Згідно з листом мону від 24. 02. 2010 року №1/9-109 «Про проведення он-лайн опитування вчителів з питань використання ікт» з 30 березня по 27 квітня 2010 року в рамках спільної програми “Партнерство у навчанні”Скачати 57,52 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір57,52 Kb.

згідно з листом МОНУ від 24.02.2010 року №1/9-109 «Про проведення он-лайн опитування вчителів з питань використання ІКТ» з 30 березня по 27 квітня 2010 року в рамках спільної програми “Партнерство у навчанні” («Майкрософт Україна») проводилось анкетування вчителів ЗНЗ з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 • згідно з листом МОНУ від 24.02.2010 року №1/9-109 «Про проведення он-лайн опитування вчителів з питань використання ІКТ» з 30 березня по 27 квітня 2010 року в рамках спільної програми “Партнерство у навчанні” («Майкрософт Україна») проводилось анкетування вчителів ЗНЗ з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій.

83% респондентів – недостатня кількість комп'ютерів для учнів;

 • 83% респондентів – недостатня кількість комп'ютерів для учнів;
 • Забезпеченість технікою:
 • в сільських школах – 97,8%
 • в міських – 93,4%
 • У 2009-2010 навчальному році В Україні на 1 ПК - 32 учні.
 • В Європі на 1 ПК – 3-5 учнів.

70% учнів мають доступ поза школою;

 • 70% учнів мають доступ поза школою;
 • 74% учнів мають мобільні телефони і користуються мобільним Інтернетом;
 • 67% вчителів підготовлені для використання ІКТ на уроках.
 • В опитуванні взяли участь 3864 українських педагогів.

 • перевірити ступінь готовності випускників використовувати ІКТ для навчання у школі та ВНЗ, а також для розв’язування практичних завдань у повсякденному житті;
 • визначити рівень сформованості у випускників навичок 21 століття: критичного мислення, креативного розв’язування проблем, співробітництва, вмінь спілкуватися та будувати відносини;
 • визначити рівень готовності вчителів інформатики до формування у учнів інформатичних компетентностей;
 • оцінити технічні можливості ЗНЗ щодо проведення дистанційних комп’ютерних моніторингів та якість підключення ЗНЗ, що братимуть участь у моніторингу, до глобальної мережі Інтернет;
 • створити відкритий навчальний портал для тестування учнів та вчителів, бази даних учасників дослідження, бази даних завдань практичного спрямування;
 • впровадити та експериментально перевірити систему дистанційної атестації випускників шкіл тощо.

Дистанційний моніторинг – одночасне тестування 1200 учнів із всіх областей України

 • Дистанційний моніторинг – одночасне тестування 1200 учнів із всіх областей України
 • Перевірка інформатичних компетентностей учнів;
 • Перевірка інформатичних компетентностей вчителів;
 • Перевірка готовності шкіл до реального використання комп'ютеризації

 • Лише 50% учнів розв'язали запропоновані завдання. Перевірку та оцінювання робіт учнів здійснювали вчителі шкіл за чіткими критеріями. Повторну перевірку здійснювали експерти. Розбіжність на 25% - вчителі
 • завищили оцінки.
 • 0,1% учнів (8 учнів)
 • виконали завдання
 • повністю

У понад 50 % учнів не сформовано такі інформатичні компетентності:

 • У понад 50 % учнів не сформовано такі інформатичні компетентності:
 • доступ до даних та відомостей: не вміють виключати невідповідні та несуттєві відомості (53%);
 • оцінювання даних: не вміють правильно з умови задачі виділяти потрібні вхідні та вихідні дані та їх кількість (53, 5%);
 • не вміють пояснювати критерії добору результатів (67,78%);
 • створення даних та відомостей: не вміють обґрунтувати добір форми подання результату (63, 39%);
 • не вміють правильно обирати засіб подання даних для розв’язування завдання (79,61%);
 • не розуміють призначення діаграм різних типів, не вміють свідомо обирати тип діаграми та аргументувати свій вибір (60, 14%);
 • керування даними: не вміють подавати дані у наочній формі для здійснення порівняння (64,90%);

не вміють враховувати особливості призначення підсумкового документа (56,93%);

 • не вміють враховувати особливості призначення підсумкового документа (56,93%);
 • повідомлення даних та відомостей: не вміють стисло і логічно грамотно викласти висновки щодо отриманих результатів (71,53%);
 • не вміють обгрунтовувати свої висновки (62,41%); не вміють структурувати створений документ з метою підвищення переконливості висновків (66,41%); не вміють оформлювати свої думки грамотно, правильно будувати речення (59,12%);
 • інтегрування даних: не розвинене критичне мислення (68,03%).

 • При перевірці виконаних вчителями завдань, що пропонувались учням, виявилась низька «успішність» вчителів – лише біля 3% виконали завдання повністю та отримали найбільший бал

 • Низькій рівень сфомованості інформатичних комптентностей, не готовність вчителів формувати інформатичні компетентності у учнів

відсутність Програми інформатизації для системи освіти (на найближчі 2-3 роки);

 • відсутність Програми інформатизації для системи освіти (на найближчі 2-3 роки);
 • відсутність стандартів ІКТ-компетентностей вчителів,учнів, керівників освіти;
 • забезпечення ЗНЗ; робочого місця вчителя, учня, керівника;
 • відсутність постійного і якісного підключення шкіл до Інтернету та відповідного стандарту;
 • відірваність завдань, які пропонуються на уроках, від практики;

заміна практичних завдань тестовими на знання конкретних програмних продуктів;

 • заміна практичних завдань тестовими на знання конкретних програмних продуктів;
 • неправильне розуміння учителями цілей і задач підготовки учнів-випускників до життя за умов економіки знань;
 • недостатня інтегрованість знань і умінь учнів з різних навчальних дисциплін.
 • Розділ або підрозділ навчальної програми
 • Курс за вибором, що розширює зміст розділу
 • Створення й показ слайдових презентацій.
 • Обробка мультимедійних даних.
 • Комп’ютерні презентації
 • Основи створення комп’ютерних презентацій
 • Служби Інтернету
 • Основи Інтернету
 • Системи обробки табличної інформації
 • Microsoft Excel у профільному навчанні
 • № розділу
 • Розділ навчальної програми. Академічний рівень
 • Години
 • Курс за вибором, що розширює зміст розділу. Профільний рівень
 • 10 клас (32 години + 3 години резервного часу)
 • 169 годин + 6 годин резервного часу
 • 1
 • Комп’ютерні презентації
 • 6
 • Основи створення комп’ютерних презентацій (33 год.)
 • 2
 • Текстовий процесор
 • 7
 • Сучасні офісні інформаційні технології. (68 год.)
 • 3
 • Системи обробки табличної інформації
 • 11
 • MS Excel у профільному навчанні (49 год.)
 • 3.1
 • Електронні таблиці. Табличний процесор
 • 5
 • 3.2
 • Аналіз даних у середовищі табличного процесора
 • 6
 • 4
 • Служби Інтернету
 • 6
 • Основи Інтернету (17 год.)
 • 4.1
 • Електронна пошта
 • 3
 • 4.2
 • Інтерактивне спілкування
 • 3
 • 5
 • Інформаційні технології у навчанні
 • 2
 • 2 год.
 • 5.1
 • Навчання в Інтернеті
 • 1
 • 5.2
 • Програмні засоби навчання іноземних мов
 • 1

«Інформатика. 10 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва “Школяр”

 • «Інформатика. 10 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва “Школяр”
 • «Інформатика. 10 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) видавництва “Ґенеза”,
 • «Інформатика. 10 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) видавництва “BHV”.

Керівник авторського колективу

 • Керівник авторського колективу
 • Морзе Наталія Вікторівна,
 • доктор пед. наук, професор,
 • проректор з навчально-наукових
 • питань інформатизації та
 • телекомунікаційних систем НУБіП
 • Комп’ютерні презентації та публікації
 • Створення й показ комп’ютерних презентацій
 • Обробка мультимедійних даних
 • Основи створення комп’ютерних публікацій
 • Текстовий процесор
 • Служби Інтернету
 • Електронна пошта
 • Інтерактивне спілкування
 • Інформаційні технології у навчанні
 • Програмні засоби навчання профільного предмету
 • Навчання в Інтернеті
 • Програмні засоби навчання іноземних мов

Внутрішня структура уроку

 • Кожен теоретичний блок підкріплюється практикою: постановка типового завдання, чіткий алгоритм його виконання , використання файлів-заготовок для акцентування уваги на головному
 • Теоретичний матеріал (відповіді на запитання уроку) подано в узагальненому вигляді та стислій формі; стиль мовлення відповідає віку учнів
 • Містить проблемні запитання та цікаві завдання для учнів
 • Містить контрольні запитання, що мають навчальну та практичну значущість
 • Дозволяє здійснити індивідуальний і диференційований підхід до навчання
 • Розділи завершуються завданнями для роботи над проектами

Структура папок з файлами-заготовками та додатковими матеріалами

 • Підручник “Інформатика. 10 клас”
 • рівень стандарту
 • академічний рівень (укр. і рос. мовами)
 • Збірник завдань “Інформатика. 10 клас”
 • (теоретичні та практичні завдання, тренувальні вправи, практичні роботи, завдання для тематичного оцінювання)
 • + СD-диск з додатковим матеріалом (файли-заготовки та ін.)
 • Сайт методичної підтримки курсу
 • (allinf.at.ua)

  • Календарне планування
  • Файли-заготовки для практичних завдань і практичних робіт
  • Корисні посилання
  • Форум
  • Гостьова книга
  • Консультування вчителів
  • Мережна спільнота вчителів, які навчають за підручниками нашого авторського колективу
 • Тема
 • Годин за програмою
 • Пунктів у підручнику
 • 1.
 • Текстовий процесор (Word 2007)
 • 8
 • 7
 • 2.
 • Комп’ютерні презентації та публікації :
 • 2.1. Створення і показ комп’ютерних презентацій
 • 5
 • 2.2. Обробка мультимедійних даних
 • 4
 • 3
 • 2.3. Основи створення комп’ютерних публікацій
 • 3
 • 2
 • 3.
 • Служби Інтернету:
 • 3.1. Електронна пошта
 • 4
 •  3
 • 3.2. Інтерактивне спілкування
 • 3
 • 4.
 • Програмні засоби навчального призначення:
 • 4.1. Програмні засоби навчання профільного предмету
 • 2
 • 1
 • 4.2. Навчання в Інтернеті
 • 1
 • 1
 • 4.3. Програмні засоби навчання іноземних мов
 • 1
 • 1
 •  
 • Резервний час
 • 4
 •  
 • Усього
 • 35
 •  
 • Тема
 • Годин за програмою
 • Пунктів у підручнику
 • 1.
 • Текстовий процесор (Word 2007)
 • 8
 • 7
 • 2.
 • Комп’ютерні презентації
 • 5
 • 5
 • 3.
 • Системи обробки табличної інформації:
 • 3.1. Електронні таблиці. Табличний процесор
 • 5
 • 5
 • 3.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора
 • 6
 • 4
 • 4.
 • Служби Інтернету:
 • 4.1. Електронна пошта
 • 3
 •  3
 • 4.2. Інтерактивне спілкування
 • 3
 • 5.
 • Програмні засоби навчального призначення:
 • 5.1. Навчання в Інтернеті
 • 1
 • 1
 • 5.2. Програмні засоби навчання іноземних мов
 • 1
 • 1
 •  
 • Резервний час
 • 2
 •  
 • Усього
 • 35
 •  
 • Практичні роботи відповідно до програми в 2-х варіантах
 • Підручник для 10 класу. Рівень стандарту, академічний рівень
 • автори – І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко
 • Практикум і робочий зошит
 • автори – І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук
 • Онлайнова навчальна система “Інформатика-10”
 • тематичні тестування та навчальні завдання в онлайновому середовищі для кожного уроку
 • 20% завдань, які вимагають лише простого знання фактів
 • 70% завдань, які вимагають зіставлення інформації, обмірковування, вигадливості
 • 10% завдань підвищеної складності, рівня “олімпіади користувача”
 • Завдання робочого зошиту
 • Портал «Інформатика в школі» - itosvita.ucoz.ua
 • онлайнові тести
 • розділи підручника
 • онлайнова навчальна система
 • вікі-спіль-нота: плани-конспекти уроків
 • програма й кален-дарне плану-вання
 • практичні роботи

Програма ІНФОРМАТИКА. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (1 година на тиждень)

 • Програма ІНФОРМАТИКА. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (1 година на тиждень)
 • автори: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова
 • 12 практичних робіт, не перевищує 25 хвилин

Петро Малий

 • Методичний супровід
 • курсу інформатики
 • для 9 класу
 • загальноосвітніх навчальних закладів.
 • 2010
 • http://testportal.if.ua/subject.php?course=1273
 • Поурочне планування
 • Мультимедійні
 • презентації
 • Матеріали
 • на диску
 • Онлайн
 • підтримка
 • Робочий зошит

Програми спецкурсів для 10-11 класів (за рахунок варіативного компоненту)

 • Інформаційні технології проектування” (автор Ю.О.Дорошенко) – 70 годин
 • “Сучасні офісні інформаційні технології” (автори Ю.О.Дорошенко, В.В.Лапінський та Л.А.Карташова) – 70 годин
 • «Основи візуального програмування» (автор І.О.Завадський) – 35 годин
 • «Основи комп’ютерної безпеки» (автори: В.П.Пасько, Н.С.Прокопенко) – 17 годин
 • «Основи веб-дизайну» (автори: І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко) – 35 голин
 • «Основи Інтернету» (автори: Ю.О.Дорошенко, І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко) – 17 годин

Програми спецкурсів для 10-11 класів (за рахунок варіативного компоненту)

 • «Основи створення комп’ютерних презентацій» (автори: І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко) – 17 годин
 • «Основи комп’ютерної графіки» (автори: Ю.О.Дорошенко, І.О.Завадський) для 10 класу – 35 годин
 • Курс за вибором “Основи інформаційних технологій. 10-11 класи” (2 години на тиждень, всього – 140 годин)
 • «Microsoft Excel у профільному навчанні» (автори А.П. Забарна, І.О. Завадський)
 • Курси за вибором
 • Мультимедійні інтерактивні навчальні курси
 • Основи веб-дизайну
 • Основи створення комп’ютерних презентацій
 • Основи візуального програмування
 • Основи Інтернету
 • Основи веб-дизайну
 • Розв’язання природничих задач у MS Excel

2-6 класи

 • 2-6 класи
 • Авторські програми;
 • «Сходинки до інформатики» для 2-4-х класів.
 • «Інформатика»
 • для 5—6-х класів. (Ривкінд Й.Я )
 • Пропедевтичний курс інформатики «Крок до інформатики. Шукачі скарбів» Коршунова О. В.
 • Навчально-методичний посібник для вчителя;
 • Навчальний посібник для учня;
 • Робочий зошит;
 • Комп’ютерна програма.
 • Навчальна програма з інформатики для 5-8 класів
 • «ШУКАЧІ СКАРБІВ. ІІ РІВЕНЬ»
 • 5 клас (1 година на тиждень)
 • І семестр
 • 1
 • Вступний урок. Правила поведінки в комп’ютерному класі
 • 1
 • 2
 • Повторення основних відомостей. Робота з клавіатурним тренажером
 • 3
 • 3
 • Текстовий редактор
 • 7
 • 4
 • Програму створення електронних презентацій
 • 4
 • Розв’язування логічних задач (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • ІІ семестр
 • 5
 • Мова програмування Скретч
 • 8
 • 6
 • Найпростіший графічний редактор (Paint аба його різновиди)
 • 7
 • Робота з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • 6 клас (1 година на тиждень)
 • І семестр
 • 1
 • Повторення вивченого в 5 класі
 • 2
 • 2
 • Інформація та інформаційні процеси
 • 8
 • 3
 • Операційна система
 • 5
 • Розв’язування логічних задач (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • ІІ семестр
 • 4
 • Моделювання
 • 4
 • 5
 • Мова програмування Скретч (продовження)
 • 7
 • 6
 • Розробка міні-проектів у середовищі Скретч
 • 4
 • Робота з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • «ШУКАЧІ СКАРБІВ. ІІ РІВЕНЬ»
 • 7 клас (1 година на тиждень)
 • І семестр
 • 1
 • Повторення вивченого в 6 класі. Робота з клавіатурним тренажером
 • 2
 • 2
 • Мова програмування Скретч (продовження)
 • 8
 • 3
 • Розробка міні-проектів у середовищі Скретч
 • 4
 • Розв’язування логічних задач (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • ІІ семестр
 • 4
 • Музичні редактори й музичні програвачі
 • 3
 • 5
 • Середовище Flash
 • 8
 • 6
 • Розробка міні-проектів у середовищі Flash
 • 5
 • Робота з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення (орієнтовне використання резервного часу)
 • 1
 • «ШУКАЧІ СКАРБІВ. ІІ РІВЕНЬ»
 • 8 клас (1 година на тиждень)
 • І семестр
 • 1
 • Повторення вивченого в 7 класі
 • 1
 • 2
 • Системи числення. Робота з клавіатурним тренажером
 • 5
 • 3
 • Комп’ютерна графіка
 • 2
 • 4
 • Графічний редактор растрової графіки
 • 7
 • Розв’язування логічних задач (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • ІІ семестр
 • 5
 • Мова сценаріїв Action Script
 • 8
 • 6
 • Розробка навчального програмного забезпечення в середовищі Flash
 • 6
 • 7
 • Підсумковий урок
 • 1
 • Робота з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення (орієнтовне використання резервного часу)
 • 2
 • «ШУКАЧІ СКАРБІВ. ІІ РІВЕНЬ»
 • Офіційний сайт спільноти «Скретч»
 • http://scratch.mit.edu/

“Основи робототехніки” (Кожемяка Д.І.)

 • Курс призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень.

Програма пропедевтичного курсу для учнів 5-6 класів

 • Програма пропедевтичного курсу для учнів 5-6 класів
 • «Основи програмування мовою Лого» (автор Пахомова Г.В.)
 • 1 година на тиждень.
 • http://www.aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=logo
 • Інформатика з 5 класу
 • кольоровий підручник
 • кольоровий робочий зошит
 • методичний посібник для вчителя
 • компакт-диск з інтерактивними вправами
 • автор – О.П. Казанцева
 • http://infomandry.osvita.info
 • ігрова сюжетна лінія
 • ретельно продумана та апробована методика
 • адаптованість матеріалу до вікових особливостей п’ятикласників
 • величезна кількість творчих і розвивальних завдань
 • http://infomandry.osvita.info
 • № з/п
 • Тема
 • Кількість годин
 • 1
 • Вступ. Інформація та інформаційні процеси
 • 6 (12)
 • 2
 • Основні пристрої комп’ютера
 • 4 (8)
 • 3
 • Операційна система
 • 4 (8)
 • 4
 • Графічний редактор Paint
 • 9 (18)
 • 5
 • Текстовий редактор
 • 9 (20)
 • 6
 • Резерв часу
 • 3 (4)
 • № з/п
 • Тема
 • Кількість годин
 • 1
 • Графічний редактор векторного типу
 • 7 (14)
 • 2
 • Електронні таблиці
 • 7 (16)
 • 3
 • Вступ до програмування
 • 7 (13)
 • 4
 • Глобальна мережа Інтернет
 • 4 (9)
 • 5
 • Комп’ютерні презентації
 • 7 (14)
 • 6
 • Резерв часу
 • 3 (4)

«Основи інформатики, 7 клас»

 • «Основи інформатики, 7 клас»
 • «Основи інформатики, 8 клас»
 • (автори: В.Володін, І.Володіна, .О.Дорошенко, Ю.Столяров)
 • Розраховані на вивчення у 7-х і 8-х класах 12-річної школи протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень).
 • http://www.svitinfo.com/book/
 • Ж-л "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №4, 2007
 • Ж-л "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №3, 2008
 • 8-14 листопада 2010 року оголошено Всесвітнім тижнем Міжнародного конкурсу «Бобер»
 • http://www.bober.net.ua

Всього взяли участь - 777 учнів Харківської області

 • Всього взяли участь - 777 учнів Харківської області

8-14 листопада 2010 року оголошено всесвітнім тижнем Міжнародного конкурсу «Бобер»

 • Прізвище ім'я по батькові координаторів – до 30 вересня
 • Списки учасників конкурсу надати до 10 жовтня
 • Конкурс призначений для учнів 5– 11 класів.
 • Конкурс проводиться в 3 вікових групах: БОБРЕНЯ для учнів 5 –7 класів;
 • БОБРИК для учнів 8 – 9 класів;
 • БОБЕР для учнів 10-11 класів.
 • Конкурс проводиться з 01.09.2010 р. до 01.03.2011 р.
 • Термін подання матеріалів не пізніше 31.01.2011 р.
 • Учасники конкурсу реєструються на сайті МЕРЕЖА ПАРТНЕРСТВО В НАВЧАННІ: http://ua.partnersinlearningnetwork.com
 • Після реєстрації необхідно приєднатися до спільноти СЬОМИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР».
 • Журі визначає 10 переможців конкурсу, серед яких 1 переможець отримує – суперприз.

metinf@list.ruБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка