Зно 2015 Українська мова література Підсумки зно 2014 Структура та зміст тестуСкачати 30,56 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір30,56 Kb.

ЗНО 2015 Українська мова література

Підсумки ЗНО 2014 Структура та зміст тесту

 • Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проводилося 5 і 6 червня 2014 р.
 • У ньому взяла участь 224 481 особа: перша сесія – 112 089 (92,6% від загальної
 • кількості зареєстрованих), друга сесія – 112 392 (93,1% від загальної кількості зареєстрованих).
 • Розподіл завдань тесту відповідно до розділів програми подано в таблицях 3.1.1.1.1 і 3.1.1.1.2

Результати

 • Максимальний бал, який можна було набрати за правильне виконання всіх
 • завдань тесту, – 107.
 • Потім за спеціальною таблицею (для кожної сесії окремо) його переводили у
 • 200-бальну шкалу.
 • Область
 • Кількість учасників
 • Менше ніж 124 б., %
 • 200-бальники
 • Волинська
 • 6 759
 • 5,9
 • 5
 • Львівська
 • 16 003
 • 6,79
 • 26
 • Рівненська
 • 8 291
 • 8,29
 • 4
 • По Україні
 • 242 611
 • 9,04
 • 140

Кількість апеляційних заяв 2014 (2013)

 • Українська мова і література – 2 157 заяв (2013 р. – 1 482 заяви)
 • (0,89 % від загальної кількості тестувань із цього предмета)
 • Загалом було подано 5 152 заяви, із них 4 175 залишили без змін, 959 абітурієнтам (18,6%) результати підвищили.

Загальні висновки

 • Загальні висновки
 • щодо результатів тестування
 • за доменом змісту

Частина І: українська мова

 • Завдання з фонетики та графіки (визначення співвідношення між звуками й
 • буквами або вимова звуків) мають оптимальними та дещо складнішими завданнями для учасників (успішно виконали 42,24 % та 30,04%)
 • учасників першої та другої сесії відповідно).

По-різному учасники тестування виконували завдання з

 • По-різному учасники тестування виконували завдання з
 • лексикології. Приміром, дібрати антонімічну чи синонімічну пару змогли 69,44 (І) та 67,89% (ІІ) учасників, проте завдання на визначення помилок у слововживанні виявилися дещо складнішими – 22,40 (І) 23,60 % (ІІ)
 • Частина І: українська мова
 • Дуже легкими виявилися завдання із фразеології (успішно виконали 88,37 та 82,32% учасників першої та другої сесії відповідно).
 • Частина І: українська мова

Будову слова та словотвір було представлено в тесті завданнями на пошук

 • Будову слова та словотвір було представлено в тесті завданнями на пошук
 • спільнокореневого слова (має легкий рівень складності, успішно виконали 73,12%
 • учасників), на визначення однакового значення суфікса під час творення нових слів
 • (виявилося оптимальним, успішно виконали 47,39% учасників) та на визначення
 • правильного варіанта змін приголосних під час творення слів (оптимальне, успішно
 • виконали 56,66% учасників).
 • Частина І: українська мова

Завдання із загальної морфології потребували від учасників визначення частиномовної

 • Завдання із загальної морфології потребували від учасників визначення частиномовної
 • приналежності слів (успішно виконали 47,74 та 54,84% учасників І та ІІ сесії відповідно).
 • Частина І: українська мова
 • Інші завдання стосувалися конкретної частини мови. З розділу «Іменник» перевіряли
 • вміння правильно утворювати форми кличного відмінка (складне - 26,69%), добирати
 • правильні відмінкові форми (оптимальні - 58,95 та 49,81%), імена по батькові (дуже легке
 • успішно виконала більшість учасників – 82%).
 • Частина І: українська мова
 • Знання й уміння з розділу «Прикметник» успішно продемонстрували 42,59% учасників ЗНО (оптимальне завдання)
 • Оптимальним виявилося і завдання з розділу «Числівник» - його правильно виконали 42,59% учасників ЗНО
 • Частина І: українська мова
 • Значні труднощі виникали в учасників ЗНО у завданнях на творення дієслівних форм (виконали правильно 28,22 та 37,25% учасників) чи дієслівне керування (36,21%) – складні завдання

Завдання в розділі «Синтаксис» також не викликали особливих труднощів – усі вони виявилися оптимальними. Цьогоріч це були завдання на визначення виду речення, розпізнавання членів речення, конструювання речення з відокремленою обставиною чи складносурядного, класифікацію односкладних або складнопідрядних речень.

 • Завдання в розділі «Синтаксис» також не викликали особливих труднощів – усі вони виявилися оптимальними. Цьогоріч це були завдання на визначення виду речення, розпізнавання членів речення, конструювання речення з відокремленою обставиною чи складносурядного, класифікацію односкладних або складнопідрядних речень.
 • Частина І: українська мова
 • Частина І: українська мова
 • Дещо важчими виявилися завдання з розділу “Пунктуація”, які передбачали правильне вживання тих чи інших розділових знаків. Можливо, це пов’язано із неуважним прочитанням умови (учасники не звернули уваги на слово КРІМ), тож такі завдання виявилися складними - 33,22 (І), 35,04% (ІІ). У завд. 22 частина сильних учнів обирала як правильну відповідь Б. Також не всі могли дати раду зі завданням на однорідні члени речення – 37,89% (чимало вважало правильним варіант Г- 34,55%)

У випускників досить успішно сформовані уміння визначати стильову приналежність тексту. Ці завдання правильно виконала переважна більшість учасників як першої, так і другої сесії тестування.

 • У випускників досить успішно сформовані уміння визначати стильову приналежність тексту. Ці завдання правильно виконала переважна більшість учасників як першої, так і другої сесії тестування.
 • Продемонструвати знання акцентологічних норм успішно вдалося 48,23 та
 • 52,6% учасникам тестування.
 • У тесті міститься також значна кількість завдань з орфографії. Вони мають
 • такий рівень складності:
 • легкі – на правопис апострофа, м’якого знака, літери е, префікса з-,;
 • оптимальні – на написання слів іншомовного походження;
 • складні – на подвоєння приголосних.
 • Частина І: українська мова
 • Сформованість знань, умінь і навичок з розділу «Розвиток мовлення»
 • переважно перевіряли за допомогою завдань на читання й аналіз тексту.
 • Рівень їхньої складності коливається від 21% (складні) до 95,69% (дуже легкі).
 • Легкими виявилися завдання на загальне усвідомлення й запам’ятовування прочитаного, визначення загальної теми й мікротем тексту.
 • Оптимальними є завдання, які перевіряють уміння диференціювати головне та другорядне, визначати тип мовлення аналізованого тексту.
 • Складними для учасників стали завдання на аналіз окремих мовних одиниць тексту, визначення його ідеї.

Завдання 34 І сесії і 35 ІІ сесії ЗНО, зорієнтовані на перевірку

 • Завдання 34 І сесії і 35 ІІ сесії ЗНО, зорієнтовані на перевірку
 • контекстуального значення слова чи визначення ідеї тексту, виявилися
 • досить складними для багатьох учасників
 • Частина І: українська мова: завдання на читання й аналіз тексту

Виконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)

 • Виконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)
 • продемонструвало невисокий рівень комунікативних умінь учасників ЗНО.
 • Чимала кількість із них (12 та 13%) дістала 0 балів з 20 можливих за виконання цього
 • завдання. Середній бал, який екзаменатори виставляли за виконання завдання на бланку
 • Б, – 9, а найвищу кількість балів (20) має лише 0,07 та 0,12% учасників першої та другої
 • сесії тестування відповідно.
 • Частина ІІІ : власне висловлення

Понад 9 тис. учасників не виконали цього завдання. Більшість за цей вид завдань набрала – 8-9 б.

 • Понад 9 тис. учасників не виконали цього завдання. Більшість за цей вид завдань набрала – 8-9 б.
 • Частина ІІІ : власне висловлення
 • І сесія
 • ІІ сесія

Частина ІІІ : власне висловлення

 • Створюючи власне висловлення, треба було сформулювати тезу, що
 • презентувала б власну позицію з приводу запропонованої проблеми. Частково – на
 • 1 бал – це вдалося зробити 51,44 та 62,8% тестованих, тоді як на 2 бали лише
 • 31,63 та 18,46%.
 • Тезу власного висловлення потрібно підтвердити принаймні двома доречними
 • аргументами. Більшість учасників наводила лише один доречний аргумент або
 • два аргументи, що дублювали одне одного. Тому 51,49% (перша сесія) та 64,49%
 • (друга сесія) учасників отримали за цей критерій 1 бал із двох можливих.
 • Наведення прикладів із літератури й інших видів мистецтва та прикладів,
 • що є історичними фактами або випадками з життя, виявилося найважчим
 • завданням для цьогорічних учасників тестування. У 51,92 та 58,87% випадків
 • екзаменатори оцінили ці приклади в 0 балів із двох можливих. Це свідчить про те,
 • що у власних висловленнях прикладів немає чи вони не доречні.

Логічність і послідовність викладу було оцінено переважно в 1 бал із двох

 • Логічність і послідовність викладу було оцінено переважно в 1 бал із двох
 • можливих (58,82 та 66,93% учасників). У роботах траплялися порушення
 • логічності, цілісності й несуперечливості розвитку думки.
 • Невисокими балами переважно оцінено й висновок у власних висловленнях.
 • Половина учасників (50,52 та 57,36% першої та другої сесії відповідно) має за цей
 • критерій 1 бал із двох можливих. Це свідчить, що висновок лише частково
 • відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами.
 • Дуже низьким виявився рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності
 • учасників. Так, 26% (26,61%) робіт за цим критерієм оцінено в 0 балів із
 • чотирьох можливих, тобто в них зафіксовано 17 і більше орфографічних і
 • пунктуаційних помилок.
 • За критерієм лексичної, граматичної й синтаксичної вправності учасники
 • тестування також продемонстрували досить низький рівень. Зокрема 44,47 та
 • 41,66 % робіт першої та другої сесії відповідно мають 0 балів із чотирьох
 • можливих, що свідчить про наявність у кожній роботі 11 й більше помилок.
 • Частина ІІІ : власне висловлення

Так, у завданні 45 першої сесії учасникам

 • Так, у завданні 45 першої сесії учасникам
 • Пропонувалося впізнати зображену на картині
 • героїню твору. Завдання виявилося легким із
 • хорошою розподільною здатністю. Значна частина
 • учасників (67,75%) впізнала Катерину з
 • однойменної поеми Т.Шевченка.

Складним для учасників виявилося завдання 37 першої сесії. Правильну відповідь - А - обрало 17,8%, тоді як більшість визначала варіант Д. Можливо, це пов’язано із незнанням текстів або згадкою в умові та у варіанті Д слова “козак” 

 • Складним для учасників виявилося завдання 37 першої сесії. Правильну відповідь - А - обрало 17,8%, тоді як більшість визначала варіант Д. Можливо, це пов’язано із незнанням текстів або згадкою в умові та у варіанті Д слова “козак” 
 • Частина ІІ: українська література

Також складними виявилися завдання 53 і 54 першої сесії

 • Також складними виявилися завдання 53 і 54 першої сесії
 • тестування, та 40 і 47 другої. Вони були побудовані, знову ж таки,
 • на знанні тексту твору. Лише 35,39% учасників змогли визначити,
 • що йдеться про поезію “Молюсь і вірю…”, а 21,45% розпізнав
 • цитату з твору Ліні Костенко. Щодо завдань другої сесії, то
 • статистика така: 38,55% та 34,63%
 • Частина ІІ: українська література

Новинки на 2015 рік

 • термін проведення – 24 квітня;
 • дворівневість;
 • частина роботи буде зарахована як ДПА з української мови;
 • змінюється розрахунок бала за тест;
 • змінюється кількість часу на написання сертифікаційної роботи;
 • змінюється кількість завдань;
 • вводять новий тип завдань – на встановлення правильної послідовності та надання короткої відповіді на запитання (поглиблений рівень)

Розрахунок бала за тест

Характеристика сертифікаційної роботи

 • Усі учасники ЗНО виконують базовий рівень. Результати, отримані за завдання частин І і
 • ІІІ (34 завдання), переводять у шкалу 1-12 для ДПА – (63 б). Якщо учасникові для вступу потрібен поглиблений рівень,
 • то він виконує ДОДАТКОВІ завдання.
 • Поглиблений рівень
 • Тривалість
 • 150 + 60 = 210 хв.
 • Бланки
 • А, Б та А+, Б+
 • Структура сертифікаційної роботи
 • базовий рівень
 • +
 • Українська література
 • з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів (59-62) – 4 завдання
 • на встановлення правильної послідовності (63-66) – 4 завдання
 • Українська мова
 • з короткою відповіддю (67-74) – робота з текстом – 8 завдань
 • Максимальний бал
 • 136
 • Базовий рівень
 • Тривалість
 • 150 хв.
 • Бланки
 • А та Б
 • Структура сертифікаційної роботи
 • Частина І (українська мова)
 • з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів (1-23),
 • (29-33 – читання та аналіз тексту);
 • на встановлення відповідностей (24-28).
 • Частина ІІ (українська література)
 • з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів (34-53);
 • на встановлення відповідностей (54-57).
 • Частина ІІІ (українська мова)
 • Написання власного висловлення (58)
 • Максимальний бал
 • 104

Бланки базового рівня (А та Б)

Бланки А+ та Б+

Зразки завдань на послідовність

 • Завдання на встановлення послідовності перевіряють уміння встановлювати
 • послідовність подій у часі, спираючись на знання відповідних літературних епох, напрямів,
 • течій, часу виходу у світ художніх творів, основних етапів життя і творчості письменників тощо.
 • За виконання кожного такого завдання можна отримати від 0 до 3 балів.

Зразки завдань із короткою відповіддю

 • Завдання з короткою відповіддю перевіряють уміння чітко формулювати свою думку, вибирати головне і другорядне з пропонованого тексту, аналізувати прочитане.
 • За виконання кожного такого завдання можна отримати від 0 до 2 балів.

Тренувальне онлайнове тестування

Куди звертатися за інформацією?

 • www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти
 • www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО)
 • (032) 242 26-60 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО
 • Дякую за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка