Звіт декана факультету підготовки іноземних громадян Северинова О. В. Про рекомендацію Вченій раді університету щодо кандидатури декана факультету підготовки іноземних громадян. Поточні справи Ректор Ректор хнеу імСкачати 13,53 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір13,53 Kb.

Засідання КТК факультету підготовки іноземних громадян

 • Засідання КТК факультету підготовки іноземних громадян
 • 18 червня 2015 року

Порядок денний:

 • Порядок денний:
 • 1. Звіт декана факультету підготовки іноземних громадян Северинова О. В. 2. Про рекомендацію Вченій раді університету щодо кандидатури декана факультету підготовки іноземних громадян. 3. Поточні справи

Ректор

Ректор

ХНЕУ ім. С. Кузнеця Пономаренко Володимир Степанович

ЗВІТ

 • ЗВІТ
 • декана факультету підготовки іноземних громадян
 • канд. екон. наук, доцента Северинова Олександра Володимировича
 • про діяльність факультету та перспективах його розвитку

Сайт факультета подготовки иностранных граждан

 • Сайт факультета подготовки иностранных граждан
 • http://www.fsf.hneu.edu.ua/

Стратегічний план розвитку факультету підготовки іноземних громадян

 • Стратегічний план розвитку факультету підготовки іноземних громадян

Мета факультету підготовки іноземних громадян: розширення міжнародного співробітництва та забезпечення якісної підготовки іноземних громадян

Розширення інформаційно-рекламної діяльності за кордонами України

Інформування майбутніх іноземних студентів щодо вимог до рівня їх підготовки з основних фахових дисциплін відповідно до рівня повної середньої освіти в Україні. Вивчення рівня підготовки іноземних абітурієнтів з основних фахових дисциплін в країнах, з яких формується основний контингент іноземних студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Підготовка економічної еліти для іноземних країн шляхом визначення завідуючими кафедрами університету, факультетами(інститутами) тематики бакалаврських та магістерських дипломних робіт з актуальних напрямів економічної науки

Забезпечення позитивної динаміки контингенту іноземних студентів, а також аспірантів, докторантів в університеті шляхом активізації роботи всіх кафедр, наукових керівників на основі спеціальної системи стимулювання роботи кафедр, наукових керівників у цій сфері.

Щорічне опрацювання гнучкої цінової політики з врахуванням: -    мови навчання / українська, російська, англійська/; -    кон’юнктури на міжнародному, українському ринку освітніх послуг підготовки  фахівців з тієї чи іншої спеціальності.

Активізація роботи кафедр і факультету підготовки іноземних громадян з іноземними випускниками зі створенням баз даних іноземних випускників, організації для них курсів підвищення кваліфікації (стажувань), запрошення на конференції, розробка спільних проектів, інше.

Здійснення заходів щодо визнання за кордоном дипломів про вищу освіту, одержаних іноземними студентами, аспірантами, що навчалися в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Створення системи підготовки іноземних громадян трьома мовами: -    українською, -    російською, -    англійською,  яка передбачає підготовку повного комплекту навчально-методичної   літератури, викладачів для забезпечення підготовки іноземних громадян від першого курсу і до отримання ними диплому бакалавра, магістра, кандидата наук виключно однією із зазначених мов, яку обрав для навчання іноземний громадянин.

Розширення  спектру та видів освітніх послуг, які пропонуються, особливо за новими пріоритетними спеціальностями для іноземних громадян (повна освіта, стажування, практика, курси з української та інших мов, короткострокові спеціалізовані курси тощо) з відповідною інформаційно-рекламною складовою.

Залучення іноземних громадян до їх участі в програмах «Подвійний диплом»,що реалізується в ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з зарубіжними університетами – партнерами.

Забезпечення роботи системи контролю відвідування занять іноземними студентами та якості виконання ними навчальних завдань (складання заліків, іспитів, атестацій, виконання бакалаврських, магістерських робіт, дисертацій для отримання наукових ступенів) із запровадженням принципів заохочень та покарань та з використанням електронного журналу.

Повне забезпечення через бібліотеку університету іноземних студентів навчально-методичними матеріалами: підручниками, посібниками, Інтернет –ресурсами з WiFi доступом (в тому числі в гуртожитках).

Розвиток інтернаціонального, толерантного студентського середовища в ХНЕУ ім. С. Кузнеця шляхом: - залучення іноземних студентів, аспірантів до роботи в органах студентського самоврядування, у Вчених радах факультету, Вченій Раді університету; - підтримки роботи земляцтв іноземних студентів; - організації роботи молодіжної організації ХНЕУ ім. С. Кузнеця за участі українських та іноземних студентів; - широкого залучення іноземних громадян до участі в спортивних змаганнях, гуртках художньої самодіяльності, екскурсійних програмах, інших культурологічних заходах

Регулярна робота з профілактики правопорушень іноземних громадян та по відношенню до них. Створення безпечних умов їх перебування в гуртожитках ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Покращення побутових умов проживання іноземних громадян у студентських гуртожитках ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Активізація роботи з посольствами України в іноземних державах та Посольствами іноземних держав в Україні, Центрами, фірмами, іншими офіційними структурами, що опікуються направленням громадян своїх країн на навчання в зарубіжні університети, шляхом укладення відповідних угод, контрактів.

Постійна робота зі страховими кампаніями, медичними установами щодо медичного обслуговування іноземних громадян, профілактики їх захворювань.

Співробітництво з органами державної влади України щодо забезпечення виконання іноземними громадянами, що навчаються в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, вимог чинного законодавства стосовно паспортно-візового режиму, положень закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

 

Дякую колективу факультету за сумлінну працю!

 • Дякую колективу факультету за сумлінну працю!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка