручення, звіти дитини про його виконання

Вказівка

Прийом створення спеціальних мовленнєвих ситуацій

Запитання вихователя

Запитання дітей

Відповіді вихователя

Відповіді дітей

Узагальнення

В навчанні розповідання:Заперечення, навмисна помилка

Ознайомлення з художньою літературою


Завдання

- Забезпечити засвоєння змісту твору

- Формувати елементарні уміння аналізувати твір

- Формувати вміння визначати жанр твору

- Вчити напам'ять вірші та переказувати художні твори

- Формувати самостійність у художньо-мовленнєвій та театрально-ігровій діяльності

Форми роботи

- читання

- бесіда

- заучування на пам’ять

- розповідання

- літературні вікторини

- тематичні дні

- показ різних видів театрів

- розгляд ілюстрацій

Комплексне використання методів і прийомів на заняттях з розвитку мовлення дошкільників


Методи та прийоми навчання

Показ з називанням

Позитивна випереджувальна оцінка

Сюрпризні та зацікавлюючі моменти

Заохочення

Бесіда

Розповідь

Читання

Ігри та ігрові вправи

Показ у дії

Моделювання ігрової ситуації

Розгляд наочного матеріалу

Сполучення хорових відповідей з 3-4 індивідуальними

Інтерактивні методи

Словесні доручення

Пояснення

Вказівка

Запитання, навмисна помилка

Багаторазове повторення

Інтерактивні методи розвитку мовлення


Інтерактивні технології ("inter" - взаємний, "act" – діяти; означає взаємодіяти, спілкуватися з будь-ким) - це спеціальна форма організації пізнавальної та комунікативної діяльності, у якій всі учасники охоплені спілкуванням (кожен вільно взаємодіє з кожним, бере участь у рівноправному обговоренні проблеми). Основний елемент інтерактивного заняття - діалог.

Мікрофон За і проти

Дебати Передбачення

Удвох Показуха

Ланцюжок “А що було б, коли б…?”

Снігова куля Уявна картина

Синтез думок “Що можна робити?”

Коло ідей Перевтілення

Загальний проект Казка навпаки

Асоціативна квітка Колаж

Дерево рішень Реклама

Метод багатоканальної діяльності Ділова гра

Дискусія Аналіз життєвих ситуацій

Мозкова атака КВК

Вікторина “Що? Де? Коли?”

Моделювання проблемних ситуацій Бесіда-діалог

Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка