Звіт вчителя фізики прізвище: Назарчук Ім’я: Марічка По-батькові: Олегівна Дата народження: 18. 04. 1985 Стаж роботи: 5 років Стаж роботи в даному учбовому закладі: 5 років, з 2007 рДата конвертації15.12.2016
Розмір17,4 Kb.

ТВОРЧИЙ ЗВІТ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Прізвище: Назарчук

Ім’я: Марічка

По-батькові: Олегівна

Дата народження: 18. 04. 1985

Стаж роботи: 5 років

Стаж роботи в даному учбовому закладі:

5 років, з 2007 р.Освіта: повна вища, закінчила

у 2007 р. Національний

педагогічний

університет

ім. М.П.Драгоманова

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Спеціальність: Фізика

Кваліфікація: вчитель фізики

інформатики та

астрономії

Місце роботи: Миколаївська ЗОШ

І – ІІІ ступенів № 36Предмети викладання: фізика(7 – 11)

астрономія(11),

природознавство(5, 6)

ВІДОМОСТІ ПРО СЕБЕ:

МОЄ ЖИТТЄВЕ КРЕДО:

Щасливий, хто уміє дивуватись промінню сонця в крапельці роси

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

Будьте самі шукачами, дослідниками.

Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не

запалити його в інших

В. Сухомлинський

Проблемна тема самоосвіти:

Формування інтересу в учнів до вивчення фізики на основі компетентнісного підходу.Мета:
 • створення мотивації інтересу вивчення фізики на основі

 • використання компетентнісного підходу;
 • підвищення інтересу до вивчення фізики та встановити

 • міжпредметні зв’язки та явища;
 • розвивати логічне мислення, формувати науковий світогляд,

 • прагнення до самоосвіти, творчі здібності;
 • виховувати дисциплінованість, фізичну культуру мовлення,

 • почуття колективізму під час виконання командних завдань.

Очікувані результати:
 • Підвищення мотивації до вивчення фізики
 • Удосконалення навичок і умінь учнів у фізичному експерименті.
 • Практичне використання отриманих знань під час вивчення інших предметів (Математика, хімія, біологія).
 • Гнучко адаптуватися в життєвих умовах, самостійно набувати необхідні знання, застосовувати їх на практиці для розв’язування різних завдань.
 • Самостійно критично мислити, використовувати сучасні технології, чітко усвідомлювати, де і яким чином набуті знання можуть бути застосовніПедагогічна діяльність

І етап – діагностико-теоретичний

1-й рік роботиЗавдання:
 • Ознайомитися та вивчати літературу по темі самоосвіти;
 • Проаналізувати утруднення, очікувані результати;
 • Поставити перед собою конкретні завдання на рік;
 • Стимулювати зацікавлення дітей до визначених проблем, і через роботу на уроці, яка передбачає їх вирішення, показати практичне застосування одержаних знань з фізики.

Готуючись до уроку:
 • Аналізую, як саме навчальний матеріал уроку можна використати для розвитку в учнів як предметних, так і базових компетенцій.

Загальні означення ключових компетентностей

Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів.

1. Загальнокультурна компетентність

дозволяє особистості:


 • аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства;
 • застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії;
 • знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти;
 • застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри;
 • опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації.

Культурна компетентність – здатність жити та взаємодіяти з іншими в умовах полі культурного суспільства, керуючись національними та загальнолюдськими духовними цінностями.
 • Учнів треба ознайомити з геніальними творіннями науки та техніки, які своїми знаменитими дослідженнями зробили великий внесок у наукову скарбницю людської думки.
 • Особливу увагу треба приділити історії української науки та техніки. Слід ознайомити учнів з роботами українських учених, розповісти про труднощі, з якими вони зустрілись на своєму шляху, і як перемагали їх, який вплив мали їх роботи на світову культуру.
 • З виховною метою слід здійснювати народознавчий підхід у процесі викладання фізики, екологічну спрямованість.

Загальне означення ключової компетентності

Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів

2. Уміння вчитись

Ця структура вміння вчитись передбачає, що учень:


 • сам визначає мету діяльності або зацікавленість навчанням, докладає приймає учителеву;
 • проявляє вольових зусиль;
 • організовує свою працю для досягнення результату;
 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі;
 • виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії,

 • прийоми, операції;
 • усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;
 • має уміння й навички самоконтролю та самооцінки.

Компетентність саморозвитку та самоосвіти - це вміння самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань.

Для формування даної компетентності потрібна систематична робота вчителя фізики з формування загальнонавчальних, інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо.Компоненти в поурочному плані

1. Назва навчальної теми

2. Назва компетенції або її елемента3. Мінімальний досвід діяльності або попередній

етап сформованості компетентності;

4. Соціальна, особистісна мотивація необхідності

подальшого формування компетентностей

5. Знання, вміння, навички, необхідні

для подальшого формування компетентності

6.Способи діяльності на певному етапі

формування компетентності

7. Рефлексія ефективності отриманого результату.

В роботі я використовую такі способи і методи стимулювання й мотивації інтересу до навчання фізики в учнів.
 • Використання ефекту подиву.
 • Створення проблемної ситуації.
 • Використання аналогії, порівняння, протиставлення.
 • Проведення пізнавальних ігор.
 • Використання навчальних дискусій.
 • Створення ситуації вільного вибору учнями навчального

 • завдання.
 • Створення ситуації захопленості.
 • Створення ситуації успіху.
 • Використання наочності.
 • Формування мотивів обов’ язку та відповідальності у навчанні.
 • Використання методу доцільних задач.
 • Використання історичного матеріалу.
 • Використання практичних задач.

В школі є членом методичного об’єднання природничо-математичного циклу, де виступала з питань: “Диференційована робота вчителя фізики з різними за підготовкою категоріями учнів” та “Робота із здібними учнями”. Також виступала на шкільних нарадах з питання: “Звіт по роботі з учнями з початковим рівнем навченості”. Організовувала проектну діяльність учнів 6-го класу по темі: “Осінні явища в житті рослин”. Розміщую матеріали на сайті школи та брала участь у розробці уроку в Учительському журналі он-лайн та отримала сертифікат.

Пройшла курси підвищення кваліфікації в період з 28 січня 2013р. по 22 лютого 2013 р.

Опрацювала такі теми:
 • Філософські основи сучасної освіти
 • Основи безпеки життєдіяльності
 • Педагогічна інноватика
 • Сучасна педагогічна психологія
 • Наукові основи вивчення предмета
 • Методика вивчення предмета

Наші учні повинні бачити у навчанні не лише нагромадження формул і складних правил, а й можливість пояснення ними явищ навколишнього світу, і тоді навчання буде цікавим, принесе радість пізнання і справжній успіх, і лише тоді на своїх уроках ми зможемо будувати школу радості, про яку

мріяв В.О.Сухомлинський.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка