Злет людського духу в літературі доби ВідродженняДата конвертації28.02.2017
Розмір40,7 Kb.

Злет людського духу в літературі доби Відродження

 • Тобі дана можливість впасти до рівня
 • тварини, але також і можливість
 • піднестися до рівня істоти богоподібної –
 • лише завдяки особистій внутрішній волі.
 • Піко делла Мірандола

Розділ об’єднує 5 тем. Завдання уроків:

 • Дізнатися про філософські погляди, життєві принципи, які стверджувала доба Відродження;
 • Пригадати з курсу всесвітньої історії про великі географічні відкриття цієї доби, про титанів Відродження та їхні здобутки;
 • Дізнатися про основні засади мистецтва Відродження, представників мистецтва Ренесансу, їхні твори;
 • Познайомитися із творами Франческо Петрарка та вивчити сонет напам’ять;
 • Дізнатися про Джованні Боккаччо та його збірку новел “Декамерон”, прочитати і переказати одну з новел;
 • Познайомитися із життям і творчістю Мігель де Сервантеса Сааведра і його романом “Дон Кіхот”, зрозуміти, чому герой цього роману – вічний образ світової літератури;
 • Познайомитися із життєвим і творчім шляхом Вільяма Шекспіра, вивчити напам’ять його сонет, прочитати і зрозуміти трагедію. “Гамлет”.
 • Запитання для уважних:
 • Скільки назв доби використано в цьому слайді?
 • Які це назви? Знайди, прочитай їх і запам’ятай.

АНТИЧНІ ЧАСИ ------- СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ------- ВІДРОДЖЕННЯ

 • Підручник стор. 210 – 219
 • ХІV – XVI ст. Розпочалася в Італії; це доба великих географічних відкриттів,
 • епоха бурливого розвитку науки;
 • розквіту мистецтв та
 • становлення високих загальнолюдських ідеалів:
 • ГУМАНІЗМ – вчення, засноване на визнанні цінності людини, її права на розвиток і вияв своїх здібностей;
 • ідея ЛЮДИНИ, чия гідність визначалася не знатністю походження, не званням чи багатством, а особисто доблестю, благородством у справах та думках;
 • Середньовіччя --------- у мистецтві в центрі завжди -------- Бог /
 • Мистецтво ВІДРОДЖЕННЯ ------------ у центрі ------ ЛЮДИНА
 • Визначальна ідеологія РЕНЕСАНСУ ------ безперечна віра в людину, її безмежні можливості.
 • Запитання для уважних:
 • В чому різниця ідеології Відродження у порівнянні із Середньовіччям?

Ф.Магеллан Васко да Гама Х.Колумб Великі географічні відкриття сприяли переходу від середньовіччя до Нового часу, разом з епохою Відродження і підйомом європейських національних держав. Вважають, що карти далеких земель, що розмножуються за допомогою нової друкарської машини, сприяли розвитку гуманістичного світогляду і розширенню кругозору, породивши нову епоху наукової та інтелектуальної цікавості. Просування європейців у нові землі призвело до створення і піднесення колоніальних імперій при контактах між Старим і Новим Світом відбувався колумбів обмін: планетою переміщалися рослини, тварини, продукти харчування, цілі народи (в тому числі раби), інфекційні хвороби, а також йшов культурний обмін між цивілізаціями, це був один з найважливіших етапів глобалізації в екології, сільському господарстві і культурі в історії. Європейські відкриття продовжилися і після епохи Великих географічних відкриттів, в результаті чого вся поверхня земної кулі була нанесена на карти, а далекі цивілізації змогли зустрітися одна з одною. Запитання для уважних: Яким подіям у Сибіру присвячено картину?

Титани Відродження Леонардо да Вінчі

 • Запитання для уважних:
 • Які картини художника використано у слайді?

Титани Відродження Рафаель

 • Запитання для уважних:
 • Які картини художника використано у слайді?

Титани Відродження Мікеланджело

 • Запитання для уважних:
 • Які скульптури та архітектурні споруди, що створив художник, ви бачите?

Найсуттєвішою особливістю епохи Відродження стало те, що саме в цей час філософія і наука виходять з-під патронату релігії, стають світськими знаннями, урізноманітнюються течії, розширюється коло проблем.

 • Найсуттєвішою особливістю епохи Відродження стало те, що саме в цей час філософія і наука виходять з-під патронату релігії, стають світськими знаннями, урізноманітнюються течії, розширюється коло проблем.
 • Величезним науковим досягненням цього періоду є відкриття польським вченим М. Коперником (1473—1543 pp.) геліоцентричної системи, описаної в його безсмертному творінні "Про обертання небесних сфер". Проте, описуючи рухи планет навколо Сонця, він продовжував наслідувати Птоломея, вважаючи їх орбіти круговими.
 • У 1618 р. була опублікована праця німецького астронома І. Кеплера, в якій стверджувалося, що планети рухаються не за круговими, а за еліптичними орбітами.
 • В 1623 р. Г. Галілей навів докази, що підтверджували теорію М. Коперника, чим викликав хвилю гніву з боку церкви.
 • Нарешті, у 1686 p. І. Ньютон сформулював закон всесвітнього тяжіння.
 • Ці наукові відкриття поклали край вигадкам космографії.

ЗАВДАННЯ: за опорним конспектом складіть розповідь про культуру і мистецтво доби Відродження

 • Культура і мистецтво доби Відродження
 • ХІV – XVI ст.
 • Італія
 • географічні відкриття
 • розвиток науки
 • Відродження (Ренесанс)
 • Гуманізм
 • (humanus – людяний)
 • Петрарка (Італія)
 • Шекспір (Англія)
 • Боккаччо (Італія)
 • Сервантес (Іспанія)
 • Леонардо да Вінчі (Італія) Рафаель (Італія) Мікеланджело (Італія)
 • Людина
 • “Яке чудо природи – людина”

Франческо Петрарка - видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в “Книзі пісень”

 • Підручник стор.220 – 224
 • Поет умів об’єднати небо і землю
 • К. Батюшков
 • Та всесвітню славу принесла йому любовна лірика "Книга пісень", присвячена Лаурі - жінці, яку він випадково зустрів у церкві і яка полонила його на все життя.
 • Цикл віршів із двох частин ("На життя мадонни Лаури" і "На смерть мадонни Лаури") обіймає 317 сонетів, 29 канцон, 9 секстин, 7 балад і 4 мадригали, складаючи своєрідний щоденник, у якому любовні переживання показані в усій їхній суперечливості та мінливості.
 • Любовна лірика Петрарки стала класичним зразком поезії, збагативши її музикальністю, образною витонченістю, стилістикою поетичних засобів, зокрема використанням антитез та риторичних запитань, які підкреслюють душевні переживання.
 • Завдання для всіх:
 • Порівняйте сонети Петрарка українською (підручник) та російський переклад (презентація) .
 • Оберіть один, якій вивчите напам’ять.
 • Підготовтеся прокоментувати тему, головну думку сонету та образи, які використав поет.

СОНЕТИ

 • 61
 • Благословен день, месяц, лето, час
 • И миг, когда мой взор те очи встретил!
 • Благословен тот край, и дол тот светел,
 • Где пленником я стал прекрасных глаз!
 • Благословенна боль, что в первый раз
 • Я ощутил, когда и не приметил,
 • Как глубоко пронзен стрелой, что метил
 • Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!
 • Благословенны жалобы и стоны,
 • Какими оглашал я сон дубрав,
 • Будя отзвучья именем Мадонны!
 • Благословенны вы, что столько слав
 • Стяжали ей, певучие канцоны,
 • Дум золотых о ней, единой, сплав!
 • 132
 • Коль не любовь сей жар, какой недуг
 • Меня знобит? Коль он – любовь, то что же
 • Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..
 • Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..
 • На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
 • Коль им пленен, напрасны стоны. То же,
 • Что в жизни смерть, – любовь. На боль похоже
 • Блаженство. "Страсть", "страданье" – тот же звук.
 • Призвал ли я иль принял поневоле
 • Чужую власть?.. Блуждает разум мой.
 • Я – утлый челн в стихийном произволе.
 • И кормщика над праздной нет кормой.
 • Чего хочу – с самим собой в расколе,
 • Не знаю. В зной – дрожу; горю – зимой.

162

 • 162
 • Блаженные и радостные травы
 • Ложатся под стопы моей Мадонны,
 • Прельстительным речам внимают склоны,
 • Оберегая след благой потравы.
 • Фиалочки и бледные купавы,
 • Пускай незрелый лист зеленой кроны
 • Живому солнцу не чинит препоны,
 • Ласкающему вас лучами славы.
 • Округа нежная, река живая,
 • Лелейте дивный лик и эти очи,
 • Живого солнца пылкий блеск впивая;
 • Сколь мысли с вами сладиться охочи!
 • Отныне и скала окрест любая
 • Вспылает мне подобно, что есть мочи
 • 267
 • Увы, прекрасный лик! Сладчайший взгляд!
 • Пленительность осанки горделивой!
 • Слова, что ум, и дикий, и кичливый,
 • Смиряя, мощным жалкого творят!
 • Увы и нежный смех! Пускай пронзят
 • Его струи – была бы смерть счастливой!
 • Дух царственный, не в поздний век и лживый
 • Ты властвовал бы, высоко подъят.
 • Пылать мне вами и дышать мне вами:
 • Весь был я ваш; и ныне, вас лишенный,
 • Любую боль я б ощутил едва.
 • Вы полнили надеждой и мечтами
 • Разлуки час с красой одушевленной:
 • Но ветер уносил ее слова.

312

 • 312
 • Ни ясных звезд блуждающие станы,
 • Ни полные на взморье паруса,
 • Ни с пестрым зверем темные леса,
 • Ни всадники в доспехах средь поляны,
 • Ни гости с вестью про чужие страны,
 • Ни рифм любовных сладкая краса,
 • Ни милых жен поющих голоса
 • Во мгле садов, где шепчутся фонтаны,
 • Ничто не тронет сердца моего.
 • Все погребло с собой мое светило,
 • Что сердцу было зеркалом всего.
 • Жизнь однозвучна. Зрелище уныло,
 • Лишь в смерти вновь увижу то, чего
 • Мне лучше б никогда не видеть было.
 • Цитаты и aфоризмы
 • В делах спорных суждения различны, но истина всегда одна.
 • Похвала полезна умному, вредна глупому.
 • Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделения.
 • Что может быть на свете прекраснее, что может быть достойнее человека и что может в большей степени уподобить ею Господу, чем служение людям по мере своих сил? Тот, кто способен служить людям и не делает этого, отвергает высочайший долг человека, и поэтому ему должно быть отказано в имени и природе человека.
 • Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел применять твои знания к твоим нуждам.

Джованні Боккаччо (1313 – 1375) зачинатель нової європейської прози. Збірка новел “Декамерон”, її композиція і тематичне багатство.

 • один із засновників інтимної гуманістичної літератури італійського Відродження,
 • автор знаменитого "Декамерона", поем та роману "Філоколо".
 • "Декамерон" - це збірка реалістичних новел, об'єднаних тематикою та гуманістичною спрямованістю; основний зміст їх - розкриття аморальності папського двору, розпусти монахів, висміювання аскетичної моралі середньовіччя, уславлення земних насолод, чуттєвої любові.
 • Новели пройняті духом вільнодумства, добрим гумором.
 • Підручник стор. 225 - 236

“Зачинається книга, іменована Декамерон, прозвана Принц Галеотто, у якій міститься сто оповідок, що розказали за десять днів семеро дам і троє кавалерів”.

 • Декамерон перекладається як “десятиденник”;
 • Починається з опису чуми. Чума – це і реальна катастрофа (епідемія 1348 року), і символічний образ, що є рамкою твору. Це образ кризового стану світу під час переходу до епохи Відродження;
 • 10 молодих людей протягом 10 днів розповідають кожен по 10 новел. Загальна кількість 100.
 • НОВЕЛА –(іт. Novella – новина) – невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.
 • Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів.
 • Завдання для всіх:
 • За підручником прочитайте стор. 227 – 231
 • і оберіть в описі чуми фразу,
 • яка на вашу думка є найвагомішою.
 • Прочитайте одну з оповідок і
 • підготуйтеся її виразно переказати.

Мігель де Сервантес Сааведра – автор роману “Дон Кіхот” Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості Дон Кіхот – вічний образ всесвітньої літератури

 • Десь на небесах Сервантес, творець “Дон Кіхота”,
 • з сумною посмішкою очікує того, хто народиться,
 • щоб зрозуміти його.
 • Хосе Ортега-і-Гассет
 • Між обладунками ій успіхами
 • Дон Кіхот обирає обладунки
 • Ф.Крівін
 • Від великого до смішного - один крок.
 • Ж.-Ф. Мармонтель
 • Кожна людина є трішки Дон Кіхотом…
 • В.Г.Бєлінський

ЦІКАВО!!! “Дон Кіхот” за кількістю перекладів поступається тільки Біблії. Роман був задуманий як пародія на середньовічні рицарські романи. У творі 660 персонажів. У центрі роману – подорож ідальго Дон Кіхота разом зі зброєносцем Санчо Панса Іспанією Х VI століття з метою захистити бідних та знедолених.

 • Підручник стор. 237 – 240 – біографія письменника;
 • Читати розділи роману – стор. 240 – 327
 • Розкажіть про вчинки Дон Кіхота, які він вважав подвигами. Чи є вони такими насправді?
 • Розділ VІІІ – Чому Дон Кіхот вирішив битися з вітряками?
 • Що радить йому Санчо Панса?
 • Які риси виявляє Дон Кіхот під час своїх подорожей?

Роздивіться уважно ілюстрації різних художників різних часів до твору й дайте відповідь на запитання: “Якими постають перед нами герої роману Сервантеса?”

Кто говорит, что умер Дон Кихот?

 • Кто говорит, что умер Дон Кихот?
 • Вы этому, пожалуйста, не верьте;
 • Он не подвластен времени и смерти,
 • Он в новый собирается поход.
 • А ветряные мельницы скрипят,
 • У Санчо Панса равнодушный взгляд,-
 • Ему-то совершенно не с руки
 • Большие, как медали, синяки,
 • И знает он, что испокон веков
 • На благородстве ловят чудаков,
 • Что прежде, чем кого-нибудь спасёшь,
 • Разбойничий получишь в спину нож…
 • К тому ж спокойней дома, чем в седле.
 • Но рыцари остались на земле!
 • Кто говорит, что умер Дон Кихот?
 • Он в новый собирается поход!
 • Кто говорит, что умер Дон Кихот?.. Ю.Друнина

Контрольні завдання та запитання:

 • І Поєднайте авторів та назви їхніх творів
 • Мікеланджело - “Ромео і Джульєтта”
 • Рафаель - “Дон Кіхот”
 • Леонардо да Вінчі - “Сікстинська мадона”
 • Тиціан - “Даная”
 • Шекспір - “Джоконда”
 • Сервантес - “Давид”
 • ІІ Продовжте речення :
 • - Петрарку вважають поетом-гуманістом, тому що….
 • - Головні теми “Книги пісень” – це ….
 • - Сонет – це ….
 • - Новела – це ….
 • -” Дон Кіхот” поступається за кількістю перекладів лише ….
 • ІІІ слайд 13 – прочитайте уважно епіграфи до розділу про життя і творчий шлях М.Сервантеса. Підготуйтеся прокоментувати один із них.
 • ІV слайд 21 – як ви зрозуміли вірш Ю.Друніної? Прокоментуйте.

Контрольні завдання та запитання

 • Перекладіть слово “десятиденник” італійською мовою…
 • У якій країні жив Боккаччо? ( Франція? Іспанія? Італія?)
 • Хто був сучасником і другом Боккаччо? ( Петрарка? Шекспір? Сервантес?)
 • Чим характерна побудова “Декамерона”? (Поєднання новел? Прозовий твір із поетичними вставками? Поєднання невеликих поем?)
 • Хто оповідач у “Декамероні”? (Автор? Персоніфікований оповідач? Кілька оповідачів?)
 • Яким є жанр окремих оповідей у “Декамероні”? ( Оповідання? Канцони? Новели?)
 • Яка подія спричинила появу розповідей, що увійшли до “Декамерону”? ( Епідемія чуми? Конкурс оповідачів? Подорож у диліжансі?).
 • - Завдяки головному героєві роману Сервантеса у культурі та житті з’явилося таке поняття, як “донкіхотство”. Поміркуйте, що,по-вашому, позначає це поняття???

В.Шекспір геніальний англійський драматург і поет доби відродження

 • Увесь світ лицедіє.
 • В.Шекспір
 • Як ви розумієте вислів В.Шекспіра? Чому він міг так сказати?
 • Пригадайте, кого називають драматургами. Чому так названо Шекспіра?
 • Підручник стор. 328 – 330
 • Опрацюйте статтю підручника, складіть і запишіть за хронологічним принципом ланцюг життєвих і творчих подій у біографії Шекспіра.

Театр “ГЛОБУС”, театр Шекспіра

Сонети В.Шекспіра

 • Шекспир. Сонет 116
 • Мешать соединенью двух сердец Я не намерен. Может ли измена Любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь - над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане. Любовь - звезда, которою моряк Определяет место в океане. Любовь - не кукла жалкая в руках У времени, стирающего розы На пламенных устах и на щеках, И не страшны ей времени угрозы. А если я не прав и лжет мой стих, То нет любви - и нет стихов моих! Перевод С.Маршака
 • ***
 • Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not love Which alters when it alteration finds, Or bends with the remover to remove: O no! it is an ever-fixed mark That looks on tempests and is never shaken; It is the star to every wandering bark, Whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks Within his bending sickle's compass come: Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom.

Шекспир. Сонет 130

 • Шекспир. Сонет 130
 •  
 • Ее глаза на звезды не похожи Нельзя уста кораллами назвать, Не белоснежна плеч открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравненьях пышных оболгали. Перевод С.Маршака

Уж если ты разлюбишь так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре! Будь самой горькой из моих потерь,

 • Уж если ты разлюбишь так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре! Будь самой горькой из моих потерь,
 • Но только не последней каплей горя
 • И если скорбь сумею превозмочь, Не наноси удара из засады, Пусть долгая не разродится ночь Тоскливым утром - утром без отрады.
 • Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею, Оставь меня, чтоб снова ты постиг, Что это горе всех невзгод больнее.
 • Что нет невзгод, а есть одна беда.
 • Моей любви лишиться, навсегда!

Трагедія В.Шекспіра “Гамлет”, її філософсько-моральні мотиви

 • “ Гамлет ” є не тільки найбільш особистою, але також найбільш філософічною драмою Шекспіра. Герой трагедії – мислитель, а події трагедії підштовхують його думку до розбирання найважливіших, найтяжчих питань про мету існування, про вартість життя, про природу етичних понять та соціального ладу ”.
 • І.Франко
 • Філософська трагедія, тому що в ній порушено проблеми, пов’язані з основами людського буття!
 • Сукупність проблем у творі називається п р о б л е м а т и к о ю!
 • Проблема життя і смерті - ??? Через які образи та сюжетні лінії вирішується???
 • Проблема боротьби та бездіяльності - ??? Через які образи та сюжетні лінії вирішується???
 • Проблема любові та зради - ??? Через які образи та сюжетні лінії вирішується???

Робота з текстом трагедії

 • - Підручник стор. 331 – уважно познайомтеся з афішею (дійові особи) трагедії;
 • Поєднайте героїв трагедії та їх соціальний статус:
 • Лаерт королева Датська
 • Фортинбрас король Датський
 • Гертруда принц Датський
 • Гамлет друг Гамлета
 • Полоній придворні
 • Клавдій дочка Полонія
 • Розенкранц син Полонія
 • Гільденстерн принц Норвезький
 • Офелія королівський радник
 • Гораціо
 • ДІЯ І та ІІ – стор. 331 – 340 Запитання по тексту:
 • Яка подія приголомшила офіцерів?
 • Від кого про це дізнався Гамлет?
 • Як складаються на цей момент стосунки Гамлета та короля і королеви? Наведіть цитати, прокоментуйте.
 • Які стосунки складаються між Гамлетом та Офелією?
 • Як реагує на ці стосунки батько Офелії, Полоній?
 • Якою є причина божевілля Гамлета?
 • Чим викликано глибоке розчарування Гамлета?
 • Як Гамлет пояснює зміни у своєму настрої? З монологу Гамлета (сцена 2) випишіть цитати про це. Про що свідчать виписані цитати?

Читання тексту, роздуми, коментарі

 • Читання тексту, роздуми, коментарі
 • Дія ІІ, сцена 2 – монолог Гамлета “ Що він Гекубі…”
 • Дія ІІІ, сцена 1 – монолог Гамлета “Бути чи не бути?”
 • боротися померти підкоритися долі
 • діяти здатися змиритися із
 • ризикувати несправедливістю
 • Бути
 • Не бути


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка