Звіт декана природничого факультетуСкачати 25,59 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір25,59 Kb.
 • ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
 • ЗВІТ ДЕКАНА
 • ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 • доктора педагогічних наук, професора,
 • декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 • Гриньової Марини Вікторівни
 • НАУКОВА ШКОЛА
 • ЗАХИСТИЛИ КАНДИДАТСЬКУ
 • ДИСЕРТАЦІЮ 2015-2016 Н.Р.
 • ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФ. ГРИНЬОВОЇ М.В.:
 • БЄЛЯЄВА Н.В. : Виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів.
 • КРИВОШАПКА І. В. : Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури.
 • БОЛОВАЦЬКА Ю. І. : Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу.
 • ГОНЧАРОВА Є. Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах.
 • КОРЯГІНА Н. В. : Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства.
 • РОСЕНКО Н. О. : Виховання толерантних взаємин старших підлітків у процесі занять спортивними бальними танцями.
 • ПОПОВИЧ Г. Л. : Методика формування краєзнавчо-туристичних знань у майбутніх вчителів географії.
 • ІВАНИЦЯ А.В. : Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді.
 • РЕНДЮК С. П. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін.
 • КУНДІЙ Ж.П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М.В.Скліфосовського (1836-1904 рр.)
 • ВЄНЄВЦЕВА Є. В. : Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
 • НОВОПИСЬМЕННИЙ С. А. : Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
 • ВОСКОБОЙНІКОВ С. О. Педагогічні умови формування професійної готовності фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом.
 • ГУРСЬКА О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін.
 • ГРАМОТА ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО АРХІЄПИСКОПА ПОЛТАВСЬКОГО І МИРГОРОДСЬКОГО ФИЛИПА
 • ДИПЛОМ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ “ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС”
 • ОРДЕН CВЯТОЇ
 • РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ
 • КНЯГИНІ ОЛЬГИ
 • НАГОРОДИ
 • ВИКОНУЄТЬСЯ ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту
 • Назва проекту: АДАПТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 • МЕТА : РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА АРСЕНАЛОМ ЗАСОБІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 • ПРОТЯГОМ 2015-2016 Н.Р. ПРОФ. ГРИНЬОВА М.В.
 • БРАЛА УЧАСТЬ У КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАННЯХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ “ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ” ВІД 15 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ.
 • ЧЛЕН СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.
 • ЧЛЕН СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА.
 • ЧЛЕН НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ПРИ МОН УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМ ВАЛЕОЛОГІЇ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.
 • ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ТА НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ФІЛІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ПРИ КАФЕДРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
 • ЧЛЕН ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010020 СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 • ПРОТЯГОМ 2015-2016 н.р. ПРОФ. ГРИНЬОВА М.В.
 • ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
 • ГОЛОВА ОБЛАСНОГО ДИТЯЧОГО КОНКУРСУ З ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
 • ГОЛОВА ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ "МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК“
 • ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ А.С.МАКАРЕНКА
 • Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 • Арканова А. А. (науковий керівник проф. Гриньова М.В.) диплом І ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інтелектуальна власність» за наукову роботу «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» (на основі досвіду іноземних країн)» 18.03.2016 р.
 • Арканова А. А. (науковий керівник проф. Гриньова М.В.) диплом І ступеня щорічного конкурсу студентських робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» за наукову роботу «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» (на основі досвіду іноземних країн)» (грудень 2015 р.)
 • МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 • укладено угоду про творче наукове співробітництво
 • УНІВЕРСИТЕТ ЯНА КОХАНОВСЬКОГО В КЕЛЬЦАХ (ПОЛЬЩА) (19.05.2016)
 • Здійснюється співпраця в організації міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (Київ, Житомир, Чернігів, Полтава)
 • Співпраця у організації та проведенні науково-практичних конференцій і семінарів спільно з облдержадміністраціями
 • ЩОРІЧНО ІНІЦІЮЮТЬСЯ ТА ПРОВОДЯТЬСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ РІЗНОГО РІВНЯ
 • Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна особистість А.С. Макаренка на перетині освітніх парадигм" 10–11 березня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція 19-20 травня 2016 р.

 • Міжнародна науково-практична конференція 19-20 травня 2016 р.
 • "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ"

Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Семінар з міжнародною участю «Інноваційний закордонний та вітчизняний досвід виробництв – в практико орієнтовану підготовку майбутніх магістрів-менеджерів» 17 серпня 2015 р.

 • Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Семінар з міжнародною участю «Інноваційний закордонний та вітчизняний досвід виробництв – в практико орієнтовану підготовку майбутніх магістрів-менеджерів» 17 серпня 2015 р.

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОЕКТУ НІМЕЦЬКОГО ТОВАРИСТВА GIZ «РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА СХОДІ УКРАЇНИ»

 • ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОЕКТУ НІМЕЦЬКОГО ТОВАРИСТВА GIZ «РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА СХОДІ УКРАЇНИ»
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управлінська майстерність керівника навчального закладу" 11 березня 2016 р.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві "
 • 11 березня 2016 р.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар “Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації”
 • 11 березня 2016 р.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні технології викладання природничих дисциплін "
 • 20 травня 2016 р.
 • У 2015 році успішно проведено набір на нові ліцензовані спеціальності:
 • 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю з ліцензованим обсягом освітньої послуги 50 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання;
 • 6.010203 Здоров’я людини* з ліцензованим обсягом освітньої послуги 50 осіб денної та 50 осіб заочної форми навчання
 • Завершена робота 7 набору (2015-2016 р.) проекту
 • «ШКОЛА МІСЦЕВОГО І СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ЛІДЕР МАЙБУТНЬОГО»
 • проф. М.В.Гриньова - науковий керівник Полтавського молодіжного проекту
 • доц.Ю.П.Кращенко - співорганізатор
 • Усього за шість попередніх випусків Школи її закінчили 328 осіб
 • Навчальний посібник
 • “УПРАВЛІННЯ
 • НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ
 • ПРОЦЕСОМ”
 • Схвалено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист № 14.1/12-Г-1914 )
 • СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР №65280 ВІД 11.05.2016 Р.
 • АКТИВНО ПРАЦЮЄ СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО (щомісяця проводяться тематичні засідання)
 • ТРАДИЦІЙНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «ДЕБАТИ». ЗМАГАННЯ ПРОХОДИЛО МІЖ КОМАНДАМИ ПЕРШОКУРСНИКІВ НА КУБОК ДЕКАНА ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРОФЕСОРА МАРИНИ ВІКТОРІВНИ ГРИНЬОВОЇ
 • ВИХОВНА РОБОТА НА ПРИРОДНИЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ Є ОДНИМ З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЗА ПЕРІОД 2015-2016 Н.Р. ДЕКАНОМ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІНІЦІЙОВАНО ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЗАХОДІВ:
 • Урочистості з нагоди Дня знань (1 вересня 2015 року);
 • Щорічний конкурс-презентація композицій із природного матеріалу «Засяяла в осінніх барвах Полтавщина» (15 вересня 2015 року);
 • Культурно-мистецький захід з нагоди Дня працівників освіти (1 жовтня 2015 року);
 • «Осінній дебют 2015» (17 листопада 2015 року);
 • У літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка здійснено посадку кизилової алеї (2 листопада 2015 року);
 • «Молодь року 2015» (15 грудня 2015 р.);
 • Соціально-інформаційний благодійний проект «Врятуй життя ближнього» (19 квітня 2016);
 • Свято «Сторічний кизил як спомин і сучасність В. Г. Короленка» (21 квітня 2016 року);
 • День поезії;
 • Презентація книги «Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею В. Г.  Короленка» (18 квітня 2016);
 • У межах Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»(ХХIІІ Каришинські читання) проведено церемонію, присвячену підведенню підсумків навчального року та відзначення студентів і викладачів «ГОРДІСТЬ ПРИРОДНИЧОГО 2016»
 • МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ФАКУЛЬТЕТУ
 • КОМАНДА ЧЕРЛІДЕНГУ «ART LIFE»
 • СТУДІЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ «GLORIA»
 • СТУДЕНТСЬКА РАДА ПОСТІЙНО ДОЛУЧЕНА ДО ВСІХ ЗАХОДІВ НА ПРИРОДНИЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
 • Всеукраїнський студентський науковий форум «Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави»
 • М. Бутенко стала головою Полтавського обласного осередку Всеукраїнської організації Молодіжна ініціатива міст
 • Хвилина мовчання до Дня вшанування пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років
 • ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «БРЕЙН-РИНГ» НА КУБОК ДЕКАНА
 • ТРАДИЦІЙНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРИТУЛКУ "ЛЮБИСТОК“
 • ЯРМАРКА НА ПІДТРИМКУ МАРІЇ ШВИДЬ
 • ПРОЕКТ «ЯК МЕНШЕ СМІТИТИ І НА ЦЬОМУ ЗАРОБИТИ?»
 • КОНКУРС КОЛЕКТИВІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ № 3
 • ВЕДЕТЬСЯ РОЗБУДОВА БОТАНІЧНОГО САДУ ЯК ЯК ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ФАКУЛЬТЕТУ:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАТНІВ ТА ДОКТОРАНТІВ НА ФАКУЛЬТЕТ;
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ НА БАЗІ ПРОФІЛАКТОРІЯ (ОСВОЄННЯ 5 ЛАБОРАТОРІЙ ЗІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ);
 • ПРОДОВЖЕННЯ РОЗБУДОВИ БОТАНІЧНОГО САДУ;
 • УЧАСТЬ У ОБЛАСНІЙ ПРОГРАМІ З ОСВІТИ І НАУКИ З ПРИДБАННЯ КАБІНЕТІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка