Зно-2015 Нормативно-правове забезпечення зно інновації зовнішнього незалежного оцінювання Особливості вступної кампаніїСкачати 45,95 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір45,95 Kb.

ЗНО-2015

Нормативно-правове забезпечення ЗНО

Інновації зовнішнього незалежного оцінювання

Особливості вступної кампанії

Особливості проведення

Нормативно-правове забезпечення ЗНО-2015

Наказ МОНУ від 01 жовтня 2014 року №1120 «Про

деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році».

Наказ МОНУ від 01 жовтня 2014 року № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».
 • Наказ МОНУ від 05 листопада 2014 року № 1276 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121»

Наказ МОНУ від 17 жовтня 2014 № 1177 «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році»

Наказ МОНУ від 27 листопада 2014 року № 1393 «Про затвердження Календарного плану підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти...»

Наказ УЦОЯО від 16 жовтня 2014 року № 106 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році»

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.14 №1120

2. Встановити, що:


 • Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, проводитиметься у квітні-липні.

 • 3) Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури є обов’язковим для усіх абітурієнтів, які бажають здобувати вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та бакалавра (спеціаліста або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)

  4) Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень – українська мова) зараховується як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року

КАЛЕНДАР ЗНО-2015


Інновації ЗНО-2015

П’ять головних інновацій ЗНО-2015

У 2015 році буде змінена система визначення результатів ЗНО

(поріг «склав – не склав»)

При вступі до ВНЗ чинним буде лише Сертифікат 2015 року

З української мови і літератури та математики будуть запроваджені тести двох рівнів

Результати ЗНО з української мови і літератури будуть зараховані як оцінка ДПА

Зменшено кількість предметів ЗНО

1

2

3

4

5

Предмети ЗНО-2015

 1. Українська мова і література

 2. Історія України

 3. Математика

 4. Біологія

 5. Географія

 6. Фізика

 7. Хімія

 8. Російська мова

 9. Англійська мова

 10. Німецька мова

 11. Іспанська мова

 12. Французька мова

Із переліку предметів ЗНО були виключені

 Світова література

 Всесвітня історія

Термін дії Сертифіката ЗНО

Термін дії сертифіката ЗНО –

1 рік.

Абітурієнти 2015 року подають до ВНЗ сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

Випускники, які мають Сертифікати ЗНО минулих років і планують у 2015 році вступати до ВНЗ, повинні зареєструватися та пройти ЗНО-2015.

Поріг «склав – не склав»

Замість відносного критерію встановлення порогового бала (124) буде застосовано абсолютний критерій –

«пороговий бал» («склав»/«не склав»).

«Пороговий бал» буде визначено для кожного тесту групою експертів .

«Пороговий бал» - це та кількість балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.

Ті учасники, які набрали менше тестових балів, ніж «пороговий бал», вважаються такими, що

не склали ЗНО.

Вони не зможуть подавати результати з цього предмета до

приймальних комісій ВНЗ.

Результати учасників, що подолали поріг, переводяться у шкалу 100-200 балів.

не склав

склав

пороговий

бал

Для сертифікаційних робот з різних предметів поріг “склав/не склав” буде різний.

Дворівневі тести

Сертифікаційні роботи (тести) із української мови і літератури, математики матимуть два рівня складності:

базовий та поглиблений. Тест поглибленого рівня має базову частину та додаткові складніші завдання.

У правилах прийому до ВНЗ будуть визначені спеціальності, для вступу на які вимагатимуть результати поглибленого рівня.

Абітурієнт, який виконає поглиблений рівень, отримає дві оцінки у шкалі 100-200 балів: за базовий і поглиблений рівні і може використовувати їх при вступі до ВНЗ окремо.

Абітурієнти будуть вказувати потрібний їм для вступу рівень під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Відповіді на завдання тесту поглибленого рівня абітурієнт вносить: з математики - до бланків А і Б; з української мови і літератури – до бланків А,Б і А+, Б+

Поєднання ЗНО із ДПА

Державна підсумкова атестація з української мови для всіх випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Результат виконання завдань з української мови базового рівня (№1-33 та №58) сертифікаційної роботи ЗНО з української мови і літератури буде зараховуватися як результат ДПА з української мови.

Випускник отримає

два результати

(до 15 травня 2015 р):

2

Тестові бали будуть переведені у 12-бальну шкалу.

Результат

виконання усіх завдань ЗНО з української мови і літератури. Якщо абітурієнт «склав» ЗНО, він отримає результат у шкалі 100-200 балів.

1

ЗНО з української мови і літератури

відбудеться

24 квітня

ЗНО з української мови і літератури

є обов’язковим для усіх абітурієнтів та випускників

старшої школи ЗНЗ

У разі отримання результату «не склав» випускники та абітурієнти не будуть проходити й інші тести ЗНО та не стануть студентами ВНЗ України у 2015 році.

Поєднання ЗНО із ДПА

Якщо випускник 2015 року отримає результат «не склав» з тесту з української мови і літератури, навчальний заклад проведе для нього ДПА окремо від ЗНО, щоб учень міг отримати атестат.

У випадку, якщо учень зареєструвався на ЗНО, але через стан здоров’я чи форс-мажорні обставини не потрапив до пункту тестування – школа повинна провести ДПА для такого учня окремо також за самостійно розробленими завданнями. А ЗНО з української мови та літератури для вступу у виш випускник складатиме під час додаткової сесії.

Особливості вступної кампанії у 2015 році

Вступник може подавати документи не більше, ніж до п'яти вищих навчальних закладів та не більше, ніж на три напрями підготовки (спеціальності).

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році затверджені Наказом МОНУ №1172 від 15.10.2014.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв від 1 до 15, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.

До кожної зі складових конкурсного бала  застосовуватимуться вагові коефіцієнти.

Правилами прийому до вищого навчального закладу встановлюється:

перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, рівень складності (базовий або поглиблений) завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного бала, вага кожного з яких має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала

вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала

Правилами прийому до вищого навчального закладу встановлюється:

вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), що має становити не більш як 25 відсотків конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку-галузь знань 0202 "Мистецтво" та напрям 6.060102 "Архітектура", вага бала якого може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала;

вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань наведено у додатку 5 до цих Умов)) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.

Конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

Лист МОНУ від 09.12.2014 № 1/9-634

Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2015 році

Конкурсний бал для осіб, які вступають до ВНЗ за результатами ЗНО, вираховується за формулою:

КБ = (K1*П1+K2*П2+K3*П3+K4*П4 +K5*А) + БОУ + БПК, де

КБ – конкурсний бал,

П1, П2, П3, П4 - результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3, за предметом 4 (або бала за конкурс творчих або фізичних здібностей);

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту;

БОУ – бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або бал за особливі успіхи призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного спрямувань наведено у додатку 5 до “Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за № 1390/26167).

БПК – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу.

При цьому К1+ К2+ К3+ К4+ К5=1

Додаткові бали: БОУ та БПК знаходиться в межах від 0 до 10 балів.

На практиці навчальні заклади можуть встановити конкретні фіксовані значення додаткових балів - до 10, що становитиме до 5% основного конкурсного бала.

Згідно з Умовами прийому, вагові коефіцієнти повинні становити:

для сертифікатів ЗНО

не менше 20% конкурсного бала (min 0,2)

для середнього бала атестата

(за 200 бальною шкалою)

не більше 10% (max 0,1)

для результатів конкурсу розумових і фізичних здібностей :

1) вступ на спеціальності з галузі «Мистецтво» та спеціальність «Архітектура»,

2) вступ на решту напрямів підготовки

1) не більше 50% (max 0,5)

2) не більше 25% (max 0,25)

за призове місце на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів чи III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; за успішне закінчення підготовчих курсів вишу, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин, а термін навчання – не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності

не більше 5% (max 0,05)

Випускники 2015 року, які згідно з чинним законодавством проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, також зможуть отримати атестат державного зразка, скласти ЗНО і вступити до ВНЗ України. Щоб таким учням стати студентами українських ВНЗ, їм потрібно отримати український атестат державного зразка.

Для цього таким особам потрібно в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, пройти екстернатом річне оцінювання та атестацію

(Лист МОН №1/9-535 від 14.10.2014).

Якщо цей випускник хоче стати у 2015 році студентом ВНЗ України, він також має зареєструватись і скласти 24 квітня ДПА з української мови у поєднанні із ЗНО.Важливо!

Додатково

Підготовка до ЗНО
 • Програми зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Характеристики сертифікаційних робіт;
 • Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов та критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з математики.
 • Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови і літератури та математики (базовий та поглиблений рівні),
 • Спецвипуски “ТІМО абітурієнт”;
 • Тести 2008 – 2014 р.р.
 • Пробне ЗНО 2015

Тривалість та кількість завдань з предметів ЗНО у 2015 році
Предмет

Тривалість тестування (хв.)

Кількість завдань

Максимальна к-ть балів

Бланки відповідей

1

Фізика

180

34

54 (56)

А

2

Історія України

135

56

90

А

3

Російська мова

150

51

88

А, Б

4

Географія

150

58

92

А

5

Хімія

150

54 (60)

86 (94)

А

6

Біологія

120

50 (54)

76 (84)

А

7

Англійська мова

120

43

56

А, Б

8

Німецька мова

9

Французька мова

10

Іспанська мова

Форми завдань, які використовуються в сертифікаційних роботах ЗНО 2015 року
Предмет

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

(0 або 1)Завдання на встановлення відповідності

(0, 1, 2, 3 або 4)Завдання на встановлення правильної послідовності

(0, 1, 2 або 3)Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

(0 або 2)Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів відповіді

(0, 1, 2 або 3)Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 3 груп запропонованих варіантів відповіді

(0, 1, 2 або 3)Завдання на заповнення пропусків у тексті

(0 або 1)Завдання з розгорнутою відповіддю

(0 до 20)(0 до 14)

1

Фізика2

Історія України

3

Російська мова4

Географія

5

Хімія

6

Біологія

7

Англійська мова

8

Німецька мова

9

Французька мова

10

Іспанська мова

Зміни у характеристиках сертифікаційних робіт у порівнянні з минулим роком

БІОЛОГІЯ
 • Зменшено кількість завдань (із 54 до 50)
 • Вилучено одну форму ТЗ: на встановлення правильної послідовності
 • Змінено кількість завдань за формами: ТЗ з вибором 1 правильної відповіді №№ 1-40 (було №№1-42); ТЗ на встановлення відповідності №№ 41-46 (було №№43-48); ТЗ з вибором трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей №№ 47-50 (було №№51-54).

ФІЗИКА
 • Змінено кількість завдань за формами: ТЗ на встановлення відповідності зменшено на 1 завдання (із 4 до 3); ТЗ відкритої форми з короткою відповіддю збільшено на 1 завдання (із 10 до 11).

ХІМІЯ
 • Зменшено кількість завдань (із 60 до 54)
 • Зменшено максимальну кількість тестових балів

 • (із 94 до 86)
 • Додано нову форму тестових завдань: ТЗ відкритої форми із короткою відповіддю (№45-54)

Характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури


Рівень сертифікаційної роботи

базовий

поглиблений

Загальна кількість завдань

58

74 (58+16)

Тривалість

150 хв

210 хв (150+60)

Максимально

можливий бал104

136

Бланки відповідей

А, Б

А, Б, А+, Б+

Форми завдань

з вибором однієї правильної відповіді (0-1)

на встановлення відповідності

(0, 1, 2, 3, 4)на встановлення правильної послідовності (0, 1, 2, 3)з короткою відповіддю (0, 1, 2)з розгорнутою відповіддю (0-20)

Результат виконання завдань з української мови базового рівня буде зараховуватися

як державна підсумкова атестація

Базовий рівень

Поглиблений рівень

Оцінювання сертифікаційної роботи з української мови і літератури


Українська мова

Українська література100-200

балів

12 балів

(ДПА)

Українська мова(базовий рівень)

Українська мова(поглиблений рівень)

Українська література(поглиблений рівень)

Українська література(базовий рівень)

12 балів

(ДПА)

100-200 балів

100-200 балів

Базовий рівень

Поглиблений рівень

Характеристика сертифікаційної роботи з математики


Рівень сертифікаційної роботи

базовий

поглиблений

Загальна кількість завдань

30

36 (30+6)

Тривалість

130 хв

210 хв (130+80)

Максимально

можливий бал48

66

Бланки відповідей

А

А, Б

Форми завдань

з вибором однієї правильної відповіді (0-1)

на встановлення відповідності

(0, 1, 2, 3, 4)з короткою відповіддю (0, 1, 2)

з розгорнутою відповіддю (0-4, 0-6)Базовий рівень

Поглиблений рівень

Оцінювання сертифікаційної роботи з математики


Математика

(30 завдань, бланк А)

100-200

балів

Математика(базовий рівень)

Математика(6 завдань, бланк Б)

100-200 балів

100-200 балів

Базовий рівень

Поглиблений рівень

Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів

Тести для ЗНО з історії України, біології, хімії, фізики, географії та математики можуть мати переклад кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.

Для проходження тестування з предмета абітурієнт отримує один тестовий зошит українською мовою (або замовленою мовою перекладу) та того рівня складності (базового чи поглибленого) у відповідності до тієї інформації, яка була надана абітурієнтом під час реєстрації на ЗНО.

Джерела інформації щодо ЗНО 2015
 • Сайт Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua
 • Сайт Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти www.test.dn.ua
 • Спільнота ДРЦОЯО у соціальних мережах:
 • www.vk.com/drcoko
 • www.facebook.com/DRCOKO
 • Інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік»

Адреса: м. Слов’янськ,

вул. Добровольського, 1

(3 корпус Донбаського державного

педагогічного університету).

Контакти ДРЦОЯО

Сайт: www.test.dn.ua

WWW

Телефони: (095) 523 30 67,

(095) 523 29 95

Електронна адреса:

rc.donetsk@testportal.com.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка