Зно як складова національної системи моніторингу якості освіти Англійська мова Деякі підсумки зно-2015Скачати 39,92 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір39,92 Kb.
 • ЗНО як складова національної системи моніторингу якості освіти Англійська мова
 • Деякі підсумки ЗНО-2015
 • з англійської мови
 • Святокум Оксана Євгеніївна, начальник науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук
 • учасники, які не набрали «порогового бала» (категорія «не склав»), не мають права використати результат ЗНО з відповідного предмета для участі у конкурсному вступі до ВНЗ
 • результати учасників, які отримали «пороговий бал» (категорія «склав») дають право брати участь у конкурсному вступі до ВНЗ і шкалюються від 100 до 200 балів
 • Система визначення результатів ЗНО-2015

«Метод Ангоффа»: сутність

 • Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».

Метод Кессі Беука

  • Знайти компроміс між вимогами предметних експертів та статистичними результатами, враховуючи інформацію про політичну, економічну, соціальну ситуацію, стан і перспективи розвитку систем загальної середньої та вищої освіти тощо.
 • Результати ЗНО + думка
 • експертів

Хто визначає поріг “склав/ не склав”

 • Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти
 • Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти
 • Робоча група Українського центру оцінювання якості освіти

Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти

 • Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.
 • До складу груп входять:
 • науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів;
 • педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів міської та сільської місцевостей.

Вимоги до експертів

 • фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;
 • принциповість як необхідність займати й обґрунтовувати свою позицію;
 • відповідальність як розуміння важливості довіреної справи, вимога відійти від особистісних та корпоративних інтересів;
 • уміння працювати в команді як здатність не тільки донести свою думку, а й вислухати колег, витримати баланс між необхідністю наполягти на своєму та потребою піти на поступки;
 • відкритість до нового досвіду діяльності як уміння вчитися й долати стереотипи.

Мінімально підготовлений абітурієнт:

 • той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, необхідних для виконання завдання;
 • той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту;
 • той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.

Вимоги до мінімально підготовленого абітурієнта з англійської мови

 • Морфологія
 • Іменник. Однина та множина іменників.
 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.
 • Числівник. Загальні уявлення.
 • Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні.
 • Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і вживання дієслів: tо be, to have. Модальні дієслова: сan, may, must. Правильні та неправильні дієслова (найбільш уживані). Три форми дієслова. Активний стан дієслова. Часи групи Simple (Indefinite): Present, Past, Future. Утворення, вживання. Показники часу. Часи групи Continuous (Present). Утворення, вживання. Ознаки часу. Наказовий спосіб.
 • Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.
 • Прислівник.

Вимоги до мінімально підготовленого абітурієнта з англійської мови

 • Синтаксис
 • Структура англійського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові.
 • Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання.
 • Словотворення
 • Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів, основні правила.
 • Сфери спілкування
 • Особистісна (я, моя родина, друзі, відпочинок, дозвілля, професія,
 • плани на майбутнє)
 • Публічна (улюблений письменник, улюблена книга, кіно, телебачення, музика, природа і погода, покупки, технічний прогрес, подорож і екскурсії, спорт, країна, мова якої вивчається)
 • Освітня (освіта, навчання, виховання, шкільне життя, улюблені предмети, іноземні мови в житті людини)

Вимоги до мінімально підготовленого абітурієнта з англійської мови

 • Читання:
 • розуміти зміст нескладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, що співвідносяться з особистісною, публічною, освітньою сферами спілкування, виділяти основну думку, уміти переглянути текст (серію текстів) для пошуку необхідної інформації, здобувати інформацію з оголошень, проспектів, меню, розкладів, брошур.
 • Письмо:
 • уміти написати лист, повідомлення, автобіографію, писати твори в межах визначених сфер спілкування
 • знати достатню кількість мовних одиниць для забезпечення комунікативних потреб (намірів) у межах визначених сфер і тематики спілкування, складати речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях спілкування, знати основні правила орфографії, уміти продукувати письмове повідомлення з дотриманням основних мовних правил

ЗНО-2015 з англійської мови

 •  
 •  
 • Зареєстровано
 • Взяли участь
 • 81 480
 • 71 345
 • Кількість експертів, які взяли участь у роботі експертних груп по визначенню порогу "склав/не склав"
 • 74
 • Кількість експертних груп
 • 9
 • Який відсоток учасників, на Вашу думку, може не скласти зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмета?
 • 15,00
 • Запропонований експертами пороговий бал «склав/не склав»
 • 14,30
 • Визначений експертною комісією пороговий бал "склав/не склав"
 • 13
 • Кількість учасників, які не подолали поріг "склав/не склав"
 •  
 • 13,3%
 • 9 480

Дані про результати ЗНО з англійської мови щодо місць проживання

Дані про результати ЗНО-2015 з англійської мови

 • Область
 • Не склали
 • 100-150 балів
 • 150,5-179,5 балів
 • 180-200 балів
 • Харківська
 • 11,39 %
 • 35,78%
 • 44,41 %
 • 8,42 %
 • Сумська
 • 14,45 %
 • 38,63 %
 • 42,54 %
 • 4,38 %
 • Полтавська
 • 13,90 %
 • 39,99 %
 • 40,03 %
 • 6,08%

Регіональні дані про абітурієнтів, які отримали 200 балів

 • Область
 • К-сть
 • уч-ків
 • Назва ЗНЗ
 • Харківська
 • 12
 • Харківська приватна СШ І-ІІІ ст. «Харківський колегіум»
 • Харківський фізико-математичний ліцей № 27
 • Харківський НВК № 45 «Академічна гімназія»
 • Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Обдарованість»
 • Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 16
 • Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156
 • Харківська вечірня (змінна) школа № 3
 • Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 80
 • Харківський університетський ліцей
 • Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 132
 • Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 17
 • Харківська загальноосвітня школа I-III ст. № 37
 • Полтавська
 • 2
 • Комунальний заклад "Полтавська гімназія № 6
 • Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІступенів №7
 • Сумська
 • -
 • -
 • Україна
 • 77
 • Аналіз змісту завдань
 • ЗНО-2015
 • Мартинюк Алла Петрівна, методист науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, доктор філологічних наук, професор

ЗНО-2015 з англійської мови

 • Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови проводилося 10 червня 2015 р.
 • Взяло участь всього по Україні 71 345 учасників тестування;
 • По регіону 9144 учасників;
 • Харківська область – 5118
 • Сумська область – 1688
 • Полтавська область – 2338

Мета тестування з ІНОЗЕМНИХ МОВ

 • Виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до:
 • Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,
 • чинних навчальних програм
 • Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Статистичні характеристики результатів тестування 2014

 • Кількість учасників
 • 71 345
 • Максимально можливий бал
 • 56
 • Максимально набраний бал
 • 56
 • Середній набраний бал
 • 27,31 (28,07)
 • успішність учасників тестування у виконанні цього завдання; визначається як відношення кількості балів, що набрали всі учасники тестування за виконання даного завдання до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання, виражену у відсотках.
 • Складність тестового завдання
 • (P-value)

Розподіл завдань тесту з англійської мови за категоріями складності

Дискримінативність (розподільна здатність)

 • характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень; дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої груп

Розподіл завдань тесту з англійської мови за категоріями розподільної здатності (дискримінативності)

Розподіл тестових балів, набраних учасниками тестування з англійської мови

 • 2014 рік
 • 2015 рік

Розподіл тестових балів з англійської мови за виконання завдання з розгорнутою відповіддю (бланк Б)

Загальна характеристика сертифікаційної роботи

 • Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (затвердженої наказом Міністерства освіти і наукивід 01.10.2014 р. № 1121
 • Загальна кількість завдань – 43
 • На виконання сертифікаційної роботи відведено 120 хвилин
 • Сертифікаційна робота складається з трьох частин:
 • Читання
 • Використання мови
 • Письмо
 • Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з англійської мови, - 56

Кількісний розподіл завдань за видами мовленнєвої діяльності

Кількісний розподіл завдань сертифікаційної роботи за формами

Схеми оцінювання сертифікаційної роботи з англійської мови

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю

Аналіз тестових завдань

 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань
 • Аналіз тестових завдань

Загальні висновки

 • Аналіз результатів тестування показав:
 • із завданнями, які перевіряли вміння розуміти основний зміст прочитаного автентичного тексту, успішно впоралась більшість учасників тестування (54,4%);
 • не були складними для тестованих і завдання на вміння знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру;
 • виконання завдань на повне розуміння прочитаного й уміння розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, робити висновки з прочитаного викликали в частини абітурієнтів складнощі при виконанні, що вказує на недостатньо сформовані навички роботи із завданнями такого типу.

Загальні висновки

 • Значні труднощі виникли при виконанні завдань на перевірку вміння правильно розуміти слова та вирази, що використовуються в прямому й переносному значенні, вміння правильно використовувати лексичні одиниці, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, коли необхідно було вибрати серед слів близьких за значенням, саме те слово, що відповідає даному контексту. Причини неправильного виконання таких завдань :
 • неуважне ознайомлення з інструкцією до завдання, у якій підкреслюється, що вибирати слово необхідно саме спираючись на контекст;
 • при підготовці до ЗНО мало уваги приділяється вивченню синонімічного ряду слів і випадків використання синонімів у різних контекстах, а також сталих виразів.

Загальні висновки

 • Аналіз варіантів відповідей, які надали учасники тестування на завдання з граматики, показав:
 • більшість учнів уміє використовувати сполучники (66,6%), розрізняє ступені порівняння прикметників (46%);
 • найбільш складними виявилися завдання на вживання числівників (24%), прийменників (37,9%), на словотворення (39,4%);
 • певні труднощі в абітурієнтів виникли під час виконання завдань на визначення дієслівного часу, встановлення правильної часової форми дієслова в активному й пасивному стані (27,1%);
 • абітурієнти не звертають уваги на контекст, або не вміють аналізувати його, що й призвело до помилок.

Загальні висновки

 • Характеристика розподілу результатів виконання завдання частини «Письмо» говорить про те, що:
 • для добре підготовлених учнів завдання не були складними, але при цьому чітко виділилася окрема група учнів, що не впорались із завданням (27%);
 • більшість учнів правильно вибрала елементи стилю написання особистого листа, починаючи лист і закінчуючи його відповідно до формату тексту;
 • багато учнів не дотримувались вимог організації тексту, таких як ділення тексту на абзаци, використання з’єднувальних елементів та слів-зв’язок для досягнення логічності та послідовності викладу матеріалу, використання імені при привітання та прощанні;
 • достатньо великою виявилась кількість учасників тестування, які просто не приступали до виконання даної частини сертифікаційної роботи (21%).
 • Підготовка до ЗНО-2016
 • Офіційні документи щодо проведення ЗНО-2016
 • Наказ МОН України від 14 вересня 2015 р. № 923(із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за № 1152/27597,  «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ МОН України від 16 вересня 2015 р. № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти в 2015/2016 навчальному році»
 • Наказ МОН України від 8 жовтня 2015 р. № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940»
 • Наказ МОН України від 05 листопада 2015 № 1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».
 • Лист МОН України від 20.10.2015 р. №1/11-15239 «Щодо програм зовнішнього незалежного оцінювання»

Програма ЗНО з англійської мови

 • Без змін
 • Частина І. Читання
 • Частина ІІ. Використання мови
 • Частина ІІІ. Писемне мовлення

Програма ЗНО з англійської мови

 • Без змін

Програма ЗНО з англійської мови

Структура сертифікаційної роботи ЗНО-2016 з англійської мови

 • Без змін
 • УКРАЇНСЬКА МОВА
 • І ЛІТЕРАТУРА
 • 05.05.2016
 • ІНОЗЕМНА МОВА
 • іспанська 06.06.2016
 • англійська 07.06.2016
 • німецька 08.06.2016
 • французька 09.06.2016
 • БІОЛОГІЯ
 • 10.06.2016
 • ГЕОГРАФІЯ
 • 15.06.2016
 • МАТЕМАТИКА
 • 11.05.2016
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 • 13.05.2016
 • ХІМІЯ
 • 17.06.2016
 • ФІЗИКА
 • 13.06.2016
 • РОСІЙСЬКА МОВА
 • 03.06.2016
 • Можливість складання тестів не більше як із чотирьох предметів
 • ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2016
 • Реєстрація для участі в ЗНО-2016 триватиме з 1 лютого до 4 березня

Пробне ЗНО-2016

 • Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.
 • Терміни проведення:
 • * Для проходження пробного ЗНО 09 квітня обирається лише один предмет
 • 02 квітня 2016 р.
 • 09 квітня 2016 р.*
 • Українська мова і література
 • Математика
 • Історія України
 • Біологія
 • Географія
 • Фізика
 • Хімія
 • Англійська мова
 • Іспанська мова
 • Німецька мова
 • Французька мова
 • Російська мова
 • ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
 • Телефон науково-методичного відділу:
 • (057) 705-39-10
 • Факс:
 • (057)705-15-64
 • Електронна пошта:
 • office@zno-kharkiv.org.ua
 • Сайт:
 • www.zno-kharkiv.org.ua
 • Адреса:
 • майдан Свободи, 6, офіс 463,
 • м. Харків, 61022

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал