Звіт про науково-дослідну роботу «Наукове обґрунтування структуризації економічних реформ в Україні та її регіонах» науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку національної академії наук україниСкачати 42,92 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір42,92 Kb.

Звіт про науково-дослідну роботу «Наукове обґрунтування структуризації економічних реформ в Україні та її регіонах»


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Науковий керівник,

Директор НДЦ ІПР НАНУ,

д.е.н., професор М. О. Кизим

Харків – 2015

Слайд 1


Мета роботи ‑ розробка теоретичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо обґрунтування напрямів та послідовності економічних реформ в Україні та її регіонах.

Об’єкт дослідження – процес реформування економіки України та її регіонів

Предмет дослідження – теоретико-методичне забезпечення формування напрямів реформування економіки країни та її регіонів.

Результати дослідження та їх наукова новизна полягають в удосконаленні теоретико-методичного інструментарію з визначення напрямів та послідовності реформування компонент моделі економіки країни та її регіонів з метою створення стимулів для прискорення соціально-економічного розвитку.

Слайд 1

Робота спрямована на досягнення наступної мети та результатів:Слайд 2

Слайд 3

Рік

Лаурети Нобелівської премії

Напрями роботи

1979

Г. Шульц, А. Л’юіс

Економічний розвиток та проблеми країн, що розвиваються

1982

Дж. Стіглер

Дослідження промислових структур, функціонування ринків, державне регулювання

1991

Р. Коуз,

Дослідження транзакційних витрат та прав власності для інституційних структур та функціонування економіки

2003

Р. Енгл, К. Грейнджер

Побудова економічних моделей, що прогнозують майбутнє

2004

Ф. Кідланд, Е. Прескотт

Вивчення впливу факторів впливу часу на економічну політику, дослідження рухових сил ділових циклів

Актуальність теми дослідження підтверджується великою кількістю публікацій у світі, зокрема лауретів Нобелівськоїх премії за даної тематикою:

Слайд 4

Проблемне поле роботи є міждисциплінарним та охоплює усі базові компоненти ефективного функціонування суспільства:

Соціальна система

Економічна система

Політична система

Модель суспільства країни

філософія

соціологія

економіка

політологія

Момент накопичення критичної маси проблем суспільства

аксіологія

статистика

моніторинг та контроль

Рішення про необхідність старту реформ

Обґрунтування базових параметрів реформ

економіко-математичне моделювання

форсайт-прогнози

Стратегія реформ

Дороржня карта

Програма

Проекти


державне управління

Реформа (сфера реформування)

Рік

1991

1992 -1993

1994 -1995

1996 -1997

1998 -1999

2000 -2001

2002 -2003

2004 -2005

2006 -2007

2008 -2009

2010 -2011

2014

Банківська

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова, валютна

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінова

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власність (реструктуризація, приватизація )

6

7

8

 

 

9

 

 

 

 

 

20

Зовнішньо-економічна

10

11

12

 

 

 

 

 

 

13

 

18

Земельна

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Адміністративна

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

21

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

19

Податкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

22

Дерегулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ретроспективний аналіз попереднього досвіду соціально-економічних реформ в Україні дозволив визначити таку їх періодизацію:

Слайд 5

Слайд 6

Етапи економічних реформ в Україні на хронологічній шкалі:

Президент

Прем’єр-міністр

Темп зміни ВВП, %

Слайд 7

Минулі етапи реформ в Україні мають як позитивні, так і негативні наслідки:Слайд 8

Узагальнення досвіду проведення реформ в інших країнах світу (наприклад, Польщі) дозволить вітчизняним реформаторам уникнути помилок у майбутньому :Показник

Рік

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ВВП на одну особу, дол. США, % до поперед-нього року

100,0

129,3

110,3

101,9

115,2

128,2

112,7

100,3

110,0

97,1

102,0

111,2

104,1

109,4

116,6

120,2

112,5

124,3

124,5

81,3

109,0

109,5

95,3

107,3

Експорт, % до поперед-нього року

100,0

106,5

110,1

101,7

115,1

128,2

112,7

100,3

110,1

97,2

102,2

111,3

104,2

109,5

116,7

120,3

112,4

124,5

124,5

81,4

109,0

109,8

95,0

107,3

Імпорт, % до поперед-нього року

100,0

153,5

111,1

98,5

118,8

138,0

108,4

105,1

122,0

90,4

114,5

110,8

110,1

127,3

131,3

118,9

122,4

125,7

121,9

80,5

116,7

117,2

98,4

106,0

Споживчі витрати, % до поперед-нього року

100,0

359,5

95,9

101,1

112,7

137,6

127,0

115,6

124,0

94,7

113,9

101,7

108,7

122,8

128,9

114,2

125,2

128,8

125,2

73,0

120,3

116,8

95,3

102,3

Прямі іноземні інвестиції, % до поперед-нього року.

100,0

390,9

111,8

101,9

110,4

124,7

114,7

100,2

109,0

98,1

103,3

113,0

106,5

108,3

114,3

119,0

111,4

120,8

127,1

80,9

109,9

108,3

95,2

107,0

вступ до ЄС

лібералізація цін, реформа АТУ, скорочення соцвитрат

лібералізація ЗЕД, декілька етапів приватизації

Слайд 9

Компонента

Чисельна оцінка

Рівень розвитку (загальна оцінка)

Проблеми

Власність

приватна до 90%;

державна й комунальна – 2-3%;

колективна – 6-7%

інша – 1%збалансована структура

-

Концентрація виробництва

СR3 = 48,7% (США 28,25%)

висока

найвища концентрація у традиційних промислових галузях

Рівень держрегулювання

Індекс легкості ведення бізнесу = 152 (зі 183)

високий

економіка з низьким ступенем свободи, існують великі перешкоди для бізнесу

Орієнтація ЗЕД

Торгівельне сальдо = –5812,5 млн. дол. США (2013 р.)

неоптимальна

від’ємне торгове сальдо;

неоптимальна структура експорту та імпорту продукціїРівень технологічності та інноваційності виробництва

Міжнародний інноваційний індекс = 64 місце зі 110 країн світу

низький

необхідність інвестицій в:

- розвиток високотехнологічних галузей;

- оновлення виробничої бази промислових підприємств


Людський капітал

Індекс розвитку людського потенціалу = 0,740 (78 місце, середній)

середній

підвищення якості життя населення;

стимулювання розвитку людського потенціалуАдміністративно-територіальний устрій

Кількість рівнів – 4, наявні проміжні рівні, не відповідає NUTS

незбалансований

необхідність створення точок економічного зростання у регіонах напівпериферії

Обґрунтування напрямів реформ базується на визначенні типу моделі економіки України та її проблемних компонент:

Тип власності – змішаний (превалює приватна власність).

Концентрація виробництва висока, є схильність до монополізації.

Економіка імпорт-орієнтована (від’ємне торгівельне сальдо).

Середній рівень інноваційності та технологічності виробництва, є схильність до зниження рівня інноваційності.

Економіка соціально не орієнтована.

Адміністративно-територіальний устрій занадто подрібнений.

Просторова модель типу «центр – дуже слабка напівпериферія – периферія».

Слайд 10п/п

Основні напрями реформування

Проекти реформ

Ра

зом

№1 [Стратегія Україна - 2020]

№2 [Реаніма-ційний пакет]

№3 [Угода Блок Порошенко]

№4 [Угода НФ]

1

Конституційна реформа

+

+

 

 

2

2

Реформа антикорупційного законодавства

+

+

+

+

4

3

Реформа місцевого самоврядування та децентралізація

+

+

 

+

3

4

Судова реформа і реформа прокуратури

+

+

+

+

4

5

Реформа органів правопорядку

+

+

+

 

3

6

Реформа публічної адміністрації

+

+

 

 

2

7

Реформа законодавства у сфері виборів

+

+

 

 

2

8

Медіареформа

+

+

 

 

2

9

Реформа система охорона здоров’я

+

+

+

 

3

10

Запровадження ЗВТ та вихід на ринку ЄС

+

+

 

 

2

11

Реформа банківського сектору

+

+

 

 

2

12

Податкова реформа

+

+

 

+

3

13

Реформа рахункової палати

+

+

 

 

2

14

Реформа енергетичного сектору

+

+

+

+

4

15

Реформа законодавства у сфері охорони довкілля

+

+

 

 

2

Слайд 10 (продовження)п/п

Основні напрями реформування

Проекти реформ

Ра

зом

№1 [Стартегія Україна - 2020]

№2 [Реаніма-ційний пакет]

№3 [Угода Блок Порошенко]

№4 [Угода НФ]

16

Реформа у військовій сфері

+

+

+

 

3

17

Розвиток електронного урядування

+

+

 

 

2

18

Реформа інфраструктури (транспортної, телекомунікаційної, ЖКГ)

+

 

+

+

3

19

Реформа митної служби

+

 

 

 

1

20

Реформа державних закупівель

+

 

 

 

1

21

Реформа корпоративного права

+

 

 

 

1

22

Фінансова реформа

+

 

+

+

3

23

Пенсійна реформа

+

 

 

 

1

24

Реформа міжбюджетних відносин

+

 

 

+

2

25

Реформа сільського господарства

+

 

+

+

3

26

Реформа захисту споживачів

+

 

 

 

1

27

Реформа освіти

+

 

+

 

2

28

Реформа відзнак та нагород

+

 

 

 

1

29

Реформа державної політики у сфері культури

+

 

+

 

2

30

Реформа державної політики у сфері спорту

+

 

+

 

2

Слайд 11

Удосконалений механізм реформування економіки країни містить такі блоки:Блок 1. Наукове забезпечення

Блок 2. Інструментальне забезпечення

Блок 3. Інституціональне забезпечення

Концепція реформування економіки

гіпотези

положення

Принципи реформування економіки

Оцінка наслідків та ре­зультативності окремих реформ

Стратегія реформування економіки

Програми реформування економіки

Форсайт-прогноз розвитку економіки світу та країни

Дорожня карта реформування економіки

Проекти реформування економіки

Блок 4. Фінансово-економічне забезпечення

Блок 5. Моніторинг та контроль

Законодавче

Нормативне

Владно-адміністративне

Громадянське

Організаційне

Наукове

Економічне

Комунікаційне

Моніторингове

Конститу-ційна

- Дерегулювання;

- Реформа державного управлінння;

- Регіональна децентралізація

Інституціональні реформи

Економічні

Енергетичні

Соціальної та гуманітарної сфери

Інфраструк-

турні


Піраміда реформ (загальні блоки):

Слайд 12

Соціально-економічні реформиСлайд 13

Дорожня карта реформ в Україні:Слайд 14

Дорожня карта реформи місцевого самоврядуванняЕтап

Зміст

Термін

Виконавці

2015

2016

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нормативно-правове забезпечення

Розробка бази законів та ін. актів; внесення змін до Конституції

 

Державні та регіональні комітети реформ; юридичні та економічні організації

Реорганізація існуючих органів місцевого управління

Перегляд функцій та компетенцій; зміна механізму оцінки роботи та фінансування

 

Державні та регіональні комітети реформ; юридичні організації

Формування нових органів регіональної влади

Базуючись на досвіді провідних країн, формуван­ня комітетів та агенцій регіональ­ного розвитку, фондів та інноваційно-інвестиційних агенцій

 

Державні та регіональні комітети реформ; юридичні, економічні та фінансові організації, місцеві громади

Впровадження механізму взаємодії регіонального та державного управління

Налагодження системи визначення цілей та пріоритетів регіонального розвитку з урахуванням національних пріоритетів;

упорядкування обміну ресурсами на різних рівняхДержавні та регіональні комітети реформ, державна комісія з регіонального розвитку

Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка